Zrozumieć potrzeby użytkowników aparatów słuchowych

Aby jeszcze bardziej wspierać pacjentów w osiągnięciu celu, jakim jest lepsze słyszenie, należy nieustannie słuchać konsumentów, aby poznawać szczegóły ich potrzeb i oczekiwań.

Poznaj swoich pacjentów

W branży protetyki słuchu można wyróżnić cztery osobne segmenty: użytkownicy nowi, doświadczeni, pediatryczni oraz wymagający najmocniejszych urządzeń. Firma Oticon intensywnie inwestuje w poznanie każdego z tych segmentów.

Rezultaty badań ich potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i emocjonalnych są dwojakie: najbogatsza oferta aparatów oraz cały zestaw wartościowych narzędzi wsparcia, które można wdrożyć w gabinetach.

Oticon Insight Handbook
Program partnerski Oticon został stworzony na podstawie wyników największej z przeprowadzonych do tej pory ankiety wśród klientów:

First Time User Insight Handbook (pdf)

Experienced User Insight Handbook (pdf)
Power User Insight Handbook (pdf)

Opinie konsumentów

Wyniki największego badania konsumentów wykonanego do tej pory umożliwiły firmie Oticon dogłębne zrozumienie sposobu motywowania klientów, aby przejęli kontrolę nad doświadczanym ubytkiem słuchu. W badaniu uczestniczyło ponad 1 500 osób. Zostali oni podzieleni na dwie równe grupy nowych i doświadczonych użytkowników.

Bazując na przekazanych nam opiniach konsumentów mamy możliwość przygotowania narzędzi i procesów wspomagających lepszą opiekę nad klientem w trakcie wszystkich etapów jego drogi do poprawy słuchu.

To więcej niż oferowanie możliwie najlepszej opieki protetyka słuchu klientom. Dane z tych badań pomogą zoptymalizować biznesowo gabinety protetyki słuchu. Czy, na przykład, wiesz, że 90% satysfakcji klienta zależy od ich doświadczeń z gabinetu protetyki słuchu? 50% klientów przed zakupem odwiedza więcej niż jeden gabinet. 50% postrzega darmowa próbkę jako zachętę do nawiązania kontaktu.

Sprawdź wyniki z badania konsumenckiego tutaj
  • Kluczowe zagadnienia - zestawienie i wyjaśnienie

    Dlaczego niektóre osoby unikają wizyty u protetyka słuchu

  • Co przemawia za zakupem a’co przeciwko niemu

  • Czego oczekuje pacjent, który odwiedza protetyka słuchu

  • Jakie czynniki wpływają na decyzję o zakupie.

  • Ilu protetyków słuchu jest zazwyczaj odwiedzanych

  • Jakich informacji potrzebuje pacjent przed wizytą

Doświadczenie użytkownika końcowego

Doświadczenie użytkownika końcowego składa się z dziewięciu etapów, które każdy pacjent przeżywa w drodze prowadzącej do poprawy słuchu. Droga to rozpoczyna się, kiedy pacjent uświadamia sobie potencjalny ubytek słuchu i kończy w momencie przejścia na etap doświadczonego użytkownika, który jest otwarty na wprowadzanie ulepszeń.

Niektórzy użytkownicy końcowi przebywają tę drogę szybciej niż inni, a niektórzy nie muszą przebywać każdego z etapów. Jednak wszyscy rozpoczynają w tym samym momencie – i wierzymy, że osiągają metę.

Etapy decyzyjne użytkownika końcowego

Uświadomienie sobie problemu
To etap, kiedy osoba zaczyna zauważać, że źle słyszy i rozpoznaje u siebie objawy ubytku słuchu.

Szukanie informacji
Podczas tego etapu rozpoczyna się poszukiwanie informacji o ubytku słuchu oraz o możliwych rozwiązaniach, wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i laryngologa. W tym czasie osoby chętnie zasięgają opinii znajomych i innych osób użytkujących aparaty słuchowe oraz przeglądają strony Internetowe, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat możliwości jakie są dostępne.

Decyzja o wizycie
To etap, kiedy osoby niedosłyszące decydują się na to, żeby umówić się na wizytę w gabinecie protetyki słuchu w celu wykonania badania słuchu.

Poznanie potrzeb i znalezienie rozwiązań
To taki moment w życiu, gdy na spotkaniu z protetykiem słuchu osoby uzyskują potwierdzenie swojego ubytek słuchu oraz mogą powiedzieć o swoich potrzebach słuchowych i o tym, które sytuacje stanowią dla nich największe wyzwanie. Protetyk słuchu będzie mógł zaproponować najdogodniejsze rozwiązania odpowiadające potrzebom.

Upewnienie się
W większości przypadków osoby niedosłyszące wracają na drugą wizytę. Jest więc zatem czas na zastanowienie się nad zaproponowanymi rozwiązaniami. A protetyk słuchu ma czas na zamówienie urządzeń. 

Dopasowanie i zakup
Na tym etapie następuje dopasowanie i odpowiednie wyregulowanie aparatów słuchowych. Następnie użytkownik dowiaduje się jak korzystać z urządzeń i jak o nie dbać. Zazwyczaj na końcu tej wizyty następuje zapłata za aparat.

Adaptacja
Osoby niedosłyszące są teraz użytkownikami nowych aparatów słuchowych. Adaptacja do funkcjonowania z aparatem słuchowym nie jest łatwym procesem. A jego pomyślność często zależy od ilości pozytywnych doświadczeń w tym pierwszym okresie.

Życie z aparatem słuchowym
Po pomyślnym zakończeniu okresu adaptacji przez nowego użytkownika codzienne życie wraca do normalności z dodatkowym atutem, jakim jest używanie aparatu słuchowego. Życie z aparatem daje nowe możliwości, ale też stawia nowe wyzwania. Użytkownicy aparatów słuchowych dzięki temu, że słyszą mogą zauważać w swoim otoczeniu rzeczy, których do tej pory były dla nich niezauważalne.

Potrzeba ulepszeń
Po upływie jakiegoś czasu użytkownik aparatu słuchowego zauważa potrzebę wprowadzenia innowacji w postaci zastosowania nowych technologii lub dodania innych urządzeń do już posiadanego sprzętu. Zazwyczaj okres użytkowania aparatu słuchowego trwa około pięciu lat.

Doświadczeni użytkownicy

Lubią być na bieżąco w tematach dotyczących słuchu oraz próbować nowych produktów za darmo. Ponad połowa z nich zgłosi się do protetyka słuchu, jeśli otrzyma darmową próbkę lub badanie słuchu.

Pobierz wyniki ankiety konsumenckiej wykonanej wśród doświadczonych użytkowników

Nowi użytkownicy

Często mają problem z akceptowaniem swojego ubytku słuchu. Od protetyków słuchu oczekują wiedzy, potwierdzenia i wyrazów empatii. Osoby kupujące już na pierwszej wizycie otrzymali znacznie lepszą obsługę, niż osoby, które nie dokonały zakupu.

Pobierz wyniki ankiety konsumenckiej wykonanej wśród nowych użytkowników

Pacjenci pediatryczni

Są zależni od aparatu słuchowego w kwestii rozwoju językowego, edukacyjnego oraz społecznego na każdym etapie, od niemowlaka do nastolatka. Dla nich to nie tylko ubytek słuchu. To przezwyciężanie problemów życiowych w celu wyrównania szans i osiągnięcia marzeń w takim samym stopniu jak ich rówieśnicy.

Użytkownicy aparatów z serii Power

Zawsze potrzebują większego wsparcia w procesie rozumienia mowy, zwłaszcza w głośnym otoczeniu. Dla większości z nich niebycie wykluczanym jest codziennym wyzwaniem, bo często nawet zwykłe luźne rozmowy mogą stać się wyzwaniem dla ich słuchu.

Pobierz wyniki badań z grupy użytkowników serii Power