Podstawowe informacje i połączenia

 • > Które urządzenie będzie traktowane priorytetowo, jeżeli ConnectClip jest połączony/sparowany z wieloma urządzeniami przez Bluetooth?

  ConnectClip może być sparowany maksimum z 8 urządzeniami, ale w danej chwili może być połączony z jednym. Urządzenie połączone jako pierwsze jest traktowane priorytetowo.

 • > Jeżeli ConnectClip jest połączony z wieloma urządzeniami przez Bluetooth, jak można wybierać pomiędzy nimi?

  Wyłącz łączność Bluetooth lub wyłącz urządzenie z którym nie chcesz być połączony.

 • > Czy można odbierać połączenia używając ConnectClip jako zdalanego mikrofonu?

  Podczas używania ConnectClip jako zdalnego mikrofonu połączenia nie mogą być odbierane.
  Gdy używamy ConnectClip jako zdalnego mikrofonu łączność między ConnectClip a telefonem jest nieaktywne. Można jednak odebrać połączenie bezpośrednio ze smartfonu, który był sparowany z ConnectClip.

  Dowiedz się jak sparować iPhone z ConnectClip

  Dowiedz się jak sparować urządzenia z systemem Andriod z ConnectClip

 • > Czy można odbierać połączenia z tego samego smartfonu, z którego właśnie słuchamy muzyki dzięki ConnectClip?

  Tak, połączenia mogą być odbierane ze smartfonu sparowanego z ConnectClip podczas odtwarzania muzyki. W tym przypadku, połączenie będzie priorytetem, a użytkownik ma możliwość odebrania, odrzucenia połączenia lub kontynuowania odtwarzania muzyki.

  Dowiedz się jak odbierać połączenia

  Dowiedz się jak odrzucać połączenia

 • > Czy mogę odebrać połączenie bezpośrednio ze smartfonu, bez przekazywania go przez ConnectClip?

  Tak. Można to zrobić zmieniając ustawienia audio w smartfonie. Jak dokładnie to zrobić, zależy od tego, jaki telefon posiadasz.

  Dowiedz się jak odbierać połączenia telefoniczne

 • > Co się stanie, gdy mój iPhone zacznie dzwonić podczas przekazywania muzyki do ConnectClip z innego urządzenia? Co będzie priorytetem?

  Jeżeli Twój iPhone jest bezpośrednio sparowany z Twoimi aparatami słuchowymi, połączenie przychodzące przerwie przekazywanie muzyki z ConnectClip.

 • > Czy mogę regulować poziom głośności przekazywanego sygnału w trybie zdalnego mikrofonu?

  Tak. Przycisk regulacji głośności na ConnectClip powoduje zmianę głośności w obydwu mikrofonach aparatów słuchowych i przekazywanego dźwięku.

  Dowiedz się jak regulować głośność

 • > Czy mogę przekazywać dźwięk lub wykonać połączenie telefoniczne, gdy ConnectClip jest w trybie zdalnego mikrofonu?

  Nie. Gdy ConnectClip jest w trybie zdalnego mikrofonu – nie ma możliwości połączenia z telefonem. Rozmowy telefoniczne można wykonywać i obierać bezpośrednio z telefonu (nie przez ConnectClip).