Dokumenty Oticon

Szczegóły technologiczne i naukowe z Centrum Badań Audiologii Stosowanej (Centre for Applied Audiology Research CAAR) znajdującym się w siedzibie głównej firmy Oticon w Danii.

Centrum CAAR w powiązaniu z wiodącymi badaczami na świecie bada zalety technologii słuchowej. Dzięki temu mamy pewność, że Oticon korzysta z najlepszych dostępnych metod badawczych. Ponadto, nadal odkrywamy nowe, jeszcze nieodkryte zalety. Centrum dostarcza jeszcze bardziej szczegółowych informacji o nowych technologiach tworzonych przez Oticon. Współpraca między CAAR oraz Centrum badawczym Eriksholm jest gwarantem, że podejście firmy Oticon do rozwijania technologii BrainHearing™ jest oparte na dowodach.

 • Przedstawiamy Oticon Cros

  Raport przedstawiający produkt Oticon CROS. Informacje uzupełniające o CROS i wskazania dotyczące zastosowania oraz szczegóły funkcji, którą Oticon wprowadza na rynek, a także powody, dla których to rozwiązanie jest wyjątkowe w dopasowaniach CROS/BiCROS. Dokument opisuje również wyniki testu obietnic dotyczących podwójnego strumieniowania oraz wpływ na użytkowników.

   

 • Dowody kliniczne dla Oticon Xceed

  Badanie w Örebro University Hospital w Szwecji analizowało korzyści Oticon Xceed i OpenSound Navigator™ (OSN) w rozpoznawaniu mowy, wysiłku dotyczącego słuchania oraz przywoływaniu informacji z pamięci w głośnym środowisku u dorosłych z ubytkiem słuchu w stopniu od znacznego do głębokiego.

   

 • Wprowadzenie do OpenSound Optimizer™

  Ten raport przedstawia kliniczne aspekty wprowadzenia OpenSound Optimizer dla dorosłych i dzieci. Poza tym, omówiono wyniki dwóch wewnętrznych badań dotyczących docelowego dopasowania z nową funkcją i bez nowej funkcji oraz badanie konkurenta oceniające dostęp do dźwięku, irytację związaną ze sprzężeniem oraz jakość dźwięku.

 • ConnectClip w szkole i w domu

  Ten raport analizuje zastosowanie i sposób korzystania z ConnectClip. Szczególna uwaga została poświęcona ConnectClip jako systemowi zdalnego mikrofonu (RMS) dla dzieci i dorosłych. Omówiono także wyniki badania terenowego dotyczącego ConnectClip RMS stosowanego u nastolatków i bliźniąt.

   

 • Badanie dzieci OSN w Amsterdamie

  Ten raport przedstawia badanie wykonane w uniwersyteckim centrum medycznym VU w Amsterdamie, w Holandii, które wykazało, że OpenSound Navigator™ pomogło poprawić rozumienie mowy i zmniejszyło wysiłek związany ze słuchaniem w głośnych środowiskach u dzieci z ubytkiem słuchu.

   

 • Rzemiosło

  Najmniejsze aparaty słuchowe firmy Oticon pomniejszyliśmy jeszcze bardziej, aby dopasować je do większej liczby uszu. Aktualnie pasują do uszu 8 na 10 klientów. Dokument przedstawia ulepszenia, które zostały wprowadzone w ich budowę oraz w proces produkcyjny. zawarto tu też dane zebrane w trakcie 9-miesięcznego okresu dokumentowania procesu ulepszeń.

 • Pokonywanie bariery do prawidłowego słyszenia

  Dokument zawiera przydatne informacje dotyczące wysiłku podczas słuchania wśród osób bez ubytku słuchu. Można go wykorzystać jako odniesienie do badań dotyczących wysiłku podczas słuchania przez osoby cierpiące na niedosłuch.

 • Dowody kliniczne dotyczące Oticon Opn S

  Ten raport przedstawia podsumowanie klinicznych badań naukowych analizujących korzyści pacjentów ze stosowania głównych funkcji wprowadzonych w Opn S, czyli OpenSound OptimizerTM oraz nowe funkcje automatyki w OpenSound Navigator, czyli OSN Booster.

 • Dowody dotyczące BrainHearing

  Ten raport zawiera bardzo wyjątkowe dowody dotyczące OpenSound Navigator oraz wykazuje, że w wielu różnych głośnych środowiskach osoby z ubytkiem słuchu stosujące Opn1 radzą sobie tak samo dobrze jak osoby z prawidłowym słuchem pod względem rozumienia mowy i skali obciążenia mózgu.

 • Wyniki badań nastolatków OSN

  Badania naukowe wskazują, że OpenSound Navigator™ poprawia rozumienie mowy u dzieci w głośnych środowiskach, gdy osoby słuchające są bezpośrednio zwrócone do lub odwrócone od osoby mówiącej oraz zachowuje mowę zakłócającą pochodzącą z innych kierunków.

   

 • OpenSound Navigator do aparatów spersonalizowanych

  Spersonalizowane aparaty słuchowe z rodziny Opn na platformie Velox zapewniają nowe funkcje i korzyści. Dokument przedstawia, jak dołączono OpenSound Navigator do tych urządzeń oraz zawiera dowody na skuteczność narzędzia.

 • Dopasowanie aparatów Opn dla pacjentów z szumami usznymi

  W trudnym lub głośnym otoczeniu słuchowym szumy uszne są dodatkowym obciążeniem poznawczym dla mózgu, podobnie jak ubytek słuchu. Aparaty słuchowe Oticon Opn przetwarzają sygnał, co pomaga pacjentom z szumami usznymi odnaleźć się w różnorakim środowisku, obniżając obciążenie dla mózgu i pomagając skoncentrować się na pozytywnych i istotnych dźwiękach.
 • Ochrona słuchu oparta na danych za pomocą HearingFitness™

  Oticon publicznie udostępnia swoją innowacyjną wizję oraz plan działań.

   

 • Oticon Opn

  OpenSound Navigator™

  W dokumencie tym opisano nową technologię wdrożoną w Oticon Opn™ oraz OpenSound Navigator. Stanowi on przegląd podstawowych technologii oraz interfejsu nowego systemu Oticon Genie 2.

 • Menedżer hałasu wywołanego przez wiatr

  Nowa funkcja menedżera hałasu wywołanego przez wiatr w Opn szacuje szum wiatru na 500 razy/sek. Prędkość i moc dostępna na platformie Velox umożliwia narzędziu Opn szybkie i skuteczne osłabianie szumu wiatru, nawet między słowami.

 • Kliniczny dowód Opn™ 30/20/20

  Dokument przedstawia wnioski z badań klinicznych sprawdzających korzyści dla użytkownika końcowego płynące z nowego sposobu przetwarzania sygnału w Oticon Opn w zakresie wysiłku kognitywnego, pamięci oraz jakości rozpoznania mowy.

 • Korzyści Oticon Opn dla osób z ubytkiem słuchu i szumami usznymi

  Badania naukowe wskazują, że korzyści związane ze znacznie mniejszym wysiłkiem podczas słuchania przy użyciu OpenSound Navigator™ u osób z ubytkiem słuchu są przynajmniej tak samo duże w przypadku osób cierpiących na szumy uszne.

   

 • Przewodnik REM

  Krótki przewodnik zawierający najlepsze praktyki podczas wykonywania rzeczywistych pomiarów ucha w gabinecie. Przewodnik został stworzony na podstawie najczęściej stosowanych sygnałów wejściowych, modeli i parametrów aparatów słuchowych oraz sprzętu zewnętrznego.

 • Oticon Opn

  Platforma Velox™

  Chip platformy Velox został stworzony do aparatów słuchowych oraz w celu zaawansowanego przetwarzania sygnału cyfrowego, aby zapewnić użytkownikom aparatów słuchowych najlepsze możliwe doświadczenia płynące z korzystania z technologii wbudowanej w aparaty słuchowe. Ten dokument techniczny zawiera opis chipu Velox, jego budowy pozwalającej na przetwarzanie cyfrowego sygnału oraz nowych możliwości bezprzewodowych w TwinLink™.

 • Tarcza antysprzężeniowa LX

  Tarcza antysprzężeniowa LX jest niezastąpiona w aktywowaniu OpenSound Navigator - technologii w aparatach Opn, która pozwala użytkownikom aparatów słuchowych na dostęp do większej liczby dźwięków z otoczenia przy jednoczesnym utrzymaniu rozumienia mowy na wysokim poziomie, przez co zapamiętywanych jest więcej rozmów, a wysiłek podczas słuchania ograniczony.

 • Wzmacnianie delikatnych dźwięków

  Wstęp do technologii wzmacniającej dzisiejsze aparaty słuchowe oraz podkreślanie zalet technologii firmy Oticon VAC+, Speech Guard i Soft Speech Booster. Technologie te optymalizują słyszalność oraz zachowanie funkcji mowy we wszystkich środowiskach.

 • Wytyczne dotyczące dopasowania dwumodalnego aparatu słuchowego

  Wykres dopasowania dwumodalnego, opracowany przez Carisę Reyes, audiologa ze szpitala Boys Town National Research Hospital, służy jako wytyczne dla audiologów klinicznych prowadzących dwumodalny proces dopasowania. Celem jest przedstawienie metody opartej na logice i dowodach stosowanej do podejmowania decyzji przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń dotyczących codziennej praktyki klinicznej.

   

 • Client Target i REM

  Client Target to koncepcja związana z oprogramowaniem do dopasowywania Genie 2, mająca na celu zwiększenie liczby udanych dopasowań już na samym początku, od pierwszego razu. Dokument objaśnia zmiany w grafice w odniesieniu do wszystkich parametrów w oprogramowaniu do dopasowań Genie 2.

 • Dopasowywanie z Genie

  Narzędzie dopasowywania i doradzania, Genie, jest stworzone w celu zapewnienia najwyższej jakości dopasowania, które spełnia indywidualne potrzeby każdego klienta.

 • Pliki do pobrania i pomoc

  Znajdź video i instrukcje dotyczące stosowania wszystkich naszych aparatów słuchowych i osprzętu

 • Dołącz do Oticon jako ekspert

  Planujesz sprzedaż produktów Oticon? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Oticon.