Otoczenie dziecka i życie społeczne

Dobrze rozwinięta umiejętność słuchania ma istotne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka oraz dla jego rozwoju społecznego. Używanie aparatów słuchowych jest ważne, by dziecko mogło z powodzeniem funkcjonować w sferze społecznej. Ale niektóre dzieci nie chcą ich nosić właśnie ze względów społecznych - boją się odrzucenia i tego, jak będą postrzegane przez innych.

Wspieranie zdolności społecznych dziecka

Większość dzieci z ubytkiem słuchu jest zdolnych do interakcji społecznych na takim samym poziomie, jak dzieci z prawidłowym słuchem. Zdolność Twojego dziecka do rozwijania umiejętności społecznych będzie zależała od jego wieku, stopnia ubytku słuchu, kiedy zostanie zdiagnozowane, przebiegu terapii i oczywiście jego osobowości

Niektóre dzieci z ubytkiem słuchu mogą czuć się odtrącane, ponieważ nie zawsze są w stanie wychwycić subtelne niuanse szczegółów mowy, czy rozpoznać gdy ktoś prosi o uwagę. Przez to nie są w stanie odpowiednio reagować, dostosowując zachowanie. Dlatego też odpowiednie aparaty słuchowe, stosowane urządzenia i techniki są tak ważne – ale równie ważne jest także to, aby osoby w otoczeniu dziecka wiedziały, jak mają komunikować się z dzieckiem.

„Co masz na uszach?”

Wszystkie dzieci chcą być „normalne”, chcą być akceptowane przez grupę – niemal za każdą cenę. W przypadku niektórych z nich sposobem na przystosowanie się do grupy jest zdejmowania aparatów słuchowych i udawanie, że wiedzą, co się wokół nich dzieje.

Dziecko może starać się nie używać aparatów słuchowych, żeby nie odróżniać się od innych dzieci. Dziecko może mieć także opory przed proszeniem o pomoc w szkole, bo nie chce zwracać na siebie uwagi. W miarę jak dziecko dorasta, coraz większy wpływ na nie mają rówieśnicy i naturalne jest, że zaczyna kwestionować to, co mówisz. Jako rodzice nie możemy ochronić dzieci przed wszystkimi bolesnymi sytuacjami. Ale możemy zaakceptować ich odczucia, zapewnić, że dobrze sobie radzą i przekonać, że noszenie aparatów słuchowych jest ważne - zawsze. Zachęcanie dziecka do noszenia aparatów słuchowych z techniką BrainHearingTM może pomóc mu zaakcentować konieczność używania aparatów, ponieważ zapewniają one znaczne korzyści - od stymulowania mózgu po uczenie się rozróżniania dźwięków i rozpoznawania mowy.

Ćwiczcie odpowiedzi

Poddaj dziecku kilka pomysłów, w jaki sposób może odpowiadać na pytania lub uwagi dotyczące jego aparatów słuchowych. Razem z innymi członkami rodziny omówcie, jak w spokojny sposób reagować na trudne sytuacje, które mogą się pojawić w grupie.

Nawiąż kontakt z innymi użytkownikami

Twoje dziecko odniesie korzyści z kontaktów z innymi użytkownikami aparatów słuchowych. W ich towarzystwie będzie czuć, że jest „normalne”; dzieci będą mogły się wspierać, wymieniać doświadczeniami. Poproś o pomoc znajomych lub protetyka słuchu. Możesz też zwrócić się do grup w mediach społecznościowych albo poszukać informacji na blogach.

Dawaj dziecku możliwości

Zachęcanie dziecka do samodzielnego wykonywania różnych zadań i czynności związanych z ubytkiem słuchu ma kluczowe znaczenie dla motywowania go do noszenia aparatów słuchowych. Zaangażuj dziecko w dbanie o aparaty słuchowe i naucz je, jak zawalczyć o siebie.

Edukuj innych

Zaproś kolegów i koleżanki dziecka do Waszego domu i pozwól im zadawać pytania. Możesz też poprosić nauczyciela, aby zorganizował lekcję o słuchu i zaprosił na zajęcia protetyka słuchu, który opowie dzieciom o ubytku słuchu.

Życie towarzyskie – zebrania wielu osób

Aktywności towarzyskie, takie jak rodzinny obiad, prywatka czy zebrania wielu osób mogą być trudne dla dziecka z ubytkiem słuchu. Aparaty słuchowe bazujące na technologii BrainHearing pomagają dziecku rozróżnić mowę od hałasu otoczenia, skoncentrować się na tym, co mówią inni i np. unikać niewłaściwych reakcji, kiedy chcemy dziecko przytulić.

Okres szkolny

W szkole zdolność dziecka do koncentracji jest wystawiona na próbę, nie tylko dlatego, że dziecko musi zrozumieć informację, którą przekazuje nauczyciel, ale także z powodu hałasu i złej akustyki sali lekcyjnej. Dla dziecka z ubytkiem słuchu, wyzwanie jest jeszcze większe.

Nawet kiedy dziecko niedosłyszące używa aparatów słuchowych, słyszenie i rozumienie mowy może czasami być trudne w hałaśliwej klasie. Systemy FM są stworzone po to, by pomagać dzieciom z ubytkiem słuchu oraz dzieciom prawidłowo słyszącym z zaburzeniami przetwarzania słuchowego pokonać trudności wynikające z odległości i hałasu, i wyłapać jak najwięcej z tego co mówi nauczyciel. Noszony przez nauczyciela mikrofon systemu FM odbiera jego głos. Sygnał mowy jest następnie przesyłany do uszu dziecka. Elastyczne, wydajne rozwiązania FM pomagają wyraźnie i głośno słyszeć nie tylko nauczyciela, ale także kolegów z klasy, dźwięk z tablic interaktywnych i innych urządzeń audio wykorzystywanych podczas lekcji. 

Łączność z szerokim światem

Dzieci na co dzień używają wielu urządzeń cyfrowych. Czatują z rodziną, rozmawiają przez telefon, oglądają prezentacje multimedialne w szkole, słuchają muzyki, oglądają telewizję i grają w gry komputerowe – to tylko kilka przykładów.

Aby Twoje dziecko mogło mieć łączność z cyfrowym światem, porozmawiaj z protetykiem słuchu, o urządzeniu ConnectClip. To wszechstronne urządzenie umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk oraz strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo, pełni też funkcję zdalnego mikrofonu. To jedno bezprzewodowe urządzenie wystarczy, aby Twoje dziecko mogło odbierać na tych samych falach, co jego rówieśnicy.

Poznaj ConnectClip

 • Dlaczego słuch dziecka jest tak ważny?

  Dziecko wykorzystuje słuch, aby uczyć się mówić, czytać i pisać oraz rozwijać umiejętności społeczne.

 • Wychowywanie dziecka z ubytkiem słuchu.

  Jak znaleźć równowagę pomiędzy ochroną Twojego dziecka a jego samodzielnością, aby mogło w pełni cieszyć się życiem.

 • Nie jesteś sam.

  Skontaktuj się z innymi - społeczności, inne zasoby internetowe mogą okazać się pomocne. Skorzystaj też ze współpracy z protetykiem słuchu.

 • Aparaty słuchowe Oticon dla dzieci

  Poznaj nasze aparaty słuchowe Oticon Opn Play™ dla dzieci.