Technika Bluetooth jest stosowana w wielu urządzeniach, których używamy na co dzień, w tym w zestawach słuchawkowych, smartfonach, laptopach, głośnikach i aparatach słuchowych. Technika Bluetooth ułatwia przesyłanie danych takich jak: zdjęcia, muzyka, filmy, a także dźwięku głosu bez konieczności używania przewodów.

Bluetooth Classic jest oryginalną techniką Bluetooth. Jest stosowania głównie w urządzeniach takich jak bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, kontrolery do gier oraz telefony komórkowe.

Aparaty słuchowe Oticon wykorzystują nowszą technikę zwaną Bluetooth Low Energy, która ma tę wielką zaletę,
że zużywa znacznie mniej energii w porównaniu z klasycznym Bluetooth. Zapewnia to dłuższą żywotność baterii w aparatach słuchowych.

Klasyczna funkcja Bluetooth i funkcja Bluetooth Low Energy nie są ze sobą kompatybilne. Właśnie z tego powodu aparaty słuchowe Oticon nie mogą komunikować się bezpośrednio z wieloma powszechnie dostępnymi urządzeniami, bo posiadają one klasyczną funkcję Bluetooth.

Ponadto standardowa funkcja Bluetooth Low Energy jest dedykowana wyłącznie do transmisji danych. Z tego powodu firmy Apple®, Android™ i Oticon opracowały własne protokoły Bluetooth Low Energy, aby umożliwić przesyłanie dźwięku oraz innych formatów danych.

Jak aparaty słuchowe Oticon z funkcją Bluetooth komunikują się z innymi urządzeniami mobilnymi?

Technika Bluetooth Low Energy jest już stosowana w urządzeniach mobilnych Apple, takich jak iPhone®, co umożliwia przesyłanie dźwięku bezpośrednio z iPhone i iPad® na wszystkie aparaty słuchowe Oticon z funkcją Bluetooth — zarówno podczas rozmów, jak i odtwarzania muzyki lub innych dźwięków. Przesyłanie strumieniowe dźwięku jest wspierane przez Apple’s LEA (Low Energy Audio).

Niektóre najnowsze telefony z systemem Android obsługują nowy protokół Android ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids, przesyłanie strumieniowe dźwięku na aparaty słuchowe), co oznacza, że mogą bezpośrednio przesyłać dźwięk na kompatybilne aparaty słuchowe, takie jak Oticon More. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, które urządzenia z systemem Android obsługują bezpośrednie przesyłanie strumieniowe do aparatów Oticon More.

Większość urządzeń z systemem Android nadal obsługuje tylko klasyczną technikę bezprzewodową Bluetooth.
Ponieważ technika ta zużywa znacznie więcej energii, aparaty słuchowe Oticon nie korzystają z niej — w związku z tym
bezpośrednie przesyłanie strumieniowe z telefonów nieobsługujących ASHA nie jest możliwe. Właśnie w takim przypadku
przydaje się Oticon ConnectClip!

ConnectClip to urządzenie, które umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu komórkowego (Android lub iPhone) z aparatami słuchowymi Oticon z funkcją Bluetooth. Ponieważ ConnectClip wykorzystuje zarówno klasyczną technikę Bluetooth, jak i Bluetooth Low Energy, może komunikować się z aparatami słuchowymi oraz z urządzeniami, które obsługują tylko klasyczną technikę Bluetooth. W ten sposób jest możliwa komunikacja między tymi dwoma urządzeniami.

Umożliwia także dwukierunkowe przesyłanie dźwięku, co oznacza, że może także przesyłać głos do telefonu. To dwukierunkowe połączenie umożliwia komfortowe prowadzenie rozmów telefonicznych z przyjaciółmi i rodziną w trybie zestawu słuchawkowego.

ConnectClip przydaje się również do bezpośredniego słuchania czyjegoś głosu — na przykład w zatłoczonym lub głośnym otoczeniu. W tym przypadku ConnectClip działa jak mały zdalny mikrofon noszony przez rozmówcę. ConnectClip rejestruje głos i przesyła go bezpośrednio do twoich uszu za pośrednictwem aparatów słuchowych.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach połączenia aparatów słuchowych z urządzeniami używanymi na co dzień,
w tym z telefonem i telewizorem, kliknij to łącze i przeczytaj nasz wpis na blogu o łączności aparatów słuchowych Oticon.