Szczegóły technologiczne i naukowe z Centrum Badań Audiologii Stosowanej (Centre for Applied Audiology Research CAAR) znajdującym się w siedzibie głównej firmy Oticon w Danii.

Improving comfort and speech clarity in wind – Oticon Real™, new competitive benchmark

Through a systematic technical study, we examined how Oticon Real performed in windy conditions in comparison to hearing aids from three top competitors each with their wind noise management systems set to the maximum activation setting.

SuddenSound Stabilizer for veterans

This whitepaper investigates whether SuddenSound Stabilizer (SSS) can help veterans cope with disturbing sudden sounds by recording the brain responses of 13 Danish veterans using electroencephalography.

Supporting the Communication Experiences of Teens with Hearing Loss

Results showed that Oticon Real managed wind noise and sudden sounds better than their current hearing aids. Self-rated listening fatigue was also lower with Oticon Real.

SuddenSound Stabilizer – badania oraz korzyści dla pacjentów

W tym dokumencie przedstawiliśmy nowatorski sposób przetwarzania nagłych dźwięków w aparatach słuchowych Oticon. Został on tak zaprojektowany, aby zapewnić wystarczającą elastyczność, żeby odzwierciedlać zarówno rzeczywistą różnorodność nagłych dźwięków, jak i zróżnicowanie stopnia wrażliwości pacjentów na nagłe dźwięki.

Wind & Handling Stabilizer – wyniki badan i korzyści dla pacjenta

W tym dokumencie przedstawiliśmy wyniki trzech badań dotyczących nowej funkcji Wind & Handling Stabilizer w Oticon Real™.

Dokładne dopasowanie oparte na danych, Oticon Optimal Fitting Series No. 4

Dostosuj aparaty słuchowe do potrzeb pacjenta. Dzięki nowej funkcji w Oticon Genie 2 protetyk słuchu może lepiej dostosować ustawienia aparatów oraz zalecenia i porady do potrzeb pacjenta, opierając się na dokładniejszych danych.

Przegląd najnowszych danych na temat platformy Polaris™

W tym dokumencie podsumowaliśmy korzyści z naszych technik dla całej drogi słuchowej, od poprawionej wyraźność dźwięku po lepszy dostęp do pełnego otoczenia dźwiękowego, co umożliwia użytkownikowi aparatów większą koncentrację na dźwiękach, które chcesz słyszeć.

Dopasowanie wewnątrzusznych aparatów słuchowych, Oticon Optimal Fitting Series No. 3

W optymalnym dopasowaniu aparatów wewnątrzusznych jedną z najistotniejszych rzeczy jest pobranie dobrego wycisku ucha. W tym dokumencie zamieściliśmy instrukcję, jak krok po kroku prawidłowo pobrać wycisk. Tu zapoznasz się także z prostym przeglądem weryfikacji wzmocnienia zalecanego dla metody doboru Oticon VAC+ z wykorzystaniem sprzętu do pomiaru REM.

Oticon Own™

W tych dokumentach znajdziesz informacje o aparatach słuchowych Oticon Own dotyczące postępu audiologicznego i korzyści z BrainHearing™, które są teraz dostępne dla pacjentów preferujących aparaty wewnątrzuszne.

MoreSound Intelligence w wewnątrzusznych aparatach słuchowych z jednym mikrofonem

W tym dokumencie znajdziesz informacje o różnicach dotyczących MoreSound Intelligence z jednym i dwoma mikrofonami.

Oticon Play PX: wspiera proces komunikacji, uczenia i włączania się do konwersacji

Dzieci i nastolatkowie z ubytkiem słuchu potrzebują pełnego dostępu do dźwięków, by móc się komunikować, rozwijać i uczyć. Podczas gdy tradycyjne techniki stosowane w aparatach słuchowych mogą nie dawać takich możliwości, badania wskazują na to, że nowe funkcje w Oticon Play PX umożliwiają dostęp do pełnego otoczenia dźwiękowego.

Nowe badania dotyczące Oticon More™ – ograniczają długotrwały wysiłek podczas słuchania

Ten dokument przedstawia wyniki badań klinicznych podczas których analizowano korzyści z zastosowanej funkcji w Oticon More™ – MoreSound Intelligence™ (MSI) – podczas długotrwałego wysiłku podczas słuchania.

Najwyższy poziom wsparcia dla protetyków słuchu

W tym dokumencie przedstawiamy drugą edycję Optymalnego Dopasowania Oticon, gdzie zagłębiamy się w nowości jakie zostały wprowadzone przez Oticon.

BrainHearing™ w aparatach pediatrycznych

Filozofia BrainHearing w Oticon została zastosowana w aparatach słuchowych dla dzieci i nastolatków by umożliwiać mózgowi możliwie jak najlepszy odbiór informacji o dźwięku.

Oticon MyMusic: dlaczego stworzyliśmy ten program

Oticon MyMusic to program w aparatach słuchowych dedykowany do słuchania muzyki, bez znaczenia czy będzie to muzyka bezpośrednio przesyłana czy słuchana na żywo w aparatach słuchowych.

Prosty sposób do optymalizacji podczas dopasowania

To nowa, pierwsza część dotycząca optymalizacji dopasowania Oticon. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat dopasowania i nowych możliwości jakie oferujemy w aktualizacjach przy wprowadzaniu nowych funkcji i funkcjonalnościach, które ulepszają proces dopasowania produktów Oticon.

Oticon MyMusic™ – badania kliniczne

Oticon przedstawia MyMusic™, program w Oticon More dedykowany do słuchania muzyki. W tym dokumencie przedstawiamy wyniki badań klinicznych przeprowadzonych na 23 osobach, które porównywały program Oticon MyMusic z programem ogólnym w Oticon More.

Oticon More™ porównanie z konkurencją (część 2) – badania kliniczne

Ten dokument to druga część porównania głównych funkcji w Oticon More z 2 najważniejszymi konkurentami.

Oticon More™ porównanie z konkurencją – badania techniczne

Ten dokument przedstawia wyniki pomiarów technicznych aparatów Oticon More w porównaniu z dwoma wysokiej jakości konkurencyjnymi aparatami słuchowymi.

Oticon More™ badania kliniczne

Ten dokument przedstawia wyniki pomiarów technicznych aparatów Oticon More w porównaniu z dwoma wysokiej jakości konkurencyjnymi aparatami słuchowymi.

Platforma Polaris™

Nowa platforma Polaris jest najbardziej inteligentną z platform, jaką do tej pory stworzył Oticon.

Audiologia Oticon More™

W tym dokumencie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi technik, jakie zastosowaliśmy w Oticon More™. Zostały one zainspirowane naszymi nowymi badaniami dotyczącymi BrainHearing™, dzięki którym dowiedzieliśmy się tego, że mózg potrzebuje mieć dostęp do pełnego otoczenia akustycznego, żeby mógł słyszeć prawidłowo.

MoreSound Intelligence™

Inspirując się podejściem uwzględniającym potrzeby zapewnienia słyszenia pełnego otoczenia akustycznego przez mózg, w aparatach słuchowych Oticon More™ zastosowaliśmy nową funkcję MoreSound Intelligence (MSI). MSI to proces na który składają się trzy etapy; poniższy dokument zawiera szczegóły dotyczące tej funkcji.

Bimodal hearing aid fitting

This paper provides a brief summary of the benefits and different fitting approaches of bimodal fitting, and highlights the new overall gain trimmer and the existing bimodal fitting flowchart in the bimodal fitting panel in Oticon Genie 2.

Oticon Xceed and Xceed Play Audiology

This whitepaper discusses the characteristics of severe-to-profound hearing loss and describes how the hardware and audiological features in Oticon Xceed and Oticon Xceed Play are designed to meet the needs of the power users. This whitepaper reports technical measurements showing Oticon Xceed provides a maximum improvement of up to 11 dB in signal-to-noise ratio.

Optymalne dopasowanie Oticon More

Ten dokument przedstawia kroki dopasowania Oticon More tak, żeby jak najlepiej je dostosować do potrzeb pacjenta oraz tak, żeby protetyk słuchu mógł przeprowadzić dopasowanie według najlepszych praktyk.

BrainHearing

W tym dokumencie protetycy słuchu mogą zapoznać się ze wskazówkami Oticon dotyczącymi optymalnego dopasowania naszych własnych produktów oraz kroków, które nieustannie podejmujemy, aby poprawić jakość dopasowania.

Zwiększona selektywność uwagi

Ten dokument opisuje znaczenie selektywności uwagi. Dzięki przeprowadzonym badaniu elektroencefalografii (EEG) możliwy był pomiar selektywności uwagi, tego w jaki sposób mózg wyodrębnia dźwięki mowy.

BrainHearing

W tym dokumencie przedstawiamy nowe naukowe informacje dotyczące sposobu przetwarzanie dźwięków przez mózg. Najnowsze dowody wskazują, że w ośrodku słuchu w mózgu istnieją dwa obszary.

RemoteCare

W dokumencie opisujemy Oticon RemoteCare –narzędzie umożliwiające protetykom słuchu prowadzenie rozmów audio i wideo z pacjentem w czasie rzeczywistym oraz zdalne dostosowanie aparatów słuchowych.

Lepsza jakość uczenia się z EduMic

W tym dokumencie przedstawiamy nowy system zdalnego mikrofonu EduMic. Opisujemy jakie potrzeby posiadają dzieci z ubytkiem słuchu przebywające w klasie szkolnej, oraz przedstawiamy techniki zastosowane w EduMic i prezentujemy przeprowadzone testy i wyniki badań.

REM AutoFit

Dokument opisuje dopasowanie metodą REM AutoFit za pomocą VerifitLINK, a także za pomocą protokołu komunikacji między modułami HIMSA 2 (IMC 2). Przedstawione też są rezultaty testu szybkości i dokładności dopasowania metodą REM AutoFit.

Oticon Cros

Dokument opisuje nasz aparat słuchowy Oticon CROS. Zawiera informacje uzupełniające o CROS i wskazania dotyczące zastosowania oraz szczegóły funkcji, którą Oticon wprowadza na rynek, a także powody dla których to rozwiązanie jest wyjątkowe w dopasowaniach CROS/BiCROS. Dokument opisuje również wyniki testu dotyczącego strumieniowania i tego jaki to ma wpływ na użytkowników.

Badania kliniczne Oticon Xceed

Badanie przeprowadzono w Örebro University Hospital w Szwecji. Analizowano korzyści z Oticon Xceed z funkcją OpenSound Navigator™ (OSN) w rozpoznawaniu mowy, wysiłku słuchowego i łatwiejszego zapamiętywania w głośnym otoczeniu.

OpenSound Optimizer™

W dokumencie tym można zapoznać się z badaniami dotyczącymi funkcji OpenSound Optimizer. Opis zawiera także wyniki przeprowadzonych przez nas dwóch badań z włączoną i wyłączoną funkcją oraz badanie dotyczące konkurencyjnych aparatów słuchowych oceniające dostęp do dźwięku, powstawania sprzężenia i jakość dźwięku.

ConnectClip w szkole i w domu

Z tego dokumentu można dowiedzieć się więcej o możliwościach i sposobach korzystania z ConnectClip. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość korzystania z ConnectClip jako zdalnego mikrofonu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Omówiono także wyniki badań z używania ConnectClip w terenie przez nastolatków i bliźnięta.

Badanie OSN w Amsterdamie

Dokument ten przestawia wyniki badań przeprowadzonych w uniwersyteckim centrum medycznym VU w Amsterdamie w Holandii dotyczących funkcji OpenSound Navigator™ w kontekście poprawy rozumienia mowy i zmniejszenia wysiłku słuchowego w hałasie u dzieci z ubytkiem słuchu.

Staranność

Najmniejsze aparaty słuchowe firmy Oticon są jeszcze mniejsze niż do tej pory i możliwe jest ich dopasowanie dla większej liczby osób (pasują dla 8 z 10 osób). Dokument ten przedstawia dane z 9 miesięcy podczas których wprowadzaliśmy udoskonalenia w wyglądzie i produkcji.

Bliżej prawidłowego słyszenia

Dokument ten zawiera informacje o wysiłku słuchowym dotyczącym osób słyszących prawidłowo, które mogą okazać się przydatne w odniesieniu do wysiłku słuchowego osób z niedosłuchem.

Dowody kliniczne dotyczące Oticon Opn S

Ten raport przedstawia podsumowanie klinicznych badań naukowych analizujących korzyści pacjentów ze stosowania głównych funkcji wprowadzonych w Opn S, czyli OpenSound OptimizerTM oraz nowe funkcje automatyki w OpenSound Navigator, czyli OSN Booster.

BrainHearing

Ten raport przedstawia wyjątkowe, nowe badania dotyczące OpenSound Navigar wskazujące na to, że w wielu głośnych środowiskach osoby z ubytkiem słuchu stosujące Opn 1 radzą sobie tak samo dobrze jak osoby słyszące prawidłowo w zakresie rozumienia mowy i obciążenia pracy mózgu

Wyniki badań nastolatków OSN

Badania naukowe wskazują, że OpenSound Navigator™ poprawia rozumienie mowy u dzieci w głośnych środowiskach, gdy osoby słuchające są bezpośrednio zwrócone do lub odwrócone od osoby mówiącej oraz zachowuje mowę zakłócającą pochodzącą z innych kierunków.

OpenSound Navigator do aparatów spersonalizowanych

Spersonalizowane aparaty słuchowe z rodziny Opn na platformie Velox zapewniają nowe funkcje i korzyści. Dokument przedstawia, jak dołączono OpenSound Navigator do tych urządzeń oraz zawiera dowody na skuteczność narzędzia.

Dopasowanie aparatów Opn dla pacjentów z szumami usznymi

Osoby posiadające niedosłuch oraz szumy uszne potrzebują właściwego wsparcia w wielu codziennych sytuacjach.

Ochrona z HearingFitness™

Przestawiamy innowacyjną metoda wspierania postępów słuchowych.

OpenSound Navigator™

W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące nowej techniki OpenSound Navigator, jaka została zastosowana w Oticon Opn™ oraz przegląd technik i interfejsu nowego Oticon Genie 2.

Menedżer szumu wiatru

Nowa funkcja – menedżer szumu wiatru w Opn skanuje otoczenie z prędkością 500 razy/sek. Ta moc i prędkość jest możliwa dzięki platformie Velox umożliwiającej skutecznie i szybko chronić przed dyskomfortem powodowanym przez szum wiatru.

Badania kliniczne Opn™ 30/20/20

Dokument przedstawia wnioski z badań klinicznych sprawdzających korzyści dla użytkownika płynące z nowego sposobu przetwarzania sygnału w Oticon Opn wpływające na wysiłek kognitywny, możliwość zapamiętywania oraz rozumienia mowy.

Korzyści Oticon Opn dla osób z ubytkiem słuchu i szumami usznymi

Badania naukowe wskazują, że korzyści związane ze znacznie mniejszym wysiłkiem podczas słuchania przy użyciu OpenSound Navigator™ u osób z ubytkiem słuchu są przynajmniej tak samo duże w przypadku osób cierpiących na szumy uszne.

Przewodnik REM

To krótki przewodnik opisujący najlepsze praktyki, jakie protetycy słuchu mogą zastosować do pomiarów ucha rzeczywistego. Przewodnik został stworzony w oparciu o najczęściej używane sygnały wejścia uwzględniając różne modele aparatów słuchowych i urządzeń zewnętrznych.

Platforma Velox™

Platforma Velox to platforma stworzona specjalnie dla aparatów słuchowych w celu uzyskania zaawansowanego cyfrowego sygnału przetwarzania dźwięku, aby zapewnić użytkownikom aparatów słuchowych jak najlepsze wrażenia dzięki technikom zastosowanym w aparatach słuchowych. Ten dokument zawiera opis platformy Velox, tego jak odbywa się proces przetwarzania dźwięku oraz o nowych możliwościach bezprzewodowej łączności dzięki TwinLink™.

Feedback shield LX

Tarcza antysprzężeniowa LX to technika umożliwiająca działanie funkcji OpenSound Navigator w aparatach słuchowych Oticon Opn, dzięki której użytkownicy mogą mieć dostęp do większej ilości dźwięków otoczenia przy jednoczesnej zachowanej możliwości rozumienia mowy, zapamiętywania z tego co zostało powiedziane i zredukowaniu wysiłku słuchowego.

Wzmacnianie delikatnych dźwięków

Tutaj możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego jak odbywa się wzmacnianie w cyfrowych aparatach słuchowych oraz poznać zalety jakie niosą ze sobą techniki Oticon, takie jak np. VAC+, Speech Guard I Soft Speech Booster. Techniki te umożliwiają optymalizację słyszenia głosek mowy we wszystkich środowiskach.

Wytyczne dotyczące dopasowania dwumodalnego aparatu słuchowego

Wykres dopasowania dwumodalnego, opracowany przez Carisę Reyes, audiologa ze szpitala Boys Town National Research Hospital, służy jako wytyczne dla audiologów klinicznych prowadzących dwumodalny proces dopasowania. Celem jest przedstawienie metody opartej na logice i dowodach stosowanej do podejmowania decyzji przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń dotyczących codziennej praktyki klinicznej.

Client Target i REM

Client Target to koncepcja związana z oprogramowaniem do dopasowywania Genie 2, mająca na celu zwiększenie liczby udanych dopasowań już na samym początku, od pierwszego razu. Dokument objaśnia zmiany w grafice w odniesieniu do wszystkich parametrów w oprogramowaniu do dopasowań Genie 2.

O Autorach

Centrum CAAR w powiązaniu z wiodącymi badaczami na świecie bada zalety technologii słuchowej. Dzięki temu mamy pewność, że Oticon korzysta z najlepszych dostępnych metod badawczych. Ponadto, nadal odkrywamy nowe, jeszcze nieodkryte zalety. Centrum dostarcza jeszcze bardziej szczegółowych informacji o nowych technologiach tworzonych przez Oticon. Współpraca między CAAR oraz Centrum badawczym Eriksholm jest gwarantem, że podejście firmy Oticon do rozwijania technologii BrainHearing™ jest oparte na dowodach.