Konsultacje dla dzieci

Interaktywne i przyjazne rodzinie
narzędzie doradcze

Twoja rola, jako protetyka słuchu, jest kluczowa, jeśli chodzi o dopasowanie właściwego aparatu słuchowego dla dziecka z ubytkiem słuchu oraz zapewnienie całej rodzinie niezbędnego wsparcia. Dzięki intuicyjnym i przyjaznym rodzinie narzędziom Oticon Counselling możesz oferować wysokiej klasy opiekę i porady.

Oticon rozumie jak złożone i jak ważne są obowiązki protetyka zajmującego się dziećmi, który musi znaleźć właściwy sposób postępowania odpowiadający faktycznym potrzebom dzieci z ubytkiem słuchu i ich rodziców. Aby Ci pomóc, stworzyliśmy Paediatric Oticon Counselling dla dzieci – elastyczny i interaktywny zestaw narzędzi, który ułatwi zdobywanie zaufania oraz lojalności podczas konsultacji z rodzicami i ich niedosłyszącymi pociechami.

Intuicyjny i wspierający

Intuicyjne narzędzie do przeprowadzania konsultacji Oticon Counselling zostało stworzone, aby wspierać protetyków słuchu w procesie przeprowadzania konsultacji umożliwiając oszczędzić cenny czas. Narzędzie wspierające pozwala uzyskać kompleksowe informacje do pełnego zrozumienia oraz przeprowadzenia wywiadu, dzięki któremu protetyk słuchu otrzyma istotne informacje dotyczące małego pacjenta niezbędne do personalizacji ustawień.

Angażujące i pouczające

Przyjazne narzędzia dostępne w Oticon Counselling, angażując motywują dzieci i rodziców do zrozumienia czym jest ubytek słuchu oraz do tego, by współpracować dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Spełnianie indywidualnych potrzeb

Narzędzie Oticon Counselling wychodzi naprzeciw indywidualnym potrzebom dwóch grup użytkowników: dorosłych i dzieci. W przypadku dzieci Oticon Counselling oferuje wsparcie dla dzieci w wieku 4-12 i ich rodziców.

Intuicyjne i motywujące narzędzia

Korzystanie z Paediatric Oticon Counselling jest łatwe i intuicyjne. Dzięki 7 narzędziom do wyboru możesz stworzyć własny plan i dopasować konsultacje do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców.

Pobierz Oticon Counselling

  • Audiogram – próbki mowy i dźwięków

  • Ucho – wyjaśnienie anatomii ucha i rodzajów ubytku słuchu

  • Słyszenie w hałasie – podkreślenie wpływu hałasu na słyszenie i zrozumienie

  • Korzyści, jakie zapewniają aparaty słuchowe – przedstawienie korzyści wynikających z użytkowania aparatów Oticon Sensei

  • Korzyści systemu FM – przedstawienie zalet korzystania z systemu FM w szkole i w domu

  • Codzienna pielęgnacja – wskazówki dotyczące dbania o aparaty

  • Strategie komunikacyjne – cenne informacje na temat strategii komunikacyjnych stosowanych w codziennych sytuacjach