Parowanie i kompatybilność

 • > Ile urządzeń można sparować z ConnectClip?

 • > Co się stanie, jeżeli przez Bluetooth sparuję dziewiąte urządzenie z ConnectClip?

  Urządzenie, które jest najrzadziej używane zostanie zastąpione nowym urządzeniem.

 • > Z iloma aparatami słuchowymi mogę sparować ConnectClip? 

  Tylko jeden aparat słuchowy lub para aparatów słuchowych może być sparowana z ConnectClip.

  Dowiedz się jak sparować aparaty słuchowe z ConnectClip

 • > Z jakim typem Bluetooth jest kompatybilny ConnectClip?

  ConnectClip jest kompatybilny z większością telefonów z Bluetooth 2.1 lub nowszym.

 • > Czy można używać ConnectClip z komputerem?

  Tak. Zalecamy używanie adaptera BTD 800, by połączenie było stabilne. Można też połączyć się z komputerem bezpośrednio, wówczas nie gwarantujemy prawidłowego działania.

  Dowiedz się jak połączyć ConnectClip z komputerem

  Dowiedz się sparować aparaty słuchowe z adapterem BTD 800

 • > Czy ConnectClip współpracuje z adapterem TV lub adapterem telefonicznym 2.0?

  Nie. ConnectClip nie współpracuje z adapterem TV Oticon, adapterem telefonicznym czy adapterem telefonicznym 2.0.

 • > Jaką kolejność najlepiej zachować podczas parowania aparatów słuchowych z ConnectClip?

  Zalecamy, by na początku sparować aparaty słuchowe z ConnectClip. Następnie przez Bluetooth można parować ConnectClip z resztą urządzeń, na przykład z telefonem komórkowym. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj instrukcję obsługi. 

  Zobacz jak sparować aparaty słuchowe z ConnectClip

  Pobierz instrukcję obsługi

 • > Używam dwóch aparatów słuchowych, lecz gdy korzystam z ConnectClip dźwięk słyszę tylko w jednym. Co mogę zrobić?

  Sprawdź baterie w aparatach słuchowych. Ponownie sparuj ConnectClip z aparatami słuchowymi (zgodnie z instrukcją obsługi). Upewnij się, że aparaty słuchowe leżą naprzeciwko ConnectClip (w odległości nie większej niż 20 cm). Pamiętaj też o wyłączeniu łączności Bluetooth w telefonie komórkowym na czas łączenia aparatów z ConnectClip.

  Dowiedz się więcej z instrukcji obsługi

 • > Gdy z ConnectClip jest sparowana para aparatów słuchowych , można sparować kolejną parę?

  Sparowana może być tylko jedna para aparatów słuchowych (zarówno przy zaparatowaniu jednousznym jak i obuusznym). Aby sparować kolejną parę aparatów słuchowych z ConnectClip, ponownie sparój aparaty słuchowe z ConnectClip, zgodnie z instrukcją.  

  Dowiedz się więcej z instrukcji obsługi

  Obejrzyj film jak sparować i rozparować ConnectClip z iPhone

  Obejrzyj film jak sparować i rozparować ConnectClip urządzenia z systemem Android

 • > Czy można usunąć parowanie (np. z telefonem komórkowym)?

  Tak. Dłuższe naciśnięcie trzech przycisków ConnectClip na około 10 sekund (dopóki wskaźnik LED będzie pulsował na czerwono) zresetuje parowanie Bluetooth.

 • > Czy ConnectClip można używać także z innymi smartfonami, na przykład z Windows Phones?

  ConnectClip można używać z większością telefonów komórkowych z techniką Bluetooth 2.1 lub nowszą.

 • > Które systemy operacyjne w smartfonach są kompatybilne z ConnectClip?

  ConnectClip jest kompatybilny z większością telefonów komórkowych z Bluetooth 2.1 lub nowszym (niezależnie od systemu operacyjnego).