Często zadawane pytania (FAQ)

Aparaty słuchowe zasilane akumulatorem

Jeśli Twoja ładowarka wygląda tak

Przejdź do FAQ dotyczących ZPower

 • > Jak często muszę ładować aparaty słuchowe?

  Aparat słuchowy należy ładować co noc. Akumulator litowo-jonowy można ładować codziennie i nie trzeba go całkowicie rozładowywać przed ponownym umieszczeniem aparatów słuchowych w ładowarce.

 • > Na jak długo starczy akumulator po naładowaniu go do pełna?

  Dzienna wydajność akumulatora zależy od wielu czynników, między innymi od ustawień aparatów słuchowych, Twojego ubytku słuchu użytkownika, otoczenia dźwiękowego w jakim przebywasz, stanu akumulatora i tego, czy korzystasz ze strumieniowego przesyłania dźwięku z telefonu, telewizora lub innych urządzeń.


  Przykładowy czas działania akumulatora:

  • 24 godziny pracy, gdy nie korzystasz z przesyłania strumieniowego;

  • 18 godzin pracy, gdy korzystasz z przesyłania strumieniowego przez 5 godzin.


  Jeżeli zauważysz, że akumulatory nie wystarczają na cały dzień pracy, może to oznaczać, że to już czas, by je wymienić.

  Skontaktuj się z protetykiem słuchu

 • > Jak umieścić aparaty słuchowe zasilane akumulatorem w ładowarce?

  Jeśli masz aparaty słuchowe Oticon Opn S, Ruby, More, Real, Opn Play lub Play PX, postępuj zgodnie z tą instrukcją: Umieść aparaty słuchowe w gniazdach ładowania tak, aby wskaźnik LED na aparatach słuchowych był skierowany w tę samą stronę co wskaźnik LED na ładowarce. Upewnij się, że aparaty słuchowe zaczęły się ładować (wskaźnik LED na każdym aparacie słuchowym świeci się na pomarańczowo). Jeśli aparaty słuchowe są źle włożone do ładowarki, nie zostaną naładowane.

   

  Jeśli masz aparaty słuchowe Oticon Intent, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
  Umieść aparaty słuchowe w gniazdach ładowania tak, aby wskaźnik LED na aparatach słuchowych był skierowany w przeciwną stronę niż wskaźnik LED na ładowarce. Upewnij się, że aparaty słuchowe zaczęły się ładować (wskaźnik LED na każdym aparacie słuchowym świeci się na pomarańczowo). Jeśli aparaty słuchowe są źle włożone do ładowarki, nie zostaną naładowane.

   

 • > Jak mogę sprawdzić, czy moje aparaty słuchowe są w pełni naładowane?

  Podczas ładowania wskaźnik LED na aparatach słuchowych świeci się na pomarańczowo. Gdy aparaty słuchowe są w pełni naładowane, kolor wskaźnika zmienia się na zielony. Ładowanie do pełna całkowicie rozładowanego akumulatora trwa od 2 do 4 godzin w zależności od modelu aparatu słuchowego.

 • > Jak długo trwa ładowanie aparatów słuchowych do pełna?

  Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, ładowanie aparatów słuchowych do pełna zajmuje około 2-4 godzin w zależności od modelu aparatu słuchowego.
  Akumulator litowo-jonowy ładuje się szybciej na początku ładowania.

 • > Na jak długo mogę zostawić aparaty słuchowe w ładowarce?

  Ładowarka to najlepsze miejsce do przechowywania aparatu słuchowego. Ilekroć aparaty słuchowe nie są używane, należy umieścić je w ładowarce podłączonej do źródła zasilania. Dzięki temu aparaty słuchowe będą zawsze naładowane.

 • > Co się stanie, jeśli wyłączę ładowarkę, a aparaty słuchowe nadal będą w niej umieszczone?

  Wyłączenie ładowarki spowoduje wyłączenie aparatów słuchowych, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której akumulatory do rana się rozładują, na przykład z powodu przerwy w dostawie prądu.

 • > Jakiego źródła zasilania można użyć do ładowarki?

  Ładowarka wyposażona jest w zasilacz podłączany do gniazdka. Ładowarkę można także zasilić ze źródeł, które mają gniazdo USB. Należy sprawdzić, czy źródło zasilania jest zgodne z USB 2.0 i ma minimalną wydajność prądową 500 mA. Przykładowe źródła zasilania: power bank, komputer, samochód. Zawsze należy kontrolować rozpoczęcie ładowania, aby sprawdzić, czy źródło zasilania zapewnia wystarczają moc wyjściową dla ładowarki.

 • > Aparaty słuchowe migają na pomarańczowo po włożeniu do ładowarki – co mam zrobić?

  Jeśli aparaty słuchowe migają na pomarańczowo po umieszczeniu ich w ładowarce, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

 • > Jak włączyć i wyłączyć aparaty słuchowe zasilane akumulatorem?

  Aparaty słuchowe włączają się automatycznie, kiedy wyjmiesz je z ładowarki. Aparaty słuchowe wyłączają się automatycznie, kiedy włożysz je do ładowarki. Możesz je także włączać i wyłączać ręcznie.

 • > Czy potrzebuję osuszacza do moich ładowalnych aparatów słuchowych?

  To, czy potrzebujesz osuszacza do swoich aparatów słuchowych zasilanych akumulatorem, zależy od różnych czynników, takich jak wilgotność w Twojej okolicy. Zapytaj swojego protetyka słuchu, czy potrzebujesz osuszacza, a jeśli tak, to jakiego.

 • > Czy mogę sprawdzić poziom akumulatora w aplikacji Oticon Companion? 

  Tak. Dotknij ikony aparatów słuchowych na pasku zakładek na dole ekranu głównego. Aktualny poziom akumulatora jest wyświetlany na górze ekranu.

 • > Czym jest akumulator litowo-jonowy? 

  Akumulatory litowo-jonowe są powszechnie stosowane w elektronice użytkowej. Idealnie nadają się do aparatów słuchowych, ponieważ mają dużą pojemność, co pozwala na dłuższą pracę i krótki czas ładowania.

 • > Czy akumulatory litowo-jonowe są wrażliwe na temperaturę?

  Tak, do pewnego stopnia. Akumulatory należy ładować w temperaturze od +5°C do +40°C. Gdy temperatura otoczenia przekroczy ten zakres, ładowarka wstrzyma ładowanie. Gdy temperatura osiągnie poziom bezpieczny dla aparatów, tj. od +5°C do +40°C, ładowanie zostanie wznowione automatycznie.

  Aparatów słuchowych można używać, gdy temperatura otoczenia przekracza wskazane limity.

 • > Czy akumulatory litowo-jonowe wystarczą na dłużej, jeśli nie będą ładowane co noc?

  Najlepiej ładować aparaty słuchowe podczas nocy, ponieważ akumulatory litowo-jonowe nie muszą być mocno rozładowane przed kolejnym cyklem ładowania. Nie mają „pamięci ładowania”, jaką charakteryzują się inne rodzaje akumulatorów.

 • > Czy istnieją specjalne zalecenia dotyczące akumulatorów litowo-jonowych?

  Tak. Ten aparat słuchowy jest zasilany niewyjmowalnym akumulatorem litowo-jonowym, którego nie możesz wymieniać samodzielnie. Nie próbuj uzyskać dostępu do akumulatora umieszczonego w aparacie słuchowym.
  Jeśli aparat słuchowy z akumulatorem litowo-jonowym lub akumulator litowo-jonowy zostanie połknięty lub włożony do ucha lub nosa, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

   

  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi aparatów słuchowych zasilanych akumulatorem zawartymi w instrukcji obsługi aparatu słuchowego.

 • > Czy mogę bezpiecznie latać samolotem z aparatami słuchowymi zasilanymi akumulatorem litowo-jonowym?

  Tak, aparatów słuchowych zasilanych akumulatorem możesz bezpiecznie używać w samolocie, możesz też zabrać ze sobą ładowarkę. Jeśli masz ładowarkę stacjonarną, możesz również bezpiecznie spakować aparaty słuchowe i ładowarkę do bagażu rejestrowanego. Jeśli masz ładowarkę SmartCharger z wbudowanym powerbankiem, musisz umieścić ładowarkę w bagażu podręcznym.

 • > Jak wyłączyć Bluetooth® (włączyć tryb samolotowy) w aparatach słuchowych?

  Aby wyłączyć i włączyć Bluetooth (włączyć i wyłączyć tryb samolotowy), naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund dolną część przycisku funkcji. Naciśnięcie przycisku jednego aparatu słuchowego spowoduje wyłączenie Bluetooth (aktywację trybu samolotowego) w obu aparatach słuchowych. Gdy Bluetooth jest wyłączony (włączony jest tryb samolotowy), aparaty słuchowe nadal działają normalnie.

  WIDEO: Zobacz, jak włączyć i wyłączyć tryb samolotowy

 • > Nie będę używać aparatów słuchowych przez dłuższy czas – co mam z nimi zrobić?

  Jeśli nie będziesz używać aparatów słuchowych dłużej niż 14 dni, naładuj je do pełna. Następnie wyłączy aparaty słuchowe za pomocą przycisku funkcji.

   

  Przechowywanie aparatów z naładowanym akumulatorem umożliwi jego ponowne ładowanie. Akumulatory muszą być ładowane do pełna co 6 miesięcy. Jeśli nie naładujesz aparatów słuchowych w ciągu 6 miesięcy, konieczna będzie wymiana akumulatorów.

 • > Czy mogę ponownie uruchomić aparaty słuchowe włączając je, gdy się rozładują? 

  Nie, jeśli akumulator w aparacie słuchowym wyczerpie się to włóż aparat do ładowarki, aby naładować go ponownie. Nie można wydłużyć czasu pracy aparatu słuchowego, uruchamiając aparat ponownie.