Nadszedł czas
na nową perspektywę
w BrainHearing

Poznaj nową perspektywę w BrainHearing

Obejrzyj film

Nowa perspektywa

w BrainHearing

Oticon zawsze stawiał
na tworzenie aparatów słuchowych, które wpierają mózg
w naturalnym procesie nadawania znaczenia dźwiękom.

W Oticon idziemy jedną pewną drogą – drogą prowadzącą do wspierania mózgu w nadawaniu znaczenia dźwiękom. Zamiast koncentrować się tylko na uszach, myślimy przede wszystkim o mózgu. To podróż pełna ciągłych odkryć – podróż trwająca już od wielu dekad, podczas której badamy te obszary mózgu,
które są powiązane z audiologią. To wyjątkowe podejście nazywamy Brainhearing.

Najnowsze, przełomowe badania naukowe potwierdzają, że nasz mózg potrzebuje mieć dostęp do pełnego otoczenia akustycznego. Musimy zapewnić mózgowi większy dostęp do pełnego otoczenia. Te przełomowe wyniki wyznaczają kierunek ku postawieniu kolejnego kroku na przód – kroku sprawiającego, że nasza wizja będzie wiodącą na rynku i stworzy nową perspektywę w rzeczywistości BrainHearing.

Przełomowe wyniki:

Nowe badania dotyczące słuchu wykazały, że mózg potrzebuje mieć dostęp do pełnego otoczenia akustycznego, by mógł funkcjonować w naturalny sposób

1.

Ośrodek słuchu
w mózgu

Dowiedz się więcej

2.

Proces słyszenia

Dowiedz się więcej

3.

Od problemu
ze słyszeniem
do problemu
z funkcjonowaniem
mózgu

Dowiedz się więcej

4.

Nowa perspektywa

Dowiedz się więcej
Zamknij
Kliknij i dowiedz się więcej
Obejrzyj film

Ośrodek słuchu w mózgu
składa się z dwóch obszarów

Dwa obszary w ośrodku mózgu współpracują ze sobą wspierając go w procesie nadawania znaczenia dźwiękom:
obszar orientacji i obszar koncentracji.*

 

icon_1

Obszar orientacji

Obszar orientacji zawsze ma nadrzędne znaczenie. Gdy słuchamy, zbiera on wszystkie informacje o otaczających dźwiękach – niezależnie od kierunku i ich charakteru – aby utworzyć pełną informację o otoczeniu akustycznym. A następnie tworzy przegląd otaczających nas dźwięków.

icon_1-2Obszar koncentracji

Obszar koncentracji wpiera etap podejmowania decyzji których dźwięków chcemy słuchać. Kiedy mamy przegląd informacji o otoczeniu dźwiękowym wokół nas, obszar koncentracji służy do zidentyfikowania dźwięku na którym chcemy skupić uwagę, słuchać czy też przełączać uwagę, jednocześnie ignorując nieistotne dźwięki.

Kluczowe jest dostarczenie wysokiej jakości kodu neuronowego,
by dźwiękom nadawać znaczenia.

Kiedy dźwięki dotrą do ucha wewnętrznego, są one przetwarzane na sygnał, który jest wysyłany do mózgu. To właśnie nazywamy kodem neuronowym, który jest wysyłany przez nerw słuchowy do ośrodka słuchu – kory słuchowej.
Te kody neuronowe stają się mającymi znaczenie obiektami dźwiękowymi, które są przydatne dla obszarów orientacji i koncentracji.

 

icon_number_1Obszar orientacji

Potrzebuje właściwego kodu neuronowego, żeby móc rozpoznawać dźwięki oraz je rozróżniać. Dzięki czemu tworzy informację o tym, co się dzieje w otoczeniu akustycznym. W tej sposób mózg ma zapewnione doskonałe warunki ku temu, by móc decydować na co należy zwrócić uwagę, czego słuchać.

icon_number_2Obszar koncentracji

Zarządzając, zapewnia pełne otoczenie dźwiękowe. Rozpoznaje dźwięki na których chcemy skupić uwagę, których chcemy słuchać, czy przełączać uwagę, ignorując nieistotne dźwięki.

Nieustannie dwa podsystemy

jednocześnie współpracują ze sobą

Utrzymując koncentrację, mózg rozprasza swoją uwagę, żeby sprawdzać pozostałą część otoczenia cztery razy na sekundę. Pozwala to na podejmowanie wyboru w przełączaniu uwagi, jeżeli pojawi się ważna informacja w otoczeniu dźwiękowym.

Kiedy oba systemy prawidłowo ze sobą współdziałają, pozostała część mózgu może optymalnie funkcjonować, co ułatwia proces rozpoznawania i zapamiętywania dźwięków, oraz sprzyja reakcji na to co się wokół dzieje.

Jak pokazano na poniższym wykresie, podsystem orientacji skanuje otoczenie akustyczne a podsystem wyboru podejmuje decyzję o priorytetach dźwięków.

Przetwarzanie dźwięku przez mózg wymaga stałej interakcji między podsystemem orientacji i podsystemem wyboru. Ten trwający nieustannie proces sprawia, że to właśnie my możemy zadecydować, na czym aktualnie chcemy skoncentrować naszą uwagę słuchową.

Continuously and simultaneously

Badania dotyczące
podsystemów

Posłuchaj, jakie ma spostrzeżenia nasza konsultantka naukowa, audiolog, dr Elaine Ng,na temat metod badania.

Ograniczony dostęp do otoczenia
akustycznego może być przyczyną
problemów ze słuchem, powodujących
problemy z funkcjonowaniem mózgu

Niekompletne informacje wysyłane do mózgu oraz nieprawidłowe leczenie ubytku słuchu mogą być przyczyną wielu konsekwencji. Na przykład większy wysiłek słuchowy, większe obciążenie poznawcze, reorganizacja funkcjonowania mózgu oraz szybciej postępujące zaburzenia funkcji poznawczych i szybsze zmniejszanie się objętości mózgu.

Problemy ze słuchem mogą być
przyczyną problemów
z funkcjonowaniem mózgu

Nasz mózg powinien mieć zapewniony dostęp do pełnego otoczenia akustycznego, by móc prawidłowo funkcjonować. Bez tych informacji nasz mózg może źle funkcjonować.

Problemy z funkcjonowaniem mózgu mogą być
przyczyną problemów
w codziennym życiu

Gdy dostęp do źródła informacji jest ograniczony,
problemy ze słuchem mogą być przyczyną poważnych
problemów w życiu codziennym.

Problemy ze słuchem mogą przerodzić się

w problemy z funkcjonowaniem mózgu

 1. Zwiększony wysiłek słuchowy

  Posiadając mało informacji, mózg ma większą trudność, by rozpoznać dźwięki. Wówczas musi wypełniać powstałe luki, co wymaga większego wysiłku słuchowego.

 2. Zwiększone przeciążenie psychiczne

  Domyślanie się tego, co zostało powiedziane, tego co się wokół nas dzieje, zwiększa przeciążenie psychiczne. Mózg jest obciążony i pozostałe zasoby potrzebne do zdolności zapamiętywania i funkcjonowania są dużo mniejsze.

 3. Zmiana organizacji funkcjonowania mózgu

  Bez wystarczającej stymulacji ośrodka słuchu, ośrodek wzroku oraz pozostałe zmysły starają się rekompensować braki, co zmienia sposób funkcjonowania mózgu.

 4. Zwiększenie obciążenia poznawczego 

  Większe obciążenie psychiczne, brak stymulacji i zmiana w organizacji funkcjonowania mózgu łączą się ze zwiększeniem obciążenia poznawczego. Ma to wpływ na zdolność do zapamiętywania, uczenia się, możliwości koncentrowania się oraz podejmowania decyzji.

 5. Zmniejszanie się objętości mózgu

  Wraz z wiekiem obojętność mózgu spada, proces ten następuje szybciej, kiedy mózg pracuje nieprawidłowo, gdy zaburzona jest naturalna droga nadawania znaczenia dźwiękom.

          
Niepełna informacja ze źródła dźwięku wysyłana do mózgu oraz nieprawidłowe leczenie ubytku słuchu może być przyczyną wielu konsekwencji.**
Problemy z funkcjonowaniem mózgu

mogą być przyczyną problemów w codziennym życiu

 1. Izolacja społeczna i depresja

  Osoby z nieleczonym ubytkiem słuchu mogą mieć skłonność do unikania spotkań towarzyskich, ponieważ nie są w stanie poradzić sobie w złożonym otoczeniu dźwiękowym.

 2. Demencja i choroba Alzheimera

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta pięciokrotnie w przypadku ubytku słuchu w stopniu od znacznego do głębokiego, trzykrotnie w przypadku umiarkowanego i dwukrotnie w przypadku nieznacznego ubytku słuchu.

 3. Słabe poczucie równowagi oraz urazy spowodowane upadkami

  Nieleczony ubytek słuchu może wpływać na poczucie równowagi, zwiększając ryzyko urazów spowodowanych upadkiem aż trzykrotnie.

                 
Ograniczony dostęp do otoczenia akustycznego może być przyczyną poważnych problemów w życiu.***

Ryzyko
demencji

Ryzyko wystąpienia demencji przy nieleczonym ubytku słuchu wzrasta aż pięciokrotnie w przypadku ubytku słuchu w stopniu od znacznego do głębokiego, trzykrotnie w przypadku umiarkowanego i dwukrotnie w przypadku nieznacznego ubytku słuchu.

Zmiana perspektywy,
zmienia życie

By aparaty słuchowe mogły dostarczać prawidłowe informacje do mózgu, muszą mieć możliwość przekazywania właściwego kodu neuronowego i mieć dostęp do pełnego otoczenia akustycznego. Przesuń, aby poznać nową perspektywę.

Stara perspektywa

Tradycyjne techniki tłumią naturalne źródła dźwięków, tym samym dostarczając do mózgu słabej jakości kod neuronowy

Nowa perspektywa

Najlepszym sposobem wpierania naturalnego procesu słyszenia jest zapewnienie osobom z niedosłuchem dostępu do pełnego otoczenia akustycznego

Kiedy tłumione jest otoczenie
akustyczne,
zaburzony jest cały proces słyszenia

Tradycyjne aparaty słuchowe z technikami kierunkowości, redukcji wzmocnienia, prioretyzowania dźwięków mowy i tradycyjnej kompresji ograniczają użytkownikom możliwość dostępu do pełnego otoczenia akustycznego.

To ograniczające podejście tłumi naturalne źródło dźwięku, tym samym dostarczając do mózgu słabej jakości kod neuronowy. By efektywnie zajmować się ubytkiem słuchu, należy zająć się mózgiem i zapewnić mu odbiór pełnego otoczenia akustycznego, by wpierać dwa podsystemy słuchu.

Nadszedł czas,

żeby pożegnać tradycyjną techniką

I oto dlaczego należy myśleć przede wszystkim o mózgu, by zapewnić mu odbiór pełnego otoczenia dźwiękowego,
by wspierać funkcjonowanie dwóch podsystemów słuchu.

Kiedy ubytek słuchu powoduje, że dźwięki są przytłumione, z uszu jest przesyłany jest niekompletny
kod neuronowy do mózgu.

Zapewniając pełne otoczenie akustyczne wpieramy naturalną drogę słyszenia

By móc odbierać pełne otoczenie dźwiękowe oraz mieć możliwość zachowywania dużej koncentracji, aparaty słuchowe muszą umożliwiać komfortowy odbiór czystych dźwięków, w każdej sytuacji. Dzięki temu dostarczany kod neuronowy jest kompletny, żeby mózg miał możliwość jego łatwej interpretacji. A dostarczenie wysokiej jakości kodu neuronowego daje możliwość odbioru pełnego otoczenia akustycznego.

Co znaczy

nasza filozofia BrainHearing

Nasza podróż ku technice zmieniającej życie,
która wspiera sposób, w jaki mózg naturalnie
przetwarza dźwięki.

Oticon zawsze wybierał inną drogę, żeby wpierać mózg w procesie nadawania znaczenia dźwiękom. Zamiast koncertować się na dźwięku czy uszach,
my myślimy przede wszystkim o mózgu. To nieustająca podróż w zakresie poszukiwania i odkrywania, podczas której wspólnie z Centrum Badań Eriksholm, odkrywamy nowe obszary w świecie audiologii.

Nasze najnowsze, przełomowe badania naukowe wykazują, że umożliwienie dostępu do pełnego otoczenia akustycznego to najlepsze wsparcie,
jakie możemy zapewnić mózgowi w celu optymalnego funkcjonowania.
Te przełomowe wyniki wyznaczają postawienie kolejnego kroku w przód – kroku sprawiającego, że nasza wizja będzie wiodącą na rynku i stworzy nową perspektywę w rzeczywistości BrainHearing.

Wizja BrainHearing firmy Oticon

Nasza technika BrainHearing została stworzona, by wspierać mózg
w naturalnym procesie nadawania znaczenia dźwiękom
oraz dostarczać wymierne korzyści płynące z korzystania tej techniki.
Oś czasu przedstawia nasze najnowsze innowacje dotyczące
naszej wizji zbudowania świata, w którym ubytek słuchu
nie powoduje żadnych ograniczeń.

Ważne korzyści płynące z BrainHearing:


 • większa selektywność uwagi

 • więcej głosek mowy odbieranych przez mózg

 • lepsze odtwarzanie informacji z pamięci

 • mniejszy wysiłek słuchowy

 • lepsze rozumienie mowy

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj broszurę na ten temat albo pobierz dokument, aby dowiedzieć się więcej o BrainHearing

Pobierz broszurę

Pobierz dokument

* O’Sullivan et al. (2019); Puvvada & Simon (2017).

** 1. Pichora-Fuller, M. K., Kramer, S. E., Eckert, M. A., Edwards, B., Hornsby, B. W., Humes, L. E., ... & Naylor, G. (2016). 2. (Rönnberg, J., Lunner, T., Zekveld, A., Sörqvist, P., Danielsson, H., Lyxell, B., ... & Rudner, M. (2013). 3. Sharma, A., & Glick, H. (2016). 4. Uchida, Y., Sugiura, S., Nishita, Y., Saji, N., Sone, M., & Ueda, H. (2019). 5. Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, Metter EJ, et al.

*** 1. Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., & Dartigues, J. F. (2018). 2. Lin, F. R., & Ferrucci, L. (2012). 3. Lin, F. R., Metter, E. J., O’Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., & Ferrucci, L. (2011).