Pielęgnacja i dbanie

 • > Jak czyścić ConnectClip?

  ConnectClip najlepiej czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki. Nigdy nie używaj wody ani żadnych płynów do czyszczenia ConnectClip.

 • > Czy ConnectClip jest wodoodporny?

  Nie, ConnectClip nie jest wodoodporny.

 • > Jaką klasę odporności IP posiada ConnectClip? 

  ConnectClip nie jest sklasyfikowany według klasy odporności IP.

 • > Czy woda może uszkodzić ConnectClip?

  ConnectClip nie jest wodoodporny, ani wodoszczelny.

 • > Czy pot może uszkodzić ConnectClip?

  Ekspozycja na niewielkie ilości potu nie uszkodzi ConnectClip, ponieważ przeszedł standardowy test odporności na pot. 

 • > Czy klips mocujący jest wymienny?

  Nie, klips mocujący nie jest wymienny.