Pomoc z produktami Oticon
Aplikacja RemoteCare

Aplikacja Oticon RemoteCare umożliwia prowadzenie wirtualnych wizyt z protetykiem słuchu, w trakcie których można zdalnie dostosować aparaty słuchowe.

Na tej stronie możesz znaleźć informacje dotyczące jak przygotować się do wizyty, zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów i przeczytać najczęściej zadawane pytania.
Możesz także pobrać instrukcje obsługi:

Instrukcje obsługi w przypadku korzystania z iPhone i iPad

Instrukcje obsługi w przypadku korzystania z urządzeń z systemem Android

 

video-about-oticon-remotecare

 • Wymogi systemowe

  Parowanie iPhone lub iPada z aparatami słuchowymi*

  Instalowanie aplikacji

  Konfiguracja konta

  *Ma zastosowanie wyłącznie w przypadku iPhone i iPad

  Przejdź do sekcji

 • Przygotowanie do wizyty- lista czynności

  O czym należy pamiętać w trakcie wizyty

  Rozpoczynanie pierwszej wizyty

  Łączanie urządzeń z systemem Android z aparatami słuchowymi w aplikacji**

  **Dotyczy wyłącznie urządzeń z systemem Android

  Przejdź do sekcji

 • Rozwiązywanie problemów – często spotykane problemy

  Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  Przejdź do sekcji

 • > Wymogi systemowe – co jest potrzebne do obsługi aplikacji Oticon RemoteCare?

  • Sprawdź, które aparaty słuchowe są kompatybilne.

   

  • Sprawdź wymagania systemowe i dotyczące oprogramowania dla iPhone, iPad lub systemu Android. Zobacz listę kompatybilnych urządzeń.

   

  • Stabilne połączenie internetowe: zalecana minimalna prędkość to 1/1 Mbit/s (sprawdź u swojego dostawcy usług internetowych).

   

  • Konto e-mail.

   

  • Możliwość pobierania aplikacji.

   

   

  Dodatkowe wymagania dla urządzeń Android: 

   

  • Włączone Google Chrome.

   

  • Wyłączony tryb oszczędzania energii.

 • > Parowanie telefonu iPhone lub iPad z aparatami słuchowymi

  Jeśli iPhone lub iPad nie są jeszcze sparowane z aparatami słuchowymi, wykonaj tych 5 kroków:

   

  1: W swoim iPhone lub iPad przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Słyszenie > Aparaty słuchowe MFi

   

  2: Sprawdź, czy funkcja Bluetooth® jest włączona (iPhone lub iPad będą teraz wyszukiwać aparaty słuchowe).

   

  3: Otwórz i zamknij komorę baterii w aparatach słuchowych, aby iPhone lub iPad mógł je rozpoznać.

   

  4: Wybierz aparaty słuchowe, gdy będą dostępne.

   

   

  b2c-app-screen-pairing-your-iphone-step-4

   

  5: Potwierdź wyskakujące okienko z prośbą o parowanie za pomocą funkcji Bluetooth, klikając „Paruj” („Pair”). Jeśli to stosowne, wykonaj ten proces dla prawego i lewego aparatu.

   

  b2c-app-screen-pairing-your-iphone-step-5-confirm

   

 • > Instalowanie aplikacji Oticon RemoteCare w przypadku urządzeń iPhone lub iPad

  1: Otwórz App Store i wyszukaj Oticon RemoteCare.

   

  2: Dotknij przycisk „Pobierz” („GET”) przy aplikacji Oticon RemoteCare.

   

  b2c-app-screens-download-app

   

  3: Zainstaluj aplikację.

   

  4: Otwórz aplikację.

 • > Instalowanie aplikacji Oticon RemoteCare dla urządzeń z systemem Android

  1: Otwórz sklep Google Play i wyszukaj Oticon RemoteCare.

   

   2: Dotknij przycisk „Zainstaluj” przy aplikacji Oticon RemoteCare.

   

   

  remotecare_install-app-01_oti-topbar_android

  3: Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie, aby zainstalować aplikację.

   

  4: Otwórz aplikację.

 • > Tworzenia konta na iPhone lub iPad

  Być może protetyk słuchu pomógł Ci w utworzeniu konta. Jeśli jednak musisz samodzielnie utworzyć konto, wykonaj poniższe 13 kroków:

   

  1: Otwórz aplikację.

   

   2: Zezwól na dostęp do kamery i mikrofonu na iPhone lub iPad.

   

  b2c-app-screen-allow-camera 

   

  3: Wybierz „UTWÓRZ KONTO” („CREATE ACCOUNT”).

   

  4: Podaj adres e-mail i kliknij „DALEJ” („CONTINUE”).

   

  b2c-app-screen-create-account

   

  5: Przejdź do skrzynki odbiorczej e-mail.

   

  b2c-app-screen-verify-email

   

  6. W skrzynce odbiorczej otwórz wiadomość e-mail od Oticon. Kliknij: „Zakończ tworzenie konta” („Finalize your account”).

   

  b2c-app-screen-email

   

  7. Utwórz hasło.

  Utwórz hasło zgodnie z kryteriami wskazanymi przez aplikację. To hasło będzie potrzebne, aby uzyskać dostęp do wizyt przez RemoteCare.

   

  8. Potwierdź hasło, podając je ponownie w drugim polu.

   

  9. Utwórz „Wyświetlaną nazwę” („Display name”).

   

  10. Kliknij „UTWÓRZ” („CREATE”).

   

  11. Powróć do aplikacji Oticon RemoteCare.

   

  12. Jeśli to stosowne, kliknij OK.

   

  13. Kliknij „Zaloguj się” („Sign in”).


   

 • > Konfiguracja konta na urządzeniach Android

  Być może protetyk słuchu pomógł Ci w utworzeniu konta. Jeśli jednak musisz samodzielnie utworzyć konto, wykonaj poniższe 13 kroków:

   

  1: Otwórz aplikację.

   

   2: Zezwól na dostęp do lokalizacji, kamery i mikrofonu na urządzeniu z systemem Android.

   

  remotecare_allow-remotecare_oti-topbar_android 

   

  3: Wybierz „UTWÓRZ KONTO” („CREATE ACCOUNT”).

   

  remotecare_welcome-to-remotecare_oti-topbar_android

   

  4: Podaj adres e-mail i kliknij „DALEJ” („CONTINUE”).

   

  remotecare_create-account_oti-topbar_android

   

  5: Przejdź do skrzynki odbiorczej e-mail.

   

  remotecare_verify-email-adress_oti-topbar_android

   

  6. W skrzynce odbiorczej otwórz wiadomość e-mail od Oticon. Kliknij: „Zakończ tworzenie konta” („Finalize your account”).

   

  remotecare_welcome-to-oticon-remotecare_oti-topbar_android

   

  7. Utwórz hasło.

  Utwórz hasło zgodnie z kryteriami wskazanymi przez aplikację. To hasło będzie potrzebne, aby uzyskać dostęp do wizyt przez Oticon RemoteCare.

   

  8. Potwierdź hasło, podając je ponownie w drugim polu.

   

  9. Utwórz „Wyświetlaną nazwę” („Display name”).

   

  10. Kliknij „UTWÓRZ” („CREATE”).

   

  11. Powróć do aplikacji Oticon RemoteCare.

   

  12. Jeśli to stosowne, kliknij OK.

   

  13. Kliknij „Zaloguj się” („Sign in”).


   

 • > Przygotowanie do wizyty – lista czynności

  Przed rozpoczęciem sesji wykonaj następujące czynności:

   

  • Podłącz iPhone lub iPad do zasilania lub sprawdź, czy iPhone lub iPad jest całkowicie naładowany.

   

  • Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona.

   

  • Sprawdź, czy baterie aparatów słuchowych są całkowicie naładowane.

  Włóż nowe baterie.

  Jeśli stosujesz aparaty słuchowe z możliwością ładowania, sprawdź, czy są naładowane. Miej w pobliżu ładowarkę.

  Uwaga: W aparatach słuchowych muszą znajdować się nowe baterie lub aparaty muszą być całkowicie naładowane, aby zapewnić bezpieczne zakończenie ewentualnego dokładnego dopasowania.

   

  • Sprawdź, czy aparaty słuchowe (jeśli to stosowne, zarówno prawy i lewy) są sparowane z iPhone lub iPad (po zrestartowaniu aparatów słuchowych parowanie/podłączanie jest możliwe w ciągu kolejnych 3 minut).

   

  • Sprawdź czy Wi-Fi lub transmisja danych, z których korzystasz, ma zalecaną minimalną prędkość 1/1 Mbit/s.

   

   

  Dodatkowe wymagania dla urządzeń Android:

   

  • Sprawdź, czy zezwolono aplikacji na dostęp do lokalizacji, w przeciwnym razie aparaty słuchowe nie będą widoczne.

 • > Ważne kwestie, o których należy pamiętać w trakcie sesji

  W trakcie sesji należy unikać następujących czynności:


  • Umieszczania aparatów słuchowych w odległości większej niż 5 metrów od iPhone, iPad lub urządzenia z systemem Android.

   

  • Wyłączania aparatów słuchowych (otwierania komory baterii).

   

  • Wyłączania funkcji Bluetooth® na iPhone, iPad lub urządzeniu z systemem Android.

   

  • Włączania trybu samolotowego na iPhone, iPad, urządzeniu z systemem Android lub na aparacie słuchowym (długie naciśnięcie na przycisk).

   

  • Wyłączania iPhone, iPad lub urządzenia z systemem Android.

   

  • Przełączania pomiędzy Wi-Fi i danymi mobilnymi.

   

  • Zamykania aplikacji Oticon RemoteCare lub przełączania na inną aplikację.

   

  • Włączania trybu oszczędzania baterii.

 • > Rozpoczynanie pierwszej wizyty na iPhone lub iPad

  Zrestartuj iPhone lub iPad przed rozpoczęciem sesji. Następnie wykonaj następujące 8 kroków:

   


  1: Otwórz aplikację RemoteCare na iPad lub iPhone i postępuj według instrukcji w aplikacji.

   

  2: Jeśli w aplikacji pojawi się prośba o sparowanie aparatów słuchowych z iPhone lub iPad, postępuj według instrukcji w aplikacji.

   

  3: Zaloguj się do spotkania za pomocą adresu e-mail i hasła, następnie kliknij „ZALOGUJ” („SIGN IN”).

   

  4: Kliknij „MOJE SPOTKANIE” („MY APPOINTMENT”).

   

  Dane i prywatność*

  Przeczytaj nasze oświadczenie o prywatności. Kliknij „Wyrażam zgodę”, aby włączyć usługi w aplikacji Oticon RemoteCare.

  * Wyświetlane tylko wówczas, gdy ma to zastosowanie

   

  b2c-app-screen-data-privacy

   

  5: Sprawdź baterie.

  Jeśli baterie w aparatach słuchowych nie są nowe, włóż nowe baterie.

  Jeśli stosujesz aparaty słuchowe z możliwością ładowania, sprawdź, czy są naładowane i miej przy sobie ładowarkę.

  Uwaga: W aparatach słuchowych muszą znajdować się nowe baterie lub aparaty muszą być całkowicie naładowane, aby zapewnić bezpieczne zakończenie ewentualnego dokładnego dopasowania.

   

  Kontynuuj po kliknięciu „ROZUMIEM” („I UNDERSTAND”).

   

  b2c-app-screen-check-batteries

   

  6: Poczekaj, aż aplikacja połączy się z aparatami słuchowymi.

   

  7: Kliknij „Rozpocznij spotkanie”, aby wejść do wirtualnej poczekalni i rozpocząć wizytę z protetykiem słuchu.

   

  b2c-app-screen-wait-for-audiologist

   

  8: Poczekaj, aż protetyk słuchu wejdzie do poczekalni i rozpocznie wizytę.

   

  Gdy protetyk słuchu dołączy do spotkania, jego wizerunek pojawi się na ekranie. W trakcie wizyty możesz włączyć lub wyłączyć kamerę, włączyć i wyłączyć dźwięk oraz napisać wiadomość tekstową do protetyka słuchu.

   

  Gdy protetyk słuchu nawiąże zdalne połączenie z Twoimi aparatami słuchowymi, grafika zmieni kolor na zielony.

   

  b2c-app-screens-connected-successfully

   

  Gdy protetyk słuchu wyśle nowe ustawienia na Twoje aparaty słuchowe, grafika zmieni kolor na pomarańczowy.

   

  b2c-app-screen-uploading

   

  Po pomyślnym zapisaniu nowych ustawień w aparatach słuchowych grafika ponownie zmieni kolor na zielony.

   

  b2c-app-screens-completed

   

  Jeśli wraz z protetykiem słuchu ustalicie, że kończycie wizytę, protetyk słuchu zrestartuje aparaty słuchowe, wyłączając i włączając je ponownie.

   

  Protetyk słuchu zakończy spotkanie i na ekranie pojawi się wiadomość „Wizyta zakończona” („Appointment ended”). Możesz teraz rozpocząć stosowanie aparatów słuchowych.

 • > Rozpoczynanie pierwszej wizyty na urządzeniach Android

  Zrestartuj urządzenie Android zanim rozpoczniesz sesję. Następnie wykonaj następujące 10 kroków:

   


  1: Otwórz aplikację RemoteCare na urządzeniu Android i przestrzegaj instrukcji w aplikacji.

   

  2: Zaloguj się do spotkania za pomocą adresu e-mail i hasła, następnie kliknij „ZALOGUJ” („SIGN IN”).

   

  3: Kliknij „MOJE SPOTKANIE” („MY APPOINTMENT”).

   

  Dane i prywatność*

  Przeczytaj nasze oświadczenie o prywatności. Kliknij „Wyrażam zgodę”, aby włączyć usługi w aplikacji Oticon RemoteCare.

  * Wyświetlane tylko wówczas, gdy ma to zastosowanie

   

  remotecare_data-and-privacy_oti-topbar_android

   

  4: Jeśli w aplikacji pojawi się prośba o sparowanie aparatów słuchowych z urządzeniem Android, postępuj według instrukcji w aplikacji.

   

  5: Sprawdź baterie.

  Jeśli baterie w aparatach słuchowych nie są nowe, włóż nowe baterie.

  Jeśli stosujesz aparaty słuchowe z możliwością ładowania, sprawdź, czy są naładowane i miej przy sobie ładowarkę.

  Uwaga: W aparatach słuchowych muszą znajdować się nowe baterie lub aparaty muszą być całkowicie naładowane, aby zapewnić bezpieczne zakończenie ewentualnego dokładnego dopasowania.

   

  Kontynuuj po kliknięciu „ROZUMIEM” („I UNDERSTAND”).

   

  remotecare_check-batteries_oti-topbar_android

   

  6: Przygotuj aparat słuchowy (aparaty słuchowe).

   

  remotecare_preparing-hearing-aids_oti-topbar_android

   

  7: Gdy aparat słuchowy (aparaty słuchowe) zostaną rozpoznane (jeśli to stosowne, zarówno prawy, jak i lewy), kliknij „PARUJ” („PAIR”).

   

  remotecare_available-hearing-aids_-oti-topbar_android

   

  8: Poczekaj, aż aplikacja połączy się z aparatami słuchowymi.

   

  9: Kliknij „Rozpocznij spotkanie”, aby wejść do wirtualnej poczekalni i rozpocząć wizytę z protetykiem słuchu.

   

  10: Poczekaj, aż protetyk słuchu wejdzie do poczekalni i rozpocznie wizytę.

   

  remotecare_waiting-for-your-audiologist_oti-topbar_android

  Gdy protetyk słuchu dołączy do spotkania, jego wizerunek pojawi się na ekranie.

  W trakcie wizyty możesz włączyć lub wyłączyć kamerę, włączyć i wyłączyć dźwięk oraz napisać wiadomość tekstową do protetyka słuchu.

  Gdy protetyk słuchu nawiąże zdalne połączenie z Twoimi aparatami słuchowymi, grafika zmieni kolor na zielony.

   

  remote_assistance_smartphone_remotecare_audiologist-user_screenshot_angj_version_android

   

  Gdy protetyk słuchu wyśle nowe ustawienia na Twoje aparaty słuchowe, grafika zmieni kolor na pomarańczowy.

   

  remote_assistance_smartphone_remotecare_applying_settings_android

   

  Po pomyślnym zapisaniu nowych ustawień w aparatach słuchowych grafika ponownie zmieni kolor na zielony.

   

  remote_assistance_smartphone_remotecare_settings_saved_android

   

  Jeśli wraz z protetykiem słuchu zgodzicie się na zakończenie wizyty, protetyk słuchu zrestartuje aparaty słuchowe, wyłączając i włączając je ponownie.

   

  Protetyk słuchu zakończy spotkanie i na ekranie pojawi się wiadomość „Wizyta zakończona” („Appointment ended”). Możesz teraz rozpocząć stosowanie aparatów słuchowych.

 • > Problemy z połączeniem

  • Postępuj według instrukcji wyświetlonych w aplikacji.

   

  • Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

   

  • Sprawdź swoje połączenie internetowe.

   

  • Jeśli nie możesz nawiązać ponownego połączenia, skontaktuj się z protetykiem słuchu i umów się na kolejną wizytę.

   

  Dodatkowe wymagania dla urządzeń Android:

  • Sprawdź, czy Google Chrome jest włączone na urządzeniu Android.

 • > Aparaty słuchowe nie zostały wykryte przez aplikację

  • Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona.

   

  • Sprawdź, czy włożono nowe baterie. Jeśli stosujesz aparaty słuchowe z możliwością ładowania, sprawdź, czy są naładowane. Uwaga: W aparatach słuchowych muszą znajdować się nowe baterie lub aparaty muszą być całkowicie naładowane, aby zapewnić bezpieczne zakończenie ewentualnego dokładnego dopasowania.

   

  • Sprawdź, czy aparaty słuchowe (jeśli stosowne, zarówno prawy, jak i lewy) są sparowane z iPhone lub iPad lub urządzeniem z systemem Android (po zrestartowaniu aparatów słuchowych parowanie/podłączanie jest możliwe w ciągu kolejnych 3 minut).

   

  Dodatkowe wymagania dla urządzeń Android:

  • Sprawdź, czy zezwolono aplikacji na dostęp do lokalizacji, w przeciwnym razie aparaty słuchowe nie będą widoczne.

 • > Widzę tylko siebie, nie ma strumieniowania wideo od mojego protetyka słuchu.

  • Poinformuj protetyka słuchu, że go nie widzisz. Protetyk słuchu postara się odświeżyć połączenie wideo.

   

  • Poczekaj chwilę, aż strumieniowanie wideo zostanie przywrócone.

   

  • Sprawdź, czy iPhone, iPad lub Android nie pracują w trybie oszczędzania baterii.

 • > Spotkanie nagle zakończyło się bez ustalenia tego z protetykiem słuchu.

  Spróbuj ponownie połączyć się z sesją wizyty lub zadzwoń do protetyka słuchu.

 • > Aparaty słuchowe nie działają po utracie połączenia z protetykiem słuchu w trakcie wizyty.

  Otwórz ponownie aplikację Oticon RemoteCare i przejdź do „Połącz aparaty słuchowe” („Connect your hearing aids”). Aplikacja sprawdzi, czy aparaty słuchowe działają. W niektórych przypadkach aplikacja Oticon RemoteCare może przejść w „tryb odzyskiwania” i zaktualizować aparaty słuchowe, dodając najnowsze ustawienia od protetyka słuchu. Należy przestrzegać instrukcji wyświetlonych w aplikacji.


  Jeśli nie można odzyskać ustawień w aparatach słuchowych, należy wykonać poniższe 4 kroki:


  1: Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona.

   

  2: Sprawdź, czy włożono nowe baterie. Jeśli stosujesz aparaty słuchowe z możliwością ładowania, sprawdź, czy są naładowane.

   

  3: Sprawdź, czy aparaty słuchowe (prawy i lewy) są sparowane z telefonem.

  Parowanie iPhona lub iPada z aparatami słuchowymi

   

  4: Zrestartuj aplikację Oticon RemoteCare i przejdź do „Połącz aparaty słuchowe” („Connect your hearing aids”). Aplikacja sprawdzi, czy aparaty słuchowe działają. W niektórych przypadkach aplikacja Oticon RemoteCare może przejść w „tryb odzyskiwania” i zaktualizować aparaty słuchowe, dodając najnowsze ustawienia od protetyka słuchu. Należy przestrzegać instrukcji wyświetlonych w aplikacji.

   

  Jeśli nie można odzyskać ustawień w aparatach słuchowych po wykonaniu powyższych kroków, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

   

  Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

  Przejdź do sekcji „Najczęściej zadawane pytania” (FAQ)

 • > Co się stanie, jeśli w trakcie trwania wizyty z aplikacją RemoteCare ktoś do mnie zadzwoni?

  Zalecamy odrzucanie wszelkich połączeń, które nadejdą w trakcie wizyty z RemoteCare.

   

 • > Co się stanie, jeśli moje połączenie internetowe nagle przestanie działać?

  Po krótkiej awarii (poniżej 30 sekund) aplikacja automatycznie nawiąże ponowne połączenie z sesją wizyty.

   

  Po dłuższej awarii (powyżej 30 sekund) trzeba będzie nacisnąć ręcznie na „Spróbuj połączyć się ponownie” („Try to reconnect’”) w aplikacji lub zakończyć wizytę.

 • > W trakcie wizyty użytkownik opuścił aplikację, a potem znów do niej powrócił. Czy ma to jakiś wpływ na wizytę?

  Mimo że aplikacja nie jest aktywna, połączenie z protetykiem słuchu jest zachowane. Po powrocie do aplikacji możesz kontynuować wizytę.

 • > Mam problemy techniczne, np. strumieniowanie wideo jest niestabilne

  Jest to prawdopodobnie spowodowane niestabilnym połączeniem internetowym. Spróbuj powtórzyć wizytę korzystając ze stabilnego połączenia internetowego.