W Oticon doceniamy wyjątkowe możliwości mózgu w zakresie przetwarzania dźwięku. Gdy opracowujemy aparaty słuchowe, zaczynamy od mózgu i zrozumienia, czego potrzebuje, aby nadać znaczenie dźwiękom. Ta wyjątkowa filozofia nazywa się BrainHearing.

To główna cecha wyróżniająca nas i która pomaga urzeczywistnić naszą technikę zmieniającą życie.

Tworzenie technik zmieniających życie z otwartością i ciekawością

Od ponad 100 lat firma Oticon jest zaangażowana w pomaganie osobom z ubytkiem słuchu, umożliwiając im życie bez ograniczeń.

Cechuje nas otwarty i ciekawy sposób myślenia oraz głęboko wierzymy w wartość zmian i postępu. Wykorzystujemy naszą rozległą wiedzę, aby zrozumieć potrzeby użytkowników, odkrywać nowe techniki i przewodzić w badaniach słuchu poznawczego.

Inwestujemy ponad 7% naszych przychodów w badania i rozwój oraz finansujemy największą na świecie placówkę badań stosowanych słuchu, Eriksholm Research Centre, gdzie stale wspieramy postęp naukowy w dziedzinie protetyki słuchu.

Pomagamy mózgowi w naturalnej pracy

Słyszymy mózgiem – nie tylko uszami

Badamy nowe sposoby wspierania naturalnego sposobu rozumienia dźwięków przez mózg, aby mógł on nadawać dźwiękom więcej znaczenia przy mniejszym wysiłku.

Osoby posiadające ubytek słuchu nadal mają duże trudności ze słyszeniem mowy w hałasie – nawet jeśli używają aparatów słuchowych. Stosujemy filozofię BrainHearing, aby opracować technikę zapewniającą mózgowi dostęp do pełnego środowiska dźwiękowego. Ponieważ im więcej solidnych informacji zostanie dostarczonych do mózgu, tym lepiej będzie on mógł funkcjonować.

Każde udoskonalenie naszego portfolio produktów opiera się na najnowszej wiedzy dotyczącej BrainHearing i ewoluuje w każdej generacji.

Na czele postępu dzięki BrainHearing

Każdy kamień milowy w naszej podróży z BrainHearing jest poparty dowodami korzyści dla użytkownika, takimi jak lepsze rozumienie mowy, lepsze zapamiętywanie, lepszy dostęp do wszystkich dźwięków oraz – dzięki naszej najnowszej innowacji z 2024 r.–
personalizacja oparta na intencjach.

Nowa wiedza dotycząca BrainHearing jest podstawą naszej najnowszej techniki

Współczesne aparaty słuchowe wykorzystują uniwersalne podejście do przetwarzania dźwięku. Jednak w tym samym środowisku dźwiękowym użytkownicy mają różne potrzeby słuchowe. Wiemy, że oferowanie prawdziwie spersonalizowanego wsparcia zaczyna się od zaawansowanej techniki, która potrafi rozumieć użytkownika.

Nasza najnowsza wiedza dotycząca BrainHearing1 pokazuje, że zachowania komunikacyjne ludzi odzwierciedlają ich potrzeby i intencje słuchowe. Nasza nowa technika w Oticon Intent rozumie i dostosowuje się do użytkownika przez czujniki monitorujące ruchy głowy i ciała, aktywność konwersacyjną oraz środowisko akustyczne.

Technika BrainHearing w Oticon Intent™ oparta na czujnikach

Nasza filozofia BrainHearing koncentruje się na zapewnieniu mózgowi dostępu do wszystkich istotnych dźwięków w zakresie 360°, nawet w trudnych warunkach akustycznych. Wykorzystując czujniki 4D, Oticon Intent wynosi to podejście na wyższy poziom, zapewniając spersonalizowane wsparcie nawet w tym samych trudnych warunkach, umożliwiając użytkownikom komunikację i doświadczanie życia w pełni.

Dowiedz się więcej o Oticon Intent

Inteligentne, płynne i precyzyjne dostosowanie wsparcia Oticon Intent, poparte szeroko zakrojonymi badaniami klinicznymi, zapewnia precyzyjną równowagę dźwięków w mózgu każdego użytkownika, nawet w tym samym środowisku2. Dzięki spersonalizowanemu wsparciu dostępnemu w każdej chwili Oticon Intent umożliwia użytkownikom łatwiejsze skupienie się na interesującym zadaniu3.

Poznaj dowody

false
false

1. Higgins et al. (2023). Head movement and its relation to hearing
2. Bianchi/Eskelund et al. (2024). Oticon Intent™ – Clinical evidence. BrainHearing™ benefits of the 4D Sensor technology. Oticon whitepaper.
3. Brændgaard/Zapata-Rodríguez et al. (2024). 4D Sensor technology and Deep Neural Network 2.0 in Oticon Intent™. Technical review and evaluation. Oticon whitepaper.