Aparaty słuchowe
z Bluetooth®

Oticon More™

Oticon Play PX

Oticon Zircon

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Xceed

Oticon Xceed Play

Oticon Ruby

Oticon Opn™*

Oticon Siya*

*Wszystkie modele oprócz IIC i CIC

Bluetooth® jest opcjonalną funkcją w aparatach słuchowych ITC i ITE.

Aparaty słuchowe
bez Bluetooth

Oticon Geno

Oticon Alta/Alta2

Oticon Nera/Nera2

Oticon Ria/Ria2

Oticon Sensei

Oticon Sensei SP

Oticon Dynamo

Wskazówki dotyczące sprawdzania, czy aparat słuchowy
jest wyposażony w funkcję Bluetooth

 • Czy aparat słuchowy, który posiadasz został
  wyprodukowany po 2016 roku?

  Czy posiadasz ConnectClip? (zobacz zdjęcie)

  Najprawdopodobniej posiadasz aparaty słuchowe
  z funkcją Bluetooth

 • Czy aparat słuchowy, który posiadasz został
  wyprodukowany przed 2016 roku?

  Czy urządzenie, którego używasz do przesyłania strumieniowego umieszczasz na szyi? (zobacz zdjęcie)

  Oznacza to, że masz aparat słuchowy
  bez funkcji Bluetooth