Jak

wymienić filtr przeciwwoskowinowy w aparatach ITE

System ochrony przeciwwoskowinowej

W przewodzie słuchowym produkowana jest woskowina, która może powodować zatykanie się wkładki. Woskowina uszna jest jednym z głównych czynników powodujących problemy w działaniu aparatów słuchowych. Większość aparatów słuchowych ma filtr lub inne elementy chroniące przed przedostaniem się woskowiny do aparatu.

Używaj systemu chroniącego przed woskowiną oraz narzędzi do czyszczenia, by codziennie usuwać zgromadzoną woskowinę. Zapytaj protetyka słuchu, jakiego systemu ochrony przed woskowiną należy używać w Twoich aparatach słuchowych i w jaki sposób możesz go wymieniać.

Ważna uwaga!

Zawsze używaj filtru przeciwwoskowinowego tego samego typu, co pierwotnie dostarczony z aparatem słuchowym. W razie wątpliwości związanych z używaniem lub wymianą filtru przeciwwoskowinowego skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu tutaj

Jak wymienić filtr przeciwwoskowinowy ProWax

 • 1. Narzędzie

  Wyjmij narzędzie z obudowy. Narzędzie ma dwa bolce; jeden (pusty) służy do wyjęcia starego filtru przeciwwoskowinowego, a na drugim znajduje się nowy filtr.

 • 2. Wyjmij

  Włóż pusty bolec do filtru przeciwwoskowinowego w słuchawce i wyjmij filtr.

 • 3. Włóż

  Włóż nowy filtr przeciwwoskowinowy z drugiego bolca, wyjmij narzędzie i wyrzuć je.

Zobacz, jak wymienić filtr przeciwwoskowinowy:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=77101bb56237fee1fb2afdba4f3d254f&source=embed&photo%5fid=12781459" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]
 • Słuch

  Czy wiesz, że słuch to nasz jedyny zmysł, który nigdy nie zasypia?

 • Łączenie z innymi urządzeniami

  Jak połączyć aparaty słuchowe do innych urządzeń, takich jak telewizor korzystając z systemu ConnectLine.

 • Pomoc

  Znajdź filmy instruktażowe, jak korzystać ze wszystkich aparatów słuchowych i akcesoriów Oticon.

 • Znajdź protetyka słuchu

  Audioprotetyk zbada Twój słuch i doradzi odpowiednie postępowanie.