Aparaty słuchowe
z Bluetooth

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Xceed

Oticon Xceed Play

Oticon Ruby

Oticon Opn™*

Oticon Siya*

*Wszystkie modele oprócz IIC i CIC

Aparaty słuchowe
bez Bluetooth

Oticon Opn™ IIC i CIC

Oticon Siya IIC i CIC

Oticon Geno

Oticon Alta/Alta2

Oticon Nera/Nera2

Oticon Ria/Ria2

Oticon Sensei

Oticon Sensei SP

Oticon Dynamo

Wskazówki dotyczące sprawdzania, czy aparat słuchowy
posiada funkcję Bluetooth, czy jej nie ma

  • Czy otrzymałeś aparaty słuchowe po 2016 roku?

    Być może masz ConnectClip? (zobacz zdjęcie)

    Najprawdopodobniej masz aparaty słuchowe z funkcją Bluetooth

  • Czy otrzymałeś aparaty słuchowe przed 2016 rokiem?

    Czy twoje urządzenie do przesyłania strumieniowego posiada linkę do zawieszania na szyi? (zobacz zdjęcie)

    Oznacza to, że masz aparaty słuchowe bez funkcji Bluetooth