Zasięg

 • > Jaka jest zalecana odległość między ConnectClip a aparatami słuchowymi?

  Zalecamy noszenie ConnectClip zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas używania jako bezprzewodowego zestawu słuchawkowego odległość między ConnectClip a aparatami słuchowymi musi wynosić maksimum 2 metry*. Zapoznaj się z pytaniami poniżej.

  Pobierz instrukcję obsługi

  *Pamiętaj, że różne urządzenia – takie jak routery WiFi i inne urządzenia wyposażone w Bluetooth 2.4GHz – mogą mieć wpływ na zasięg oraz jakość przekazywanego dźwięku.

 • > Jaką odległość należy zachować między aparatami słuchowymi a ConnectClip, gdy ConnectClip jest używany jako zdalny mikrofon?

  Maksymalna odległość między zestawem aparatów słuchowych a ConnectClip, gdy jest używany jako zdalny mikrofon wynosi 20 metrów.*

  *Pamiętaj, że urządzenia – takie jak routery WiFi i inne urządzenia wyposażone w Bluetooth 2.4GHz – mogą mieć wpływ na zasięg oraz jakość przekazywanego dźwięku.

 • > Jaka jest zalecana odległość między urządzeniami z których przekazujemy przez Bluetooth do ConnectClip, gdy ConnectClip jest używany jako bezprzewodowy zestaw słuchawkowy?

  Zalecana odległość między urządzeniami z których przekazujemy przez Bluetooth do ConnectClip, gdy ConnectClip jest używany jako bezprzewodowy zestaw słuchawkowy wynosi do 10 metrów.*

  *Pamiętaj, że urządzenia – takie jak routery WiFi i inne urządzenia wyposażone w Bluetooth 2.4GHz – mogą mieć wpływ na zasięg oraz jakość przekazywanego dźwięku.

 • > Jaka jest zalecana odległość między ConnectClip a urządzeniami z adapterem BTD 800?

  Zalecana odległość między ConnectClip a urządzeniami z adapterem BTD 800 wynosi do 10 metrów.*

  *Pamiętaj, że urządzenia – takie jak routery WiFi i inne urządzenia wyposażone w Bluetooth 2.4GHz – mogą mieć wpływ na zasięg oraz jakość przekazywanego dźwięku.

 • > Czy zasięg ConnectClip różni się w zależności od tego czy używamy go w pomieszczeniach zamkniętych, czy na zewnątrz? 

  Zasięg działania zależy głównie od materiałów w naszym otoczeniu. Maksymalny zasięg można uzyskać w pustych pomieszczeniach zamkniętych odbijających fale radiowe. Pamiętaj, że urządzenia – takie jak routery WiFi i inne urządzenia wyposażone w Bluetooth 2.4GHz – mogą mieć wpływ na zasięg oraz jakość przekazywanego dźwięku. Gdy używamy ConnectClip jako zdalny mikrofon, maksymalny zasięg wynosi do 20 metrów w idealnym otoczeniu.*

  *Pamiętaj, że urządzenia – takie jak routery WiFi i inne urządzenia wyposażone w Bluetooth 2.4GHz – mogą mieć wpływ na zasięg oraz jakość przekazywanego dźwięku.

 • > Co się stanie, jeżeli aparaty słuchowe znajdą się poza zasięgiem ConnectClip?

  ConnectClip wyłączy się, jeżeli aparaty słuchowe będą poza zasięgiem jego działania przez dłużej niż 30 minut. Jeżeli połączenie zostanie przerwane w trybie działania zdalnego mikrofonu, aparaty słuchowe wrócą do programu P1 po 90 sekundach. Jeżeli aparaty są ustawione na inny program (np. P2) i znajdą się poza zasięgiem, to po 90 sekundach aparaty słuchowe wrócą do programu P2.

 • > Jaka powinna być odległość mikrofonu od ust mówcy (zarówno, kiedy użytkownik mówi, jak i podczas używania w trybie zdalnego mikrofonu)?

  Zalecamy noszenie ConnectClip zgodnie z tym, co przedstawiliśmy w instrukcji obsługi (np. by mikrofon był skierowany w stronę ust).

  Pobierz instrukcję obsługi

  Zobacz jak nosić ConnectClip

 • > Czy mogę położyć ConnectClip na stole, by używać go podczas spotkań z przyjaciółmi?

  Tak, to możliwe. Jednak ConnectClip został zoptymalizowany do używania w sytuacjach 1:1, trzeba więc wziąć pod uwagę słabszą efektywność wynikającą z warunków otoczenia, zależną od hałasu i tego gdzie znajdują się mówcy.

  Zobacz jak włączyć funkcję zdalnego mikrofonu