Niemowlęta i małe dzieci
(0-3 lat)

Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka to okres wielu odkryć i niezwykle szybkiego rozwoju. Dziecko uczy się stawać, chodzić i oczywiście mówić. Jeśli twoje dziecko cierpi na ubytek słuchu, jego zdolności do opanowania mowy, są uzależnione od właściwej opieki od samego początku.

Dziecko się uniezależnia

Na tym etapie dzieci nie dostrzegają swojej osobowości, za to postrzegają siebie jako kogoś będącego swego rodzaju „przedłużeniem” rodziców. Zaczynają rozwijać poczucie własnego „ja”. Na początku podstawowym pytaniem jest: „Czy mogę zaufać otoczeniu i czy moje podstawowe potrzeby zostają spełniane?”, a w późniejszym okresie dzieci wykazują większą ciekawość i niezależność.

Mózg dziecka potrzebuje stymulacji dźwiękowej od dnia narodzin, aby się uczyć, rozpoznawać dźwięki i mowę. Dzieci z prawidłowym słuchem najpierw zaczynają rozpoznawać głos rodziców i rodzeństwa. Możliwość słyszenia głosów rodziców jest ważna nie tylko dla rozwoju mowy, ale także dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu dziecka w nowym, przytłaczającym świecie, w którym prawidłowy rozwój jest uzależniony od tego, czy dziecko czuje zaufanie oraz ma poczucie, że jego podstawowe potrzeby są spełniane. Dzięki słuchowi dzieci wyłapują także wiele ważnych informacji, które stymulują je emocjonalnie i społecznie: czy mama mnie chwali? Czy zadaje mi pytanie? Czy karci mnie za to, co właśnie robię?

Stymulacja dźwiękowa i język

Nauka języka rozpoczyna się na bardzo wczesnym etapie życia. Nawet wówczas, gdy dziecko nie nauczyło się jeszcze mówić, cały czas słucha. W tej fazie niezwykle ważne jest, aby dziecko mogło słuchać wielu dźwięków i mowy.

W okresie pierwszych 5 miesięcy życia niemowlę uczy się rozróżniać poszczególne elementy dźwiękowe mowy (rozróżnienie fonetyczne) i zaczyna gaworzyć. Z końcem etapu gaworzenia dziecko zaczyna eksperymentować z używaniem różnych słów. Wymawia pierwsze pojedyncze słowa, potem kombinacje dwóch słów, a następnie pełne zdania, w wieku 3 lat zna już ponad tysiąc słów. W przypadku dzieci z ubytkiem słuchu istnieje ryzyko, że rozwój ich umiejętności językowych ulegnie opóźnieniu, dlatego też tak ważne jest, aby skoncentrować się na zapewnieniu im odpowiednich dźwięków i mowy.

Proste słowa o wielkim znaczeniu

We wczesny dzieciństwie dziecko spędza wiele czasu w domu i ciągła stymulacja dźwiękowa z Twojej strony jest dla niego niezwykle ważna. Nie ma tematów nieważnych – po prostu mów do dziecka.

Im więcej z dzieckiem rozmawiasz, tym łatwiej przyjdzie mu w przyszłości nauka mówienia, czytania i pisania. Możesz na przykład mówić mu, co właśnie robisz lub komentować to, co oboje widzicie. 

Pamiętaj też o 3 nawykach w dziedzinie komunikacji

Mów do dziecka

Używaj mowy odpowiedniej dla niemowlaków: przedłużaj samogłoski, stosuj wysokie dźwięki, przesadną mimikę, krótkie, proste zdania.

Poszerzaj i wyrażaj to inaczej

Używaj różnych słów i konstrukcji gramatycznych. Kiedy Twoje dziecko coś mówi, poszerzaj to lub powiedz w inny sposób. Zastosuj inną intonację, aby podkreślić słowa, na których ci zależy.

Wykorzystuj muzykę

Śpiewaj piosenki, recytuj wiersze, graj w gry z piosenkami, graj na instrumentach.

Czytaj dziecku książki

Podczas czytania prowadź z dzieckiem dialog, tak aby było aktywnie zaangażowane. Czytaj dziecku te same książki wielokrotnie.

Stosuj mowę ciała i gestykulację

Śpiewaj, używaj prostych znaków ze słowami. Pamiętaj, aby stosować mowę ciała.

Wykorzystuj przedmioty

W rozmowach wykorzystuj przedmioty. Wskazuj przedmioty i nazywaj je.

 • Dawaj dziecku nowe możliwości 

  Dziecko może zacząć samo wkładać aparaty słuchowe do pojemnika do suszenia przed pójściem spać, przynosić je do ciebie, czy samemu kontrolować ich działanie za pomocą głosu.

 • Infant standing against a vacuum cleaner

  Dźwięk w otoczeniu dziecka

  Zapewnij dziecku zabawki wydające dźwięki, np. instrumenty muzyczne, urządzenia emitujące komunikaty dźwiękowe, a kiedy jest odpowiednio duże, możliwość oglądania telewizji.

 • Stosuj wyraźną komunikację.

  Poznaj 3 podstawowe zasady wyraźnej komunikacji i przekaż je rodzeństwu, dziadkom i przyjaciołom, aby także je stosowali.

Zapewnij dobry start w życie

Im szybciej dziecko otrzyma aparat słuchowy, tym lepiej. Dzięki dzisiejszej technologii dzieci mogą uzyskać aparaty słuchowe w ciągu pierwszych kilku tygodni lub miesięcy po urodzeniu. Aparaty słuchowe Oticon bazujące na technologii BrainHearing pomagają dzieciom interpretować świat wokół nich.

Aparaty słuchowe wzmacniają dźwięk mowy, zapewniając możliwie jak najbardziej naturalny sygnał przesyłany do mózgu dziecka, aby mogło ono zestawiać dźwięk z mową. Ubytek słuchu ma miejsce w uszach, jednakże rzeczywisty efekt zachodzi w mózgu. To mózg interpretuje dźwięk, dlatego też należy go stymulować, aby odpowiednio się rozwijał.

Aparaty słuchowe bazujące na technologii BrainHearing™ — wsparcie procesu uczenia u dziecka:
• Zapewniają czystsze, bardziej konsekwentne wzmocnienie dźwięków słyszanych przez dziecko
• Zapewniają dziecku więcej szczegółowych elementów dźwiękowych mowy, wspierając rozwój języka
• Wspierają mózg dziecka ułatwiając interpretację dźwięku i optymalny słuch

Rodzice powinni upewnić się, że dziecko odbiera dźwięk, ale nie przez ciągłe podpytywanie dziecka, lecz zwykłą wiedzę. Dlatego aparaty słuchowe firmy Oticon dla dzieci mają diody, które sygnalizują, że produkt działa poprawnie.

Zobacz aparaty słuchowe Oticon dla dzieci

Uwaga: Jest niezwykle ważne, aby dziecko nosiło aparat słuchowy przez cały dzień – wraz z rozwojem dziecka, kontrola może być trudniejsza, dziecko może zdejmować aparat lub zgubić go podczas zabawy. Skonsultuj się z protetykiem słuchu, który może polecić uchwyt Oticon Safe-Line lub inne sposoby zapewnienia, że dziecko zawsze nosi aparat słuchowy.

Kolejny etap:
Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

Dzieci z ubytkiem słuchu stają przed kolejnymi wyzwaniami na różnych etapach swojego życie, od niemowlęctwa, poprzez wiek szkolny po okres nastoletni. Rozwój i nauka przebiega w różny sposób na przestrzeni czasu, potrzeby dziecka ciągle się zmieniają. Wszystko to, czego dziecko się nauczyło wpływa na nowe zachowania. Obserwuj dziecko, aby zapewnić mu właściwe wsparcie!

Pierwsze kroki ku nawiązywaniu relacji społecznych oraz przebywania w środowiskach, w których słyszenie może być trudniejsze, wymaga dobrego wsparcia słuchu. W tej fazie dziecko będzie także musiało rozwinąć bogactwo języka i opanować jego złożone aspekty, aby być przygotowane na pójście do szkoły.

Dowiedz się więcej

 • Dlaczego słuch dziecka jest tak ważny?

  Dziecko wykorzystuje słuch, aby uczyć się mówić, czytać i pisać oraz rozwijać umiejętności społeczne.

 • Wychowywanie dziecka z ubytkiem słuchu.

  Jak uzyskać równowagę między ochroną dziecka a jego samodzielnością, aby mogło w pełni cieszyć się życiem.

 • Dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat)

  Klasa to środowisko bardzo wymagające. Dowiedz się, jak możesz wesprzeć dziecko.

 • Aparaty słuchowe Oticon dla dzieci

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań w dziedzinie protetyki słuchu dla dzieci ze średnim, znacznym i głębokim ubytkiem słuchu.