Boys in class

Dziecko w wieku szkolnym
(6-12 LAT)

Rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko to wielkie przeżycie dla całej rodziny. To fascynująca przygoda w ciągle zmieniającym się otoczeniu, pełnym nowych ludzi. Ale wymaga to także koncentracji i osiągania wyników – także, kiedy dziecko nie słyszy optymalnie.

Zawieranie przyjaźni, nauka i oceny

Dzieci w wieku szkolnym są stale oceniane, ale jednocześnie oceniają także same siebie. Sukces czy porażka sprawiają, że czują się pewne siebie lub nie. Dziecko jest teraz w pełni świadome, że ma ubytek słuchu i może odczuwać wstyd z powodu noszenia aparatu słuchowego.

W wieku szkolnym przyjaźnie zaczynają być coraz ważniejsze, a dzieci porównują się z rówieśnikami, kiedy kształtują swoją osobowość. Niektóre dzieci mogą stać się ofiarami znęcania się i istnieje wówczas ryzyko, że będą starały się unikać korzystania z aparatów słuchowych, aby nie zwracać na siebie uwagi.

Pokaż, że rozumiesz
Przypomnij sobie własną reakcję emocjonalną, kiedy zdiagnozowano u Ciebie ubytek słuchu. Możesz wysłuchać i potwierdzić, że rozumiesz odczucia innej osoby. Zapewnij ją, że ubytek słuchu nie musi być przeszkodą dla dobrych relacji czy zdobywania nowej wiedzy.

Uszanuj potrzebę prywatności
Wychowywanie dziecka z ubytkiem słuchu wymaga dopasowania się ze strony rodziny. Twoje dziecko potrzebuje prywatności na tym etapie rozwoju, uszanuj to. Pamiętaj jednak, że dziecko musi Cię dobrze słyszeć, by móc reagować, kiedy wołasz je na obiad, czy też w przypadku innych aktywności rodzinnych.

Przeczytaj więcej o Otoczeniu i życiu społecznym dziecka

Dziecko w wieku szkolnym

Sala lekcyjna, w której wiele się dzieje i panuje hałas to wymagające środowisko akustyczne, w którym dziecko musi zrozumieć, co mówi nauczyciel i koncentrować się na nauce. Rozwiązania techniczne wspierające dziecko, mogą mu pomóc w szkole i sprawić, że będzie się w niej dobrze czuło.

W okresie szkolnym dziecko dynamicznie poszerza słownictwo, przyswajając wiele nowych wiadomości. Dzieci obsługują komputery, słuchają co mówi nauczyciel oraz wykonują zadania grupowe. Uczestniczą też w zajęciach sportowych i innych dodatkowych. Dlatego jest tak ważne, aby dziecko otrzymało właściwe aparaty słuchowe.  System FMConnectLine oraz Twoje wsparcie są bardzo istotne zarówno w szkole jak i poza nią.

Technologie wspierające Twoje dziecko

 • Aparaty słuchowe

   Technologia VoicePriority /umożliwia dziecku lepsze rozumienie mowy w wymagającym środowisku, jakim jest szkolna klasa.

 • Systemy FM

  Osobisty system FM przynosi korzyść dziecku zapewniając mu słyszenie głosu nauczyciela. Urządzenie przesyła dźwięk bezprzewodowo do odbiornika FM dziecka, jednocześnie umożliwiając mu słyszenie mowy w hałaśliwej sali lekcyjnej.

 • boy gaming

  ConnectLine

  Media cyfrowe odgrywają ogromną rolę w życiu dziecka na tym etapie. Rozwiązania ConnectLine pomagają Twojemu dziecku nawiązywać kontakt z otaczającym światem, kiedy ogląda filmy, używa smartfonu czy gra z przyjaciółmi.

Children being helped by teacher

Dawaj dziecku nowe możliwości

Aparaty słuchowe
Sprawdź, czy Twoje dziecko potrafi samodzielnie dbać o aparaty słuchowe czyścić je oraz ustawiać inne urządzenia, takie jak ConnectLine and i systemy FM. Przydzielenie dziecku tych obowiązków sprawia, że czuje się odpowiedzialne i zmniejsza ryzyko, że dziecko odmawia stosowania aparatów słuchowych.

Komunikacja
Upewnij się, że dziecko potrafi zadbać o swoje potrzeby w dziedzinie słuchania i nauki oraz odpowiednio postępować w razie problemów z komunikacją. Na tym etapie dzieci często dokonują ocen i mogą niechętnie zwracać na siebie uwagę. Porozmawiaj z dzieckiem, jak mogą zwracać się do innych bez poczucia dyskomfortu. Skorzystaj z tych wskazówek w dziedzinie komunikacji, aby porozmawiać o środowisku optymalnym pod kątem słyszenia i komunikowania się.

Ośrodek protetyki słuchu
Podczas wizyty u protetyka słuchu pamiętaj, aby włączyć dziecko w proces podejmowania decyzji dotyczących jego aparatów słuchowych, np. jeśli chodzi o kolor i akcesoria, oraz daj dziecku możliwość, aby samo opowiedziało protetykowi o swoich doznaniach. Twoje dziecko najlepiej zna swoje potrzeby, uczucia i doświadczenia – niech ma świadomość, że o tym wiesz.

Kontakt z innymi
Bycie jedynym „odmiennym” dzieckiem w szkole nie jest łatwe. Teraz, kiedy Twoje dziecko coraz częściej słucha tego co mówią rówieśnicy, a nie Ty, możesz wykorzystać to w pozytywny sposób, znajdując nieformalną grupę dzieci z ubytkiem słuchu w waszej społeczności, Twoje dziecko może odnieść korzyść przyłączając się do niej. Grupy takie może wskazać protetyk słuchu.

Odwiedź wsparcie rodziców

Kolejny etap: Nastolatki po dorosłość (12+)

Dorastając dzieci z ubytkiem słuchu stają przed kolejnymi wyzwaniami na różnych etapach swojego życie, od niemowlęctwa, poprzez wiek szkolny po okres nastoletni. Rozwój i nauka dzieci przebiega w różny sposób na przestrzeni czasu, potrzeby dzieci wymagają stałej oceny. Wszystko to, czego dziecko się nauczyło i jak się postrzega przynosi nowe sposoby zachowania. Obserwuj dziecko, aby zapewnić mu właściwe wsparcie!

Kiedy dziecko staje się nastolatkiem, jest na drodze ku dorosłości i szybko się rozwija. Twoje dziecko może być niekiedy zagubione lub przytłoczone nową rolą i uczuciami. W tym okresie musisz powoli ograniczać swoją rolę, aby przygotować dziecko na dorosłość, kiedy będzie musiało sobie radzić z ubytkiem słuchu samodzielnie.

Dowiedz się więcej

 • Wychowywanie dziecka z ubytkiem słuchu.

  Jak znaleźć równowagę między ochroną a samodzielnością dziecka, aby mogło w pełni cieszyć się życiem.

 • Otoczenie i życie społeczne dziecka

  Słuch jest istotny dla rozwoju umiejętności społecznych i umiejętności komunikacji w różnych otoczeniach.

 • Dlaczego słuch dziecka jest tak ważny?

  Dziecko wykorzystuje słuch, aby uczyć się mówić, czytać i pisać oraz rozwijać umiejętności społeczne.

 • Aparaty słuchowe Oticon dla dzieci

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań w dziedzinie protetyki słuchu dla dzieci ze średnim, znacznym i głębokim ubytkiem słuchu.