Podobnie jak aplikacja fitness do ćwiczeń, HearingFitness monitoruje używanie aparatów słuchowych oraz dostarcza informacje o wspieraniu zdrowia. Wskazówki te opierają się na analizie dużej ilości danych dotyczących stylu życia i dbania o zdrowie oraz analizie Twojego lokalnego środowiska akustycznego.

HearingFitness będzie dostępna w aplikacji Oticon ON w drugiej połowie 2018 roku.


Wykorzystaj swój potencjał słuchowy

HearingFitness pomaga Ci możliwie jak najlepiej używać aparatów słuchowych, byś w różnych sytuacjach słyszał optymalnie.

HearingFitness zbiera i analizuje dane dotyczące Twojego słuchu, by określić poziom odniesienia. W oparciu o te pomiary motywuje Cię do wyznaczenia celów związanych ze słuchem i słyszeniem oraz monitoruje Twoje postępy w osiąganiu tych celów, delikatnie motywując Cię, kiedy widzi, że możesz potrzebować pomocy.

all-in-a-simple-app

Wszystko w prostej aplikacji

Technika HearingFitness będzie dostępna w aplikacji Oticon ON dla aparatów słuchowych Oticon. W przejrzysty sposób przedstawi, jak słyszałeś w ciągu dnia i pokaże postęp w osiąganiu wyznaczonych celów. Wysyłając powiadomienia Push, aplikacja pomoże Ci też lepiej korzystać z aparatów słuchowych.

Technika HearingFitness będzie dostępna w Oticon On App w drugiej połowie 2018 roku.

Odkryj aktualną aplikację Oticon ON