EduMic FAQ

 • Produkt

  Informacje o produkcie, informacje audio i informacje techniczne

 • Użytkowanie

  Korzystanie z różnych trybów, połączenie przewodu FM/Roger i przewodu z wtyczką jack, rozwiązywanie problemów i ładowanie

 • Parowanie i łączenie

  Informacje o użytkowaniu i dane techniczne dotyczące parowania i łączenia

 • Program aparatów słuchowych

  Ustawienia programu aparatu słuchowego i adaptera TV

Produkt

Odp.: EduMic posiada cztery różne tryby działania:

• Tryb mikrofonu (zasięg 20 m)
• Tryb jack (zasięg 20 m)
• Tryb FM (zasięg 3 m)
• Tryb cewki telefonicznej (zasięg 3 m)

Odp.: W przypadku, gdy do urządzenia EduMic podłączony jest zarówno odbiornik FM, jak i przewód z wtyczką jack priorytet ma podłączenie FM.

Odp.: Dzieje się tak po naciśnięciu przycisku, a to powoduje włączenie zasilania chipa i elektroniki znajdującej się w urządzeniu EduMic.

Użytkowanie

Odp.: Tak. Proces ładowania zatrzyma się automatycznie, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

Odp.: 2,5 godziny.

Odp.: EduMic posiada szczelnie zamkniętą baterię. Aby ją wymienić należy odesłać urządzenie EduMic do Oticon.

Odp.:EduMic nie posiada takiej funkcji. Jeżeli uczeń ma taką potrzebę, zalecamy podłączenie urządzenia EduMic przewodem z wtyczką jack do systemu Juno z systemu Frontrow lub podobnego systemu. Juno może równocześnie przesyłać dźwięk z mikrofonu Juno nauczyciela i dźwięki z zewnętrznych urządzeń audio.

Odp.: Zalecana odległość od ust wynosi od 15 do 20 cm.

Odp.: Dźwięk ten jest spowodowany przez ustawienie w tej konkretnej konfiguracji. O ile używa się oddzielnych źródeł zasilania, urządzenie EduMic można używać z przewodem z wtyczką jack i jednocześnie ładować to urządzenie. Tylko wtedy, gdy przewód ładujący USB i przewód z wtyczką jack są podłączone do tego samego komputera/laptopa będzie słyszalny dźwięk niskotonowy.

Odp.: Gdy urządzenie EduMic jest włączone strumieniowe przesyłanie dźwięku będzie zawsze aktywne.

Odp.: Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia zakłóceń. Można spróbować zmienić w nadajniku pasma częstotliwości (np. na 5 GHz). Jeżeli to nie pomoże, można spróbować zmienić odbiornik Roger X na słuchawki z BTE i adapterem FM10 lub programem cewki telefonicznej, użyć Roger My Link z miniRITE T lub miniRITE R.

Odp.: EduMic nie jest przeznaczony do pracy jako mikrofon stacjonarny. Jest skalibrowany na sygnał dochodzący z odległości 20 cm od mikrofonu (80/89 dB SPL). Gdy położymy go stole, głośnik będzie znajdował się za daleko, a głos może nie zostać wystarczająco wzmocniony.

Odp.: Automatyczna zmiana programu jest dostępna tylko w aparatach słuchowych z oprogramowaniem 5.0 i nowszym. Aby włączyć tę funkcję należy zaktualizować oprogramowanie aparatu słuchowego. Pamiętaj, że w przypadku oprogramowania w wersji 4.0 i wersjach wcześniejszych funkcja ta będzie dostępna po pierwszym manualnym wybraniu programu EduMic. Zaleca się skontaktowanie z protetykiem słuchu w celu zaktualizowania oprogramowania aparatu słuchowego Opn Play oraz Opn S do oprogramowania w wersji 8.0 w celu zapewnienia stabilnej funkcjonalności tej funkcji.

Odp.: Tak, urządzenie EduMic podczas ładowania może przesyłać strumieniowo dźwięk na każdym z programów, w tym w trybie FM.

Odp.: Tak. Za pomocą przewodu z wtyczką jack można podłączyć urządzenie EduMic do różnych systemów pól dźwiękowych, takich jak Juno z Front Row. Można również podłączyć adapter TV 3.0 w klasie i używać urządzenia EduMic jako samodzielnego mikrofonu dla innych klas i nauczycieli.

Odp.: Nie. Jednocześnie możesz połączyć i przesyłać strumieniowo dźwięk tylko z jednego urządzenia. ConnectClip, może jednak służyć do pogłaśniania lub przyciszania aparatów słuchowych podczas transmisji EduMic.

Odp.: Tak, ale z pewnymi ograniczeniami. Jednocześnie możesz połączyć i przesyłać strumieniowo dźwięk tylko z jednego urządzenia. Używając Opn S, Opn Play, Xceed lub Xceed Play (2019) lub nowszych aparatów słuchowych umożliwia korzystanie maksymalnie z 4 urządzeń EduMic. Jednakże jednocześnie aktywne może być tylko jedno urządzenie EduMic. W przypadku, gdy są włączone dwa urządzenia EduMic i znajdują się one w zasięgu sparowanych aparatów słuchowych, każde z urządzeń EduMic może przejąć pierwszeństwo do strumieniowania, poprzez dwukrotne (krótkie) naciśnięcie przycisku. Pamiętaj, że musi minąć około 8-10 sekund zanim usłyszysz przesłany dźwięk w aparacie słuchowym z ostatnio aktywowanego urządzenia EduMic.

Odp.: To jest niemożliwe. Nie można prowadzić zajęć jedynie z urządzeniem EduMic, gdy w klasie są dzieci z niekompatybilnymi aparatami słuchowymi. Aby strumieniować za pośrednictwem EduMic potrzebujesz energooszczędnego odbiornika Bluetooth® Oticon 2,4 GHz. Odbiornik taki znajduje się wyłącznie w aparatach słuchowych Oticon (oraz Ponto 4 firmy Oticon Medical, a także w aparatach słuchowych marek Bernafon i Sonic). Nie oferujemy uniwersalnego odbiornika 2,4 GHz, takiego jak uniwersalny odbiornik FM Amigo R2.

Odp.: Tak, można to zrobić za pomocą oprogramowania Genie (dla protetyków słuchu) lub aplikacji Oticon ON (dla użytkowników).

Odp.: Nie. Urządzenie EduMic nie ma opcji podłączenia przewodowego zestawu słuchawkowego.

Odp.: Nie. Gdy odbiornik FM jest podłączony do urządzenia EduMic, EduMic przełącza się w tryb FM, a mikrofon jest wyłączony. W trybie FM urządzenie EduMic należy umieścić w pobliżu ucznia (w promieniu 3 metrów). Aby powrócić do trybu mikrofonu należy odłączyć odbiornik FM od EduMic.

Parowanie i łączenie

Odp.: Maksymalna odległość między urządzeniem EduMic a aparatami słuchowymi podczas parowania wynosi 20 cm.

Odp.: W przypadku, gdy uczeń używa aparatu słuchowego Opn S1 (2019) lub nowszego, aparat taki automatycznie połączy się z urządzeniem EduMic, z którym się ostatni łączył. Gdy w dwóch różnych salach lekcyjnych używanych jest wiele urządzeń EduMic i są one sparowane z tymi samymi aparatami słuchowymi, należy wyłączyć urządzenie EduMic, z którego uczeń nie powinien słyszeć dźwięków i połącz go z właściwym urządzeniem EduMic. Jeżeli parowanie nie jest już potrzebne, należy rozważyć usunięcie wszystkich parowań z tego urządzenia.

Odp.: W przypadku, gdy uczeń korzysta z aparatów słuchowych Opn lub Siya, równocześnie może z nimi sparować tylko jedno urządzenie EduMic lub TV adapter. Jeżeli uczeń korzysta z więcej niż jednego z tych urządzeń, konieczne będzie ich ponowne sparowanie za każdym razem, gdy będzie chciał użyć innego urządzenia. Jeżeli zaś uczeń używa aparatów słuchowych Opn S1 (2019) lub nowszych, aparaty słuchowe automatycznie połączą się z każdym urządzeniem EduMic, z którym zostały uprzednio sparowane (do 4 urządzeń).

Odp.: Czas parowania zestawu aparatów słuchowych wynosi od 34 do 47 sekund. Czas parowania wydłuży się przy próbie parowania wielu aparatów słuchowych. Zalecamy parowanie tylko jednego zestawu na raz, w celu monitorowania, które aparaty słuchowe zostały sparowane.

Odp.: EduMic przechowuje w pamięci do 20 aparatów słuchowych (10 zestawów podwójnych lub 20 pojedynczych), które mogą skorzystać z „automatycznej zmiany programu” w aparatach słuchowych. W przypadku, gdy z urządzeniem EduMic sparowanych jest więcej niż 20 aparatów słuchowych, EduMic usuwa z pamięci wewnętrznej najrzadziej używane aparaty słuchowe. Użytkownicy ci mogą jednak nadal uzyskiwać dostęp do przesyłanego sygnału, ręcznie przełączając się na program EduMic w swoich aparatach słuchowych.

Odp.: EduMic posiada funkcję autoparowania. Oznacza to, że w trybie parowania automatycznie sparuje się z aparatami słuchowymi, które znajdują się w zasięgu 20 centymetrów. Po zakończeniu parowania wskaźnik stanu przestanie migać na niebiesko i zmieni kolor na zielony.

Odp.: Zobacz kompatybilne aparaty słuchowe w naszym zestawieniu zgodności

Odp.: Włącz EduMic, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 12 sekund, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na CZERWONY. Wszystkie parowania zostały już usunięte z EduMic.

Odp.: EduMic ma dwa zasięgi działania: w trybie mikrofonu i trybie jack wynosi on 20 metrów. W trybie FM i trybie cewki telefonicznej wynosi zaś 3 metry.

Odp.: Tak. Można podłączyć EduMic za pomocą przewodu z wtyczką jack 3,5 mm.

Odp.: Nie. EduMic i ConnectClip mogą być używane oddzielnie do wykonywania różnych zadań w klasie, gdyż aparaty słuchowe mogą łączyć się jednocześnie tylko z jednym urządzeniem.

Odp.: Nadajnik CROS nie może odbierać przesyłanego sygnału. Jednakże EduMic prześle strumieniowo dźwięk do odbierającego aparatu słuchowego.

Odp.: W aplikacji Oticon ON można zobaczyć tylko jeden zestaw sparowanych aparatów słuchowych. Aby dostosować głośność, należy połączyć się z każdym zestawem aparatów słuchowych oddzielnie.

Program aparatów słuchowych

Odp.: W przypadku, gdy EduMic jest w zasięgu (20 m) aparatów słuchowych automatycznie przełączają się one na program EduMic. Program EduMic jest dodawany do cyklu programu, więc jeżeli funkcja zmiany programów jest włączona w aparatach słuchowych, uczeń może używać przycisku zmiany programu do ich przełączania.

Odp.: Przełącznik powinien być ustawiony w pozycji „oo” (FM + mikrofon). Zaleca się zablokowanie przełącznika w tej pozycji w menu Odbiornika w T31. W przypadku, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji „o” (tylko FM) zamiast „oo”, nie ma różnicy funkcjonalnej po podłączeniu do urządzenia EduMic. Jednakże szum OBLE o częstotliwości 100 Hz wzrośnie o 10 dB.

Odp.: Jest kilka powodów:

1. Aby zapewnić kompatybilność z aparatami słuchowymi opartymi na platformie Velox (do 2016 r.), program jest dedykowany dla wszystkich urządzeń do łączności – platforma nie jest kompatybilna z nowym programem.

 2. W 2019 roku została wprowadzona funkcja „wiele adapterów TV”, która jest bardzo przydatna w przypadku EduMic. (Na przykład używając jednego urządzenia EduMic w szkole i drugiego w domu, nie trzeba ponownie ich parować).

3. W Genie 2 możliwe jest uzyskanie raportu z zakresu korzystania z TV adaptera (nie jest to możliwe dla ConnectClip). Jest to także istotne w przypadku korzystania z urządzenia EduMic.

Odp.: Po wyjęciu z opakowania i uruchomieniu urządzenia Roger wszystko stanie się jasne. Amigo R2 wraz z aparatami słuchowymi +FM ma ustawione domyślne wzmocnienie na poziomie +8 dB, i prawdopodobnie trzeba będzie zmniejszyć je do +4 dB w menu Odbiornika w T31. Zalecane położenie przełącznika R2 to „oo”.