Dokumenty Oticon

Szczegóły technologiczne i naukowe z Centrum Badań Audiologii Stosowanej (Centre for Applied Audiology Research CAAR) znajdującym się w siedzibie głównej firmy Oticon w Danii.

Centrum CAAR w powiązaniu z wiodącymi badaczami na świecie bada zalety technologii słuchowej. Dzięki temu mamy pewność, że Oticon korzysta z najlepszych dostępnych metod badawczych. Ponadto, nadal odkrywamy nowe, jeszcze nieodkryte zalety. Centrum dostarcza jeszcze bardziej szczegółowych informacji o nowych technologiach tworzonych przez Oticon. Współpraca między CAAR oraz Centrum badawczym Eriksholm jest gwarantem, że podejście firmy Oticon do rozwijania technologii BrainHearing™ jest oparte na dowodach.

 • Oticon CROS

  Dokument opisuje nasz aparat słuchowy Oticon CROS. Zawiera informacje uzupełniające o CROS i wskazania dotyczące zastosowania oraz szczegóły funkcji, którą Oticon wprowadza na rynek, a także powody dla których to rozwiązanie jest wyjątkowe w dopasowaniach CROS/BiCROS. Dokument opisuje również wyniki testu dotyczącego  strumieniowania i tego jaki to ma wpływ na użytkowników.

   

 • Badania kliniczne Oticon Xceed

  Badanie przeprowadzono w Örebro University Hospital w Szwecji. Analizowano korzyści z Oticon Xceed z funkcją OpenSound Navigator™ (OSN) w rozpoznawaniu mowy, wysiłku słuchowego i łatwiejszego zapamiętywania w głośnym otoczeniu.

   

 • OpenSound Optimizer™

  W dokumencie tym można zapoznać się z badaniami dotyczącymi funkcji OpenSound Optimizer. Opis zawiera także wyniki przeprowadzonych przez nas dwóch badań z włączoną i wyłączoną funkcją oraz badanie dotyczące konkurencyjnych aparatów słuchowych oceniające dostęp do dźwięku, powstawania sprzężenia i jakość dźwięku.

 • ConnectClip w szkole i w domu

  Z tego dokumentu można dowiedzieć się więcej o możliwościach i sposobach korzystania z ConnectClip. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość korzystania z ConnectClip jako zdalnego mikrofonu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Omówiono także wyniki badań z używania ConnectClip w terenie przez nastolatków i bliźnięta. 

   

 • Badanie OSN w Amsterdamie

  Dokument ten przestawia wyniki badań przeprowadzonych w uniwersyteckim centrum medycznym VU w Amsterdamie w Holandii dotyczących funkcji OpenSound Navigator™ w kontekście poprawy rozumienia mowy i zmniejszenia wysiłku słuchowego w hałasie u dzieci z ubytkiem słuchu.

   

 • Staranność

  Najmniejsze aparaty słuchowe firmy Oticon są jeszcze mniejsze niż do tej pory i możliwe jest ich dopasowanie dla większej liczby osób (pasują dla 8 z 10 osób). Dokument ten przedstawia dane z 9 miesięcy podczas których wprowadzaliśmy udoskonalenia w wyglądzie i produkcji.

 • Bliżej prawidłowego słyszenia

  Dokument ten zawiera informacje o wysiłku słuchowym dotyczącym osób słyszących prawidłowo, które mogą okazać się przydatne w odniesieniu do wysiłku słuchowego osób z niedosłuchem.

 • Dowody kliniczne dotyczące Oticon Opn S

  Ten raport przedstawia podsumowanie klinicznych badań naukowych analizujących korzyści pacjentów ze stosowania głównych funkcji wprowadzonych w Opn S, czyli OpenSound OptimizerTM oraz nowe funkcje automatyki w OpenSound Navigator, czyli OSN Booster.

 • BrainHearing

  Ten raport przedstawia wyjątkowe, nowe badania dotyczące OpenSound Navigar wskazujące na to, że w wielu głośnych środowiskach osoby z ubytkiem słuchu stosujące Opn 1 radzą sobie tak samo dobrze jak osoby słyszące prawidłowo w zakresie rozumienia mowy i obciążenia pracy mózgu.

 • Wyniki badań nastolatków OSN

  Badania naukowe wskazują, że OpenSound Navigator™ poprawia rozumienie mowy u dzieci w głośnych środowiskach, gdy osoby słuchające są bezpośrednio zwrócone do lub odwrócone od osoby mówiącej oraz zachowuje mowę zakłócającą pochodzącą z innych kierunków.

   

 • OpenSound Navigator do aparatów spersonalizowanych

  Spersonalizowane aparaty słuchowe z rodziny Opn na platformie Velox zapewniają nowe funkcje i korzyści. Dokument przedstawia, jak dołączono OpenSound Navigator do tych urządzeń oraz zawiera dowody na skuteczność narzędzia.

 • Dopasowanie aparatów Opn dla pacjentów z szumami usznymi

  Osoby posiadające niedosłuch oraz szumy uszne potrzebują właściwego wsparcia w wielu codziennych sytuacjach.
 • Ochrona z HearingFitness™

  Przestawiamy innowacyjną metoda wspierania postępów słuchowych.

   

 • Oticon Opn

  OpenSound Navigator™

  W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące nowej techniki OpenSound Navigator, jaka została zastosowana w Oticon Opn™ oraz przegląd technik i interfejsu nowego Oticon Genie 2.

 • Menedżer szumu wiatru

  Nowa funkcja – menedżer szumu wiatru w Opn skanuje otoczenie z prędkością 500 razy/sek. Ta moc i prędkość jest możliwa dzięki platformie Velox umożliwiającej skutecznie i szybko chronić przed dyskomfortem powodowanym przez szum wiatru.

 • Badania kliniczne Opn™ 30/20/20

  Dokument przedstawia wnioski z badań klinicznych sprawdzających korzyści dla użytkownika płynące z nowego sposobu przetwarzania sygnału w Oticon Opn wpływające na wysiłek kognitywny, możliwość zapamiętywania oraz rozumienia mowy.

 • Korzyści Oticon Opn dla osób z ubytkiem słuchu i szumami usznymi

  Badania naukowe wskazują, że korzyści związane ze znacznie mniejszym wysiłkiem podczas słuchania przy użyciu OpenSound Navigator™ u osób z ubytkiem słuchu są przynajmniej tak samo duże w przypadku osób cierpiących na szumy uszne.

   

 • Przewodnik REM

  To krótki przewodnik opisujący najlepsze praktyki, jakie protetycy słuchu mogą zastosować do pomiarów ucha rzeczywistego. Przewodnik został stworzony w oparciu o najczęściej używane sygnały wejścia uwzględniając różne modele aparatów słuchowych i urządzeń zewnętrznych.

 • Oticon Opn

  Platforma Velox™

  Platforma Velox to platforma stworzona specjalnie dla aparatów słuchowych w celu uzyskania zaawansowanego cyfrowego sygnału przetwarzania dźwięku, aby zapewnić użytkownikom aparatów słuchowych jak najlepsze wrażenia dzięki technikom zastosowanym w aparatach słuchowych. Ten dokument zawiera opis platformy Velox, tego jak odbywa się proces przetwarzania dźwięku oraz o nowych możliwościach bezprzewodowej łączności dzięki TwinLink™. 

 • Tarcza antysprzężeniowa LX

  Tarcza antysprzężeniowa LX to technika umożliwiająca działanie funkcji OpenSound Navigator w aparatach słuchowych Oticon Opn, dzięki której użytkownicy mogą mieć dostęp do większej ilości dźwięków otoczenia przy jednoczesnej zachowanej możliwości rozumienia mowy, zapamiętywania z tego co zostało powiedziane i zredukowaniu wysiłku słuchowego.

 • Wzmacnianie delikatnych dźwięków

  Tutaj możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego jak odbywa się wzmacnianie w cyfrowych aparatach słuchowych oraz poznać zalety jakie niosą ze sobą techniki Oticon, takie jak np. VAC+, Speech Guard I Soft Speech Booster. Techniki te umożliwiają optymalizację słyszenia głosek mowy we wszystkich środowiskach.

 • Wytyczne dotyczące dopasowania dwumodalnego aparatu słuchowego

  Wykres dopasowania dwumodalnego, opracowany przez Carisę Reyes, audiologa ze szpitala Boys Town National Research Hospital, służy jako wytyczne dla audiologów klinicznych prowadzących dwumodalny proces dopasowania. Celem jest przedstawienie metody opartej na logice i dowodach stosowanej do podejmowania decyzji przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń dotyczących codziennej praktyki klinicznej.

   

 • Client Target i REM

  Client Target to koncepcja związana z oprogramowaniem do dopasowywania Genie 2, mająca na celu zwiększenie liczby udanych dopasowań już na samym początku, od pierwszego razu. Dokument objaśnia zmiany w grafice w odniesieniu do wszystkich parametrów w oprogramowaniu do dopasowań Genie 2.

 • Dopasowywanie z Genie

  Narzędzie dopasowywania i doradzania, Genie, jest stworzone w celu zapewnienia najwyższej jakości dopasowania, które spełnia indywidualne potrzeby każdego klienta.

 • Pliki do pobrania i pomoc

  Znajdź video i instrukcje dotyczące stosowania wszystkich naszych aparatów słuchowych i osprzętu

 • Dołącz do Oticon jako ekspert

  Planujesz sprzedaż produktów Oticon? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Oticon.