Na dobry początek - rozpoczęcie korzystania z wewnątrzusznych aparatów słuchowych Oticon

Gratulujemy zakupu nowych aparatów słuchowych. Zebraliśmy podstawowe informacje potrzebne do sprawnego rozpoczęcia użytkowania. Z tych przewodników wideo dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz
wiedzieć — od włączania aparatów słuchowych po ich prawidłowe czyszczenie.

Jak włączać i wyłączać aparaty słuchowe

Jak zakładać i zdejmować aparaty słuchowe

Jak parować i usuwać parowanie aparatów słuchowych

Jak wymienić baterie w aparatach słuchowych

Jak czyścić aparaty słuchowe

*Dostępne tylko w modelach z łącznością 2,4 GHz. Zobacz na naszej stronie dotyczącej kompatybilności, które aparaty słuchowe i urządzenia są kompatybilne.