Łączność bezprzewodowa i technika

 • > Czy trybie zdalnego mikrofonu, mikrofon w aparacie słuchowym jest aktywny?

  Tak, mikrofon w aparatach słuchowych jest nadal aktywny. 

 • > Gdy przesyłam dźwięk/muzykę, czy mikrofon w aparatach słuchowych może być włączony lub wyłączony?

 • > Jak zmienić tryb ze zdalnego mikrofonu na przekazywanie dźwięku?

  Aby zmienić tryb ze zdalnego mikrofonu na przekazywanie dźwięku, naciśnij przycisk funkcji (na około 3 sekundy), a aparaty słuchowe powrócą do programu startowego (P1). 

 • > Czy możliwe jest wybieranie programów, jeżeli mikrofon w aparatach słuchowych jest włączony lub wyłączony?

  To możliwe, gdy ręcznie wyciszy się mikrofon w aparatach słuchowych używając ConnectClip. Protetyk słuchu może dostosować w programie dopasowującym poziom głośności mikrofonu w aparatach słuchowych w zależności od wybieranego programu.

  Zobacz jak wyciszyć mikrofon w aparatach słuchowych w ConnectClip

  Pobierz instrukcję obsługi

 • > Co jeśli przesyłam muzykę i zmieniam poziom głośności w ConnectClip?

  Przycisk regulacji głośności w ConnectClip zmienia zarówno głośność mikrofonu w aparatach słuchowych, jak też głośność przesyłanego dźwięku do aparatów słuchowych.

  Dowiedz się jak uruchomić/zatrzymać i regulować poziom głośności podczas słuchania muzyki

 • > Czy naciskając przycisk funkcji na aparacie słuchowym mogę uruchomić tryb zdalnego mikrofonu?

  Tak, tryb zdalnego mikrofonu jest dodany do programów dostępnych na aparacie słuchowym, gdy jest on sparowany z ConnectClip. Funkcja zdalnego mikrofonu jest dostępna po naciśnięciu przycisku funkcji na aparacie słuchowym, na ConnectClip lub w aplikacji Oticon ON.

 • > Co się stanie, jeśli wyciszę mikrofon w aparatach słuchowych, gdy ConnectClip jest w trybie zdalnego mikrofonu?

  Będzie słyszany dźwięk przekazywany tylko przez ConnectClip.

  Jak wyciszyć aparaty słuchowe

 • > Czy ConnectClip posiada redukcję hałasu taką samą jak mikrofon ConnectLine?

  Nie, ConnectClip posiada nowy system redukcji hałasu.

 • > Którą wersję firmware muszą mieć aparaty słuchowe, by współpracowały z ConnectClip?

  Aparaty słuchowe Opn muszą być zaktualizowane do firmware 5.0 lub wyższej.