Korzystanie z systemu FM w sali lekcyjnej lub wykładowej

Dowiedz się jak podłączać odbiornik FM do Streamera Pro  ConnectLine i jak go odłączać oraz
jak rozpoczynać i kończyć słuchanie.

Studenci i uczniowie używający odbiornika FM mogą w klasie czy sali wykładowej korzystać ze zintegrowanej funkcji FM Streamera Pro. System FM to korzystne rozwiązanie dla niedosłyszących studentów i uczniów, jak również nauczycieli. Odbiornik FM pomaga uczniom i studentom lepiej słyszeć nauczyciela. Natomiast nauczyciel, który nosi nadajnik FM i mikrofon, może przekazywać informacje nie podnosząc głosu.

Podłączanie i odłączanie odbiornika FM
Streamer Pro ma wbudowane europejskie gniazdo euro pin. Podłącz odbiornik FM bezpośrednio do Streamera, a bezprzewodowy sygnał FM będzie przesyłany do obu aparatów słuchowych.
Wbudowane gniazdo umożliwia współpracę z szeroką gamą uniwersalnych odbiorników FM. Polecamy używanie odbiornika FM Amigo R2.

Zobacz, jak podłączać i odłączać odbiornik FM Amigo R2:
[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=b0a6d3d4af7a1412c863807b7d96b497&source=embed&photo%5fid=13003647" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Rozpoczynanie i kończenie słuchania

Aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie dźwięku do odbiornika FM, wystarczy raz nacisnąć przycisk.

Zobacz, jak to się robi:
[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=40476effa35162400386b2c6f6cbc3df&source=embed&photo%5fid=13003675" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Więcej informacji

Więcej instrukcji dotyczących korzystania z systemów FM ze Streamerem Pro można znaleźć tutaj:

 • Słuch

  Czy wiesz, że słuch to nasz jedyny zmysł, który nigdy nie zasypia?

 • Łączenie z innymi urządzeniami

  Jak połączyć aparaty słuchowe do innych urządzeń, takich jak telewizor korzystając z systemu ConnectLine.

 • Pomoc

  Znajdź filmy instruktażowe, jak korzystać ze wszystkich aparatów słuchowych i akcesoriów Oticon.

 • Znajdź protetyka słuchu

  Audioprotetyk zbada Twój słuch i doradzi odpowiednie postępowanie.