Nowy aparat słuchowy Oticon Opn S™

Zmieniający życie
Oticon Opn S
łamie prawo fizyki

Dowiedz się więcej o aparatach słuchowych Oticon Opn S

NOWE modele wewnątrzuszne Oticon Opn™

Teraz rodzina aparatów słuchowych Oticon Opn wzbogaciła się o pięć nowych modeli wewnątrzusznych, więc jeszcze więcej Twoich pacjentów może doświadczać otwartego świata dźwięku, które sprawia, że znana nam do tej pory kierunkowość należy do przeszłości.

Aparaty słuchowe Oticon przyniosły zmianę paradygmatu w protetyce słuchu

OpenSound Navigator™ otwiera na świat

Technika OpenSound Navigator środowisko akustyczne ponad 100 razy na sekundę, aby rozpoznać hałas nawet pomiędzy poszczególnymi słowami i oddzielić go od mowy. To sprawia, że kierunkowość, jaką znaliśmy dotychczas przechodzi do historii. Użytkownicy aparatów słuchowych mogą słyszeć wszystkie dźwięki, jakie są obecne w ich życiu.

Dowiedz się więcej o OpenSound Navigator

pl_opns_improved_speech_understanding_960x800_updated

Jeszcze lepsze rozumienie mowy
w głośnym otoczeniu

Największym wyzwaniem dla osób z ubytkiem słuchu jest nadążanie za rozmowami wielu mówców w głośnym otoczeniu.

Dzięki możliwości uzyskania do 6 dB dodatkowego wzmocnienia, dopasowania otwartego i doświadczania otwartego świata dźwięku użytkownicy Oticon Opn S mogą rozumieć mowę w trudnych warunkach akustycznych na podobnym poziomie co osoby słyszące prawidłowo.*

* Juul Jensen 2018, raport Oticon, Oticon Opn S 1

Pobierz raport

Który z modeli polecisz?

Aparaty słuchowe Oticon są dostępne w szerokiej gamie modeli wewnątrzusznych oraz modeli noszonych za uchem.

Technika BrainHearing™

Wpiera mózg w naturalnym procesie nadawania znaczenia dźwiękom

W procesie tworzenia aparatów słuchowym obraliśmy zupełnie inną drogę niż pozostałe firmy w branży, skupiając się na roli mózgu w procesie słyszenia.

BrainHearing to nasze wyjątkowe i pionierskie podejście. Dostarcza mózgowi to, czego potrzebuje, aby nadać znaczenie dźwiękom.

 

Dowiedz się więcej o BrainHearing