• To, jak masz postępować, zależy od modelu Twojego komputera Apple i Twoich aparatów słuchowych.

  • Nowsze komputery Mac z systemem operacyjnym macOS 14 Sonoma lub nowszym mogą łączyć się bezpośrednio z nowoczesnymi aparatami słuchowymi Oticon.

    Zobacz listę kompatybilnych komputerów MAC

  • W przypadku starszych komputerów Mac i niektórych starszych aparatów słuchowych Oticon do połączenia aparatów z komputerem Mac potrzebne będzie urządzenie ConnectClip.

Wybierz, które z tych stwierdzeń dotyczy Ciebie:

1: Naciśnij logo Apple w lewym górnym rogu na komputerze z systemem macOS, aby otworzyć menu Apple.

2: Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony.
Przejdź do Ustawień systemowych > Bluetooth.

3: Wybierz „Aparaty słuchowe”
Przejdź do „Dostępność” > „Aparaty słuchowe”.

4: Uruchom ponownie swoje aparaty słuchowe, aby przełączyć je w tryb parowania.
Twoje aparaty słuchowe pozostaną w trybie parowania przez trzy minuty. Twój komputer Mac powinien wykryć aparaty słuchowe. Wykryte aparaty słuchowe pojawią się w „Dostępne urządzenia” w „Aparaty słuchowe”.

5: Wybierz swoje aparaty słuchowe, naciskając przycisk Połącz.

Uwaga:
Kiedy wyłączysz aparaty słuchowe za pomocą iPhone'a, nie będą już połączone z urządzeniem. Jeśli chcesz połączyć aparaty ponownie, włącz je. Aparaty połączą się z urządzeniem automatycznie.

Uwaga:
Aby uzyskać łatwiejszy dostęp do narzędzi sterowania aparatem słuchowym na komputerze Mac, takich jak regulacja głośności, można dodać menu „Słuch” jako skrót do pasku menu i Centrum sterowania. Na komputerze z systemem macOS otwórz „Ustawienia systemu” w menu Apple i kliknij Centrum sterowania. Aktywuj funkcję skrótów w sekcji „Inne moduły”.

Parowanie przez ConnectClip

1: Upewnij się, że ConnectClip jest wyłączony
Naciśnij i przytrzymaj przez około sześć sekund przycisk funkcji, aż wskaźnik zasilania zgaśnie.

2: Wyłącz aparaty słuchowe
W przypadku aparatów słuchowych zasilanych baterią otwórz komorę baterii. W przypadku aparatów słuchowych zasilanych akumulatorem wyłącz je, naciskając przez trzy sekundy dolny przycisk każdego aparatu słuchowego.

3: Włącz aparaty słuchowe
W przypadku aparatów słuchowych zasilanych baterią zamknij komorę baterii. W przypadku aparatów słuchowych zasilanych akumulatorem włącz je, naciskając przez dwie sekundy dolny przycisk każdego aparatu słuchowego. Aparaty słuchowe są teraz gotowe do połączenia z ConnectClip. Masz teraz trzy minuty na zakończenie parowania.

4: Włącz ConnectClip
Naciśnij i przytrzymaj przez około trzy sekundy przycisk funkcji, aż wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono. ConnectClip wyszuka teraz Twoje aparaty słuchowe. Wskaźnik stanu będzie migać na żółto.

5: Nawiąż połączenie
Umieść ConnectClip blisko aparatów słuchowych, w odległości maksymalnie 20 cm. Gdy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik stanu zaświeci się na żółto.

 

6: Połącz ConnectClip ze swoim komputerem Mac
Naciśnij i przytrzymaj przez około sześć sekund na urządzeniu ConnectClip jednocześnie dwa przyciski: przycisk włącz/włącz oraz przycisk regulacji głośności, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko. Zostanie aktywowany tryb parowania.

 

7: Nawiąż połączenie
Przejdź do menu Bluetooth na komputerze. Wybierz ConnectClip i połącz się z nim.