Oticon Opn S:

pierwsze aparaty słuchowe
z udowodnionym działaniem
wspomagania mózgu w procesie
klasyfikowania dźwięków

Przełomowa nowa metoda badania EEG

Przy zastosowaniu przełomowej nowej metody badań EEG niezależni naukowcy1 mogli dokonać pomiaru selektywności uwagi osób podczas noszenia Oticon Opn S.

Wyniki badań dowiodły, że Oticon Opn S sprawia, że sygnał mowy jest wyodrębniony, a selektywność uwagi znacznie większa.


Główne wnioski2:
Dźwięki są lepiej klasyfikowane przez mózg
Mówca słuchany: siła sygnału EEG wzrosła o 10%
Mówca ignorowany: siła sygnału EEG zwiększona o 95%
Zapis hałasu w tle ograniczony o 50%: sygnały mowy jest wyraźny i słuchanie jest prostsze


Poznaj Oticon Opn S

Metoda badań EEG

Nowa metoda badania EEG to obiektywy pomiar tego w jaki sposób mózg klasyfikuje dźwięki.

W trakcie badania elektrody są umieszczane na głowie pacjenta w celu badania poziomu aktywności mózgu w odpowiedzi na mowę i hałas. Odczyty wskazały, w jaki sposób sygnały były zobrazowane i sklasyfikowane w mózgu podczas korzystania z Opn S z włączonym i wyłączonym OpenSound Navigator. 

Protokół badania został tak opracowany, by odzwierciedlić rzeczywiste warunki rozmowy w głośnym otoczeniu (+3 dB SNR): z jednym głównym mówcą, z mówcą drugoplanowym, którego należy ignorować oraz z hałasem w tle, który powinien być stłumiony.

Wyniki: Oticon Opn S znacznie 
poprawia uwagę selektywną

Badania dowodzą, że OpenSound Navigator w Opn S znacznie poprawia możliwość klasyfikowania dźwięków oraz polepsza uwagę selektywną:

Wyłączony OpenSound Navigator
Bez OpenSound Navigator mówca słuchany (A) jest słyszalny wyraźnie, ale trudno wyodrębnić go od mówcy ignorowanego (B) i hałasu w tle (C), ponieważ moc sygnałów EEG jest bardzo podobna.

Włączony OpenSound Navigator
Gdy OpenSound Navigator jest włączony, siła sygnału EEG wskazuje:

A) mówca słuchany: siła sygnału jest większa o 10%, co ułatwia zrozumienie osoby, której słucha użytkownik;

B) mówca ignorowany: siła sygnału jest większa o 95%, co ułatwia rozróżnienie mówcy od hałasu w tle;

C) hałas w tle: jest zredukowany o 50%, co sprawia, że dwa sygnały mowy są wyraźne i łatwiejsze do zrozumienia.

Zobacz, w jaki sposób przeprowadziliśmy badanie

false
false

Selektywność uwagi

Nasz mózg posiada naturalną umiejętność do klasyfikowania i szeregowania pod względem ważności usłyszanych dźwięków. Nazywamy to selektywnością uwagi.

Umiejętność ta jest bardzo istotna podczas interakcji społecznych. Gdy skoncentrujemy uwagę na osobie z którą rozmawiamy, dzięki selektywności uwagi jesteśmy w stanie monitorować nasze otoczenie tak, byśmy wyłapując poszczególne dźwięki mogli przełączać własną uwagę wtedy, gdy jest to potrzebne. 

Oticon Opn S to pierwszy na świecie aparat słuchowy o udowodnionym działaniu wspierającym mózg w naturalnym procesie klasyfikowania dźwięków, co poprawia zdolność selektywności uwagi.

Opn S a tradycyjne aparaty słuchowe

Oticon Opn S wspiera naturalną zdolność mózgu do klasyfikowania dźwięków tworząc optymalne warunki do nadążania za rozmowami z wieloma uczestnikami.

Tradycyjne aparaty słuchowe w głośnym otoczeniu:

 • Stosują kierunkowość, aby skupić się na mówcy z przodu przy jednoczesnym wyciszaniu innych dźwięków.
 • Ponieważ ograniczają wzmocnienie, by zapobiec powstaniu sprzężenia dostarczane wzmocnienie jest niestabilne.
 • Stosując wolno reagującą, mało precyzyjną redukcję nagłego hałasu pogarszają jakość dźwięku i rozumienie mowy.
 • Pomagają użytkownikowi w rozumieniu mowy tylko osoby znajdującej się na wprost.
 • Przez co staje się niemożliwe dla mózgu, by prawidłowo klasyfikować dźwięki i przełączać uwagę podczas rozmowy w kilkoma osobami.

Oticon Opn S z techniką BrainHearing™ w głośnych otoczeniach:

 • OpenSound Navigator™ zapewnia dostęp w zakresie 360⁰ do dźwięków oraz mowy, nawet w głośnych otoczeniach.
 • Zapewnia optymalne wzmocnienie bez ryzyka sprzężenia dzięki OpenSound Optimizer™
 • Dzięki platformie Velox S™ stosuje szybką, dokładną i skuteczną redukcję hałasu, która sprawia, że mowa staje się wyraźna.
 • Udowodniono, że przewyższa tradycyjne techniki, poprawiając rozumienie mowy, gdy kilka osób rozmawia jednocześnie.3

 

Oticon Opn S jest jedynym aparatem słuchowym o udowodnionym działaniu wspierającym mózg w naturalnym organizowaniu świata dźwięków.

Przełamywanie ściany dźwięku

Osoby cierpiące na ubytek słuchu słyszą dźwięki mowy w niewyraźny sposób. Dołączenie do ożywionego spotkania towarzyskiego może być odczuwalne jak uderzanie w ścianę dźwięku. Słuchanie rozmów może być zbyt wyczerpujące i często powoduje, że wiele osób wycofuje się z sytuacji towarzyskich.


Aby skutecznie przełamać te wyzwania, Oticon Opn S gwarantuje następujące funkcje4:

 • Większe rozumienie mowy: porównywalne do normalnego słuchu w głośnych otoczeniach
 • Mniejszy wysiłek podczas słuchania: ułatwia zaangażowanie w rozmowach
 • Lepsza możliwość udziału w sytuacjach towarzyskich: najnowsze badania wskazują, że Opn S umożliwia użytkownikom udział nawet w ożywionych wydarzeniach towarzyskich

 

Oticon Opn S

 

Bibliografia:

1. Więcej informacji znajduje się w następujących źródłach: „A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods” Frontiers in Neuroscience, marzec 2019
- Emina Alickovic, Thomas Lunner, Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung

2. Ng & Rumley 2019, raport Oticon

3. LeGoff & Beck 2017, raport Oticon

4. Juul Jensen 2018, raport Oticon