Oticon RemoteCare - pomoc

Oticon RemoteCare umożliwia prowadzenie wirtualnych wizyt z pacjentami w trakcie których można
zdalnie dostosować aparaty słuchowe.

Na tej stronie możesz znajdziesz informacje przydatne w przygotowaniu pacjenta do sesji,  zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów oraz przeczytać najczęściej zadawane pytania.

 

video-about-oticon-remotecare

 • Lista czynności dla pacjenta.

  Uzupełnij kwestionariusz pacjenta.

  Analiza kwestionariusza.

  Przejdź do sekcji

 • Przygotowanie pacjenta do sesji. 

  Przygotowanie  protetyka
  słuchu do sesji.

  Przejdź do sekcji

 • Zapoznaj się z najlepszymi praktykami.

  Zaloguj się i rozpocznij sesję.

  Sprawdź, czy pacjent
  jest gotowy.

  Przeprowadź sesję.

  Zakończ sesję.

  Przejdź do sekcji

 • W trakcie sesji.

  Gdy sesja zakończy się.

  Przejdź do sekcji

Znajdź instrukcje obsługi i kwestionariusz pacjenta. 
Przejdź do centrum pobierania

 

Przydatne linki dla pacjenta – pomóż pacjentowi zacząć korzystać z aplikacji

Przewodniki obsługi aplikacji dla iPhone, iPad i systemu Android
Lista czynności dotycząca przygotowania pacjenta
Strona wsparcia technicznego dla użytkowników aparatów słuchowych

 

Dowiedz się czy dany pacjent odniesie korzyść z zastosowania aplikacji Oticon RemoteCare. Zanim zaoferujesz pacjentowi możliwość zdalnej konsultacji oceń,
czy w przypadku tego pacjenta można zastosować to rozwiązanie.

 • > Lista kryteriów dla pacjentów

  Jest to lista kryteriów, które musi spełnić każdy pacjent, aby móc stosować Oticon RemoteCare.

   

  Pacjent musi spełnić następujące warunki:

   

  1. Mieć ukończone 18 lat.

  2. Posiadać aktywny adres e-mail.

  3. Posiadać kompatybilny aparat słuchowy (aparaty słuchowe). Zobacz listę kompatybilnych aparatów słuchowych.

  4. Mieć dostęp do Internetu bezprzewodowego o minimalnej przepustowości 1/1 Mbit/s.

  5. Posiadać iPhone lub iPad z systemem iOS w wersji 12.0 lub nowszej lub kompatybilne urządzenie z systemem Android w wersji 8.0 lub nowszej. Zobacz listę kompatybilnych urządzeń.

  6. Potrafić obsługiwać funkcje urządzeń:

  na iPhone, iPad lub urządzeniu z systemem Android pacjent używa aplikacji, odbiera wiadomości e-mail i wie, jak połączyć się z siecią Wi-Fi.

 • > Ocena za pomocą kwestionariusza

  Możesz ocenić, czy w przypadku danego pacjenta można zastosować aplikację za pomocą kwestionariusza pacjenta Oticon RemoteCare.

  Pobierz kwestionariusz pacjenta Oticon RemoteCare

   

  Czy w przypadku pacjenta można zastosować Oticon RemoteCare?

  Przejdź do „Konfiguracja sesji pacjenta”

 • > Konfiguracja sesji pacjenta

  W trakcie wizyty pacjenta w gabinecie należy sprawdzić, czy ma on skonfigurowaną aplikację i jest prawidłowo przygotowany.

  Zalecamy wykonanie poniższych czynności, aby sprawdzić, czy pacjent jest odpowiednio przygotowany do użycia aplikacji Oticon RemoteCare:

   

  Materiały do udostępniania

  Wydrukuj i wręcz pacjentowi następujące materiały:

   

  Przewodniki obsługi aplikacji Oticon RemoteCare dla iPhone, iPad i systemu Android

    

  Poza tym należy pokazać pacjentowi stronę wsparcia technicznego Oticon RemoteCare dla użytkowników aparatów słuchowych

   

  iPhone, iPad lub urządzenie z systemem Android i aplikacja

  Skonfiguruj aplikację Oticon RemoteCare na iPhone, iPad lub urządzeniu z systemem Android pacjenta i połącz aparaty słuchowe.

   

   

   Pamiętaj, aby:

  • Zapisać adres e-mail pacjenta (pamiętaj, aby sprawdzić, czy adres e-mail jest taki sam, jak adres, którego pacjent używa do zalogowania się w aplikacji).

  • Wykonać krótkie spotkanie przez Oticon RemoteCare i pokaż pacjentowi, jak używać aplikację Oticon RemoteCare.

  • Zaplanować pierwszą wizytę przez RemoteCare.

 • > Konfiguracja sesji protetyka słuchu

  Wymagania techniczne

  • Kamera PC lub kamera zewnętrzna (kamera internetowa).

  • Mikrofon i głośniki lub zestaw słuchawkowy.

  • Internet o zalecanej minimalnej prędkości 1/1 Mbit/s.

  • Internet Explorer 11 (wymagane zalogowanie się)

  • Konto e-mail.

   

  Włącz Oticon RemoteCare w Oticon Genie 2

  1. Utwórz konto Oticon RemoteCare: Otwórz e-mail z zaproszeniem od Oticon RemoteCare wysłany przez serwis Oticon RemoteCare i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  2. Włącz „REMOTECARE”.

   

  Przygotuj się

  Upewnij się, że spełniono następujące wymogi przed rozpoczęciem korzystania z Oticon RemoteCare:

  • Przygotuj odpowiednio widoczne tło w taki sposób, aby znajdowało się na nim jak najmniej obiektów mogących rozproszyć pacjenta (jeśli to możliwe, unikaj okien i miejsc gdzie wiele się dzieje).

  • Wybierz ciche miejsce, które zapewni minimalne rozproszenie uwagi.

  • Sprawdź, czy spełniono wszystkie wymogi techniczne.

 • > Krok 1: Zapoznaj się z najlepszymi praktykami

  • Sprawdź, czy kamera w komputerze, mikrofon i głośniki działają.

   

  • Ustaw się blisko mikrofonu, aby osiągnąć najlepszą jakość dźwięku (zalecany zestawy słuchawkowy).

   

  • Unikaj przesuwania lub zgniatania papieru w trakcie sesji, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.

   

  • Ustaw się przed kamerą, aby pacjent mógł wyraźnie zobaczyć Twoją twarz i usta.

   

  • Mów wyraźnym i wyważonym tonem, regularnie upewniając się, czy pacjent nie ma problemów z połączeniem lub dźwiękiem.

   

  • Na podstawie swojego doświadczenia zdecyduj, czy pacjent musi pojawić się w gabinecie osobiście w celu rozwiązania problemów.

 • > Krok 2: Zaloguj się i rozpocznij sesję

  Gdy nadejdzie godzina spotkania, otwórz Genie 2 i wybierz plik pacjenta.

   

  1. Przełącz, aby włączyć Oticon RemoteCare.

   

  2. Podaj swoje dane logowania protetyka słuchu i kliknij „ZALOGUJ SIĘ” („SIGN IN”).

   

  genie-2_remotefit_log-in2

   

   

  3. Podaj dane konta pacjenta i kliknij „KONTYNUUJ” („CONTINUE”).

   

  4. Gdy pacjent znajdzie się w wirtualnej poczekalni, kliknij „ROZPOCZNIJ WIZYTĘ”, jeśli wszystko będzie gotowe.

   

  Uwaga: Sesję można rozpocząć tylko wtedy, gdy pacjent jest już obecny/rozpoczął spotkanie.

   

  account-details-and-login-v2

   

   

  Użyj komunikatora RemoteCare do komunikacji z pacjentem

  a) Narzędzie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych i komunikację audio i wideo między protetykiem słuchu a pacjentem.

   

  b) Wskaźniki stanu aparatu słuchowego.

   

  c) Włączanie/wyłączanie kamery.

   

  d) Wyciszanie/włączanie dźwięku mikrofonu.

   

  e) Odświeżanie wideo.

   

  step4-b-v2

   

   

  Masz problemy?

  Przejdź do „Rozwiązywanie problemów – w trakcie sesji”

 • > Krok 3: Sprawdź, czy pacjent jest gotowy.

  Sprawdź, czy pacjent widzi i słyszy Cię wyraźnie.

   

  Sprawdź, czy czynności z listy czynności przygotowania do wizyty pacjenta zostały wykonane. Lista kontrolna dotycząca przygotowania użytkownika

   

  Zadaj pacjentowi następujące pytania: 

  • Czy do aparatów słuchowych włożono nowe baterie? W przypadku aparatów słuchowych z możliwością ponownego ładowania – czy są całkowicie naładowane? Czy pacjent ma przy sobie ładowarkę?

  • Czy iPhone, iPad lub urządzenie z systemem Android są całkowicie naładowane lub połączone do zasilania?

  • Oceń ogólne korzyści ze stosowania aparatów słuchowych.

  • Upewnij się, czy można wykonać wszystkie niezbędne czynności potrzebne pacjentowi za pomocą aplikacji Oticon RemoteCare (np. potrzeba otoskopii)

   

  Przejdź do „Rozwiązywanie problemów – w trakcie sesji”

 • > Krok 4: Przeprowadź sesję

  1. Kliknij „POŁĄCZ” („CONNECT”), aby wykryć i połączyć aparaty słuchowe pacjenta. Wskaźniki statusu świecą się na zielono, gdy aparaty słuchowe są połączone. Pamiętaj, że proces łączenia może potrwać kilka minut. Jeśli wystąpi błąd komunikacji, przejdź do ekranu „RODZINA” (FAMILY) lub „WYBÓR” („SELECTION”) i połącz aparaty słuchowe. Po połączeniu przejdź do „DOPASOWANIE” („FITTING”).

   

  Status połączenia aparatów słuchowych wyświetla się w trzech miejscach:

  a) Pasek połączenia

  b) Podsumowanie połączenia Oticon RemoteCare

  c) Komunikat Oticon RemoteCare

   

  remote_fit_for_page_12-v2

   

  2. Dopasuj aparaty słuchowe pacjenta tak, jak zwykle, jeśli to konieczne.

   

  3. Kliknij „WYŚLIJ” („UPLOAD”), aby wysłać nowe ustawienia do aparatów słuchowych.

   

  4. Po wprowadzeniu wszystkich pożądanych zmian kliknij „ROZŁĄCZ” („DISCONNECT”). Aparaty słuchowe zostaną odłączone od Genie 2 i zrestartują się.

   

  Uwaga: Możesz także odłączyć aparaty słuchowe, gdy wyświetli się ekran KONIEC DOPASOWANIA.

   

  5: Przejdź do ekranu KONIEC DOPASOWANIA i kliknij „ZAPISZ I ZAMKNIJ”/ „ZAPISZ I PRZEJDŹ DO KROKU PACJENTA” („SAVE AND EXIT”/ „SAVE AND GO TO CLIENT STEP”), aby zapisać i zakończyć sesję z pacjentem.

   

  step5-end-v2

   

  Przejdź do „Rozwiązywanie problemów – w trakcie sesji”

 • > Krok 5: Kończenie sesji

  • Poinformuj pacjenta, że zamierzasz skończyć sesję i rozłączyć się, upewnij się, że wprowadzono i zapisano wszystkie niezbędne zmiany.

   

  • Przejdź do ekranu KONIEC DOPASOWANIA i kliknij „ZAPISZ I ZAMKNIJ”/ „ZAPISZ I PRZEJDŹ DO KROKU PACJENTA” („SAVE AND EXIT”/ „SAVE AND GO TO CLIENT STEP”), aby zapisać i zakończyć sesję z pacjentem.

   

   

  Rozwiązywanie problemów – jeśli sesja zakończy się

 • > Nie widzę swojego obrazu w Genie 2 (pacjent również Cię nie widzi)

  • Sprawdź, czy Twoja kamera nie została wyłączona w komunikatorze RemoteCare.

   

  • Sprawdź, czy kamera nie jest zakryta.

   

  • Sprawdź, czy kamera jest ustawiona jako domyślne urządzenie w systemie Windows przed otworzeniem Genie 2. Możesz to zrobić w Menedżerze urządzeń w Windows. Zrestartuj Genie 2, jeśli wprowadzono jakiekolwiek zmiany po otworzeniu Genie 2.

   

  • Odśwież wideo, naciskając na przycisk odświeżania wideo w górnym prawym rogu komunikatora RemoteCare.

   

  • Sprawdź, czy nie są włączone inne programy stosujące wideo (np. Skype). Zamknij inne programy i zrestartuj Genie 2.

 • > Jakość mojego wideo jest bardzo zła

  Związane jest to z jakością kamery internetowej. Jeśli jakość jest zła, pomyśl o wymianie kamery na lepszą.

 • > Jakość obrazu wideo mojego pacjenta jest bardzo zła

  Pacjent ma przepustowość przesyłania poniżej zalecanego minimum na poziomie 1/1 Mbit/s lub Twoja przepustowość pobierania jest poniżej zalecanego minimum 1/1 Mbit/s.

   

  Jeśli jakość wideo jest bardzo zła, poproś pacjenta, aby wyłączył wideo, następnie wyłącz własne wideo i kontynuuj wizytę przy użyciu dźwięku i czatu.

 • > Widzę tylko siebie w Oticon Genie 2, nie ma strumieniowania wideo/audio od pacjenta

  • Sprawdź, czy pacjent nie wyłączył funkcji wideo w aplikacji.

   

  • Odśwież wideo, naciskając na przycisk odświeżania wideo w górnym prawym rogu komunikatora RemoteCare.

   

  • Sprawdź, czy użytkownik zezwolił aplikacji Oticon RemoteCare na korzystanie z funkcji wideo. Można to skontrolować w opcji: Ustawienia > RemoteCare.

   

  • Sprawdź, czy użytkownik zezwolił aplikacji Oticon RemoteCare na stosowanie kamery:

   

  W przypadku iPhona i iPada: można to sprawdzić w: Ustawienia > RemoteCare
  W przypadku urządzeń z systemem Android: można to sprawdzić w: Ustawienia > Aplikacje > Zezwolenia > RemoteCare 

   

  Dodatkowe wymagania dla urządzeń Android: 

  • Sprawdź, czy pacjent włączył Google Chrome.

  • Sprawdź, czy pacjent wyłączył tryb oszczędzania energii.

   

  Uwaga: zmiana ustawień w trakcie wizyty zrestartuje aplikację Oticon RemoteCare.

 • > Nie słyszę pacjenta/brak dźwięku od pacjenta

  • Sprawdź, czy głośność w głośnikach i komputerze nie jest wyciszona.

   

  • Sprawdź, czy użytkownik zezwolił aplikacji Oticon RemoteCare na stosowanie mikrofonu.

   

  W przypadku iPhona i iPada: można to sprawdzić w: Ustawienia > RemoteCare

  W przypadku urządzeń z systemem Android: można to sprawdzić w: Ustawienia > Aplikacje > Zezwolenia > RemoteCare

   

  Uwaga: zmiana ustawień w trakcie wizyty zrestartuje aplikację Oticon RemoteCare.

 • > Oticon Genie 2 nie może połączyć się z aparatami słuchowymi pacjenta (błąd komunikacji).

  • Sprawdź, czy pacjent postępował zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania do wizyty (włączona funkcja Bluetooth, aparaty słuchowe sparowane/połączone z iPhone, iPad lub urządzeniem z systemem Android, całkowicie naładowana bateria itd.).

   

  • Przejdź do ekranu „RODZINA” (FAMILY) lub „WYBÓR” („SELECTION”) i połącz aparaty słuchowe. Po połączeniu przejdź do „DOPASOWANIE” („FITTING”).

   

  • Jeśli problem nadal występuje, obydwie strony muszą zrestartować wizytę. Pacjent: Wyłącz iPhon, iPada lub urządzenie z systemem Android i uruchom je ponownie, następnie otwórz aplikację Oticon RemoteCare i wejdź na spotkanie. Protetyk słuchu: Zamknij i otwórz ponownie Oticon Genie 2, następnie rozpocznij sesję ponownie.

 • > Oticon Genie 2 pyta, czy chcę zastosować ustawienia z aparatów słuchowych lub Oticon Genie 2, ale ustawienia powinny być takie same

  Jeśli ustawienia zostały pomyślnie wysłane do aparatów słuchowych, ale coś poszło nie tak w Oticon Genie 2, wówczas zmienione ustawienia zapisywane są w aparacie, ale nie w Oticon Genie 2. To spowoduje, że podczas kolejnej wizyty otworzy się wyskakujące okienko informujące o różniących się ustawieniach.

   

  Zawsze należy wybierać ustawienia aparatów słuchowych w tym wyskakującym okienku, chyba że masz pewność, że w Oticon Genie 2 wprowadzono zmiany, które zostały zapisane w Oticon Genie, ale nie zostały wysłane do aparatów słuchowych.

 • > Sesja nagle zakończyła się bez ustalenia końca wizyty z pacjentem.

  Spróbuj ponownie dołączyć się do sesji, aby ustalić z pacjentem czy można zakończyć wizytę. Jeśli pacjent rozłączył się, poczekaj, aż pacjent dołączy do spotkania, jeśli spodziewasz się, że będzie próbować wznowić sesję.

  W obydwu przypadkach aparaty słuchowe są sprawne i można ich użyć. Ustawienia z ostatniego wysyłania (lub początkowego dopasowania, jeśli nie wysłano żadnych ustawień) znajdują się w aparatach słuchowych.

   

  Spróbuj ponownie dołączyć do sesji. Jeśli nie możesz nawiązać ponownego połączenia, skontaktuj się z pacjentem i umów się na kolejną wizytę.

 • > Wygląda na to, że aparaty słuchowe są popsute i pacjent nie może używać aparatów słuchowych.

  Poproś swojego pacjenta o:

   

  • Sprawdzenie, czy funkcja Bluetooth jest włączona.

   

  • Sprawdzenie, czy baterie aparatów słuchowych są całkowicie naładowane, sprawdzenie, czy włożono nowe baterie. Jeśli są to aparaty słuchowe z możliwością ładowania: należy sprawdzić, czy aparaty słuchowe są całkowicie naładowane.

   

  • Sprawdzenie, czy aparaty słuchowe (jeśli to stosowane, prawy i lewy) są sparowane z iPad lub iPhone.

   

  • Ponowne zrestartowanie aplikacji Oticon RemoteCare. Przejdź do „Połącz aparaty słuchowe” („Connect your hearing aid(s)”).

   

  • Jeśli w aplikacji zostanie włączony tryb odzyskiwania, postępuj zgodnie z wytycznymi w aplikacji.

   

  Jeśli aparaty słuchowe nadal nie działają i pacjent nie może używać aparatów słuchowych, wówczas obowiązuje standardowa gwarancja i zasady zwrotu aparatów słuchowych.

Portal administracyjny Oticon RemoteCare

Przejdź do portalu