Aby wygodnie rozmawiać, można bezprzewodowo przesyłać dźwięk z telefonu stacjonarnego
do aparatów słuchowych za pomocą adaptera telefonicznego Oticon.

Chcesz się dowiedzieć jak połączyć aparaty słuchowe
z adapterem telefonicznym Oticon?

Wybierz pasujące stwierdzenie:

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź instrukcję obsługi dołączoną do aparatów słuchowych, skontaktuj się z protetykiem słuchu lub przeczytaj nasze wskazówki, jak sprawdzić, czy aparaty słuchowe są wyposażone w funkcję Bluetooth

z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami w trybie zestawu słuchawkowego za pośrednictwem telefonu stacjonarnego

Dzięki adapterowi telefonicznemu Oticon aparaty słuchowe można używać jako zestawu słuchawkowego, a urządzenia Oticon ConnectClip — przypinanego do ubrania — jako mikrofonu. W ten sposób można wykonywać połączenia za pośrednictwem telefonu stacjonarnego bez angażowania rąk. Rozwiązanie to umożliwia obsługę zarówno połączeń przychodzących, jak i wychodzących.

Konfiguracja i uruchamianie:

1. Podłącz adapter telefoniczny do telefonu stacjonarnego.

2. Sparuj adapter telefoniczny z urządzeniem ConnectClip.

3. Sparuj urządzenie ConnectClip z aparatami słuchowymi.

Jeśli aparaty słuchowe są wyposażone w technikę Bluetooth, do prowadzenia rozmów w trybie zestawu słuchawkowego za pośrednictwem telefonu stacjonarnego są wymagane urządzenia Streamer Pro i adapter telefoniczny. Po ustawieniu konfiguracja pozwala zarówno na wykonywanie, jak i odbieranie połączeń.

Urządzenie Streamer Pro musi zostać sparowane z aparatem słuchowym przez protetyka słuchu.

Dzięki adapterowi telefonicznemu ConnectLine aparatów słuchowych można używać jako zestawu słuchawkowego, a urządzenia Streamer Pro noszonego na szyi jako mikrofonu.

Taka konfiguracja pozwala na swobodne rozmowy w trybie zestawu słuchawkowego z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami.

Najpierw należy podejść do gniazdka elektrycznego. Należy również uzyskać dostęp do telefonu stacjonarnego lub stacji bazowej oraz przygotować przewód telefoniczny dostarczony z adapterem telefonicznym ConnectLine.

1. Podłącz adapter telefoniczny do gniazdka zasilania.

2. Odłącz linię telefoniczną od telefonu stacjonarnego lub stacji bazowej.

3. Podłącz linię telefoniczną do złącza „IN” adaptera telefonicznego.

4. Podłącz dostarczony przewód telefoniczny do złącza „OUT” adaptera telefonicznego i do gniazda telefonu stacjonarnego w telefonie lub stacji bazowej.

5. Teraz podnieś słuchawkę telefonu stacjonarnego. Powinno być słychać sygnał wybierania.

6. Teraz należy sparować urządzenie Streamer Pro z adapterem telefonicznym.

false
true

Po podłączeniu aparatów słuchowych do telefonu stacjonarnego za pomocą adaptera telefonicznego i urządzenia Streamer Pro można wykonywać i odbierać połączenia.


Oto co się dzieje w przypadku połączenia przychodzącego:

1. Gdy zadzwoni telefon, w aparatach słuchowych usłyszysz sygnał informujący o połączeniu przychodzącym.

2. Lampka kontrolna telefonu na adapterze telefonicznym będzie błyskać na zielono.

3. Na urządzeniu Streamer Pro zacznie błyskać zielona lampka na przycisku telefonu i na wskaźniku stanu.


Odbierać połączenia w trybie zestawu słuchawkowego:

1. Naciśnij krótko przycisk telefonu na urządzeniu Streamer Pro, aby odebrać połączenie przychodzące z telefonu stacjonarnego.

2. W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał potwierdzający.

3. Zielone lampki na adapterze telefonicznym i urządzeniu Streamer Pro przestaną błyskać i będą świecić się w sposób ciągły.

4. Zostało nawiązane połączenie z osobą dzwoniącą i można swobodnie poruszać się podczas rozmowy.


Kończyć połączenia w trybie zestawu słuchawkowego:

Aby zakończyć połączenie, wystarczy nacisnąć podświetlony na zielono przycisk telefonu na urządzeniu Streamer Pro. Linia zostanie rozłączona.

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=1fe9087d5afe55a7dd48acc36452c68f&source=embed&photo%5fid=13003674" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Odbieranie i kończenie połączeń przychodzących

Chcesz do kogoś zadzwonić? Oto jak wybierać numer za pomocą funkcji zestawu słuchawkowego Oticon:


1. Naciśnij krótko przycisk telefonu na urządzeniu Streamer Pro.

Linia jest teraz aktywna i w aparacie słuchowym usłyszysz sygnał wybierania.

Przycisk telefonu na urządzeniu Streamer Pro i wskaźnik telefonu na adapterze telefonicznym będą świecić na zielono.


2. Podnieś słuchawkę telefonu lub naciśnij przycisk połączenia na telefonie przenośnym.

Następnie wybierz numer tak jak w przypadku normalnego wykonywania połączenia. W aparacie słuchowym usłyszysz sygnał połączenia, który oznacza, że połączenie zostało nawiązane.


3. Umieść słuchawkę z powrotem w stacji lub naciśnij przycisk zakończenia połączenia na telefonie przenośnym.

Bez obaw, nie spowoduje to rozłączenia. Ważne jest, aby prawidłowo odłożyć słuchawkę. W przeciwnym razie telefon pozostanie włączony i nie będzie można odbierać przyszłych połączeń.


4. Nawiążesz połączenie, gdy odbiorca obierze telefon.

Aby zakończyć połączenie:

Gdy chcesz zakończyć połączenie, po prostu naciśnij zielony przycisk telefonu na urządzeniu Streamer Pro.

Połączenie została rozłączone.

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=30a5249cd07f29a973e90a2ee73c3e4b&source=embed&photo%5fid=13003656" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Wykonywanie i kończenie połączeń

Więcej informacji na temat urządzenia Streamer Pro można znaleźć tutaj.