Otoczenie dziecka i życie społeczne

Dobrze rozwinięta umiejętność słuchania ma istotne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka oraz dla jego rozwoju społecznego. Używanie aparatów słuchowych jest ważne, by dziecko mogło z powodzeniem funkcjonować w sferze społecznej. Ale niektóre dzieci nie chcą ich nosić własnie ze względów społecznych - boją się odrzucenia i tego, jak będą postrzegane przez innych.

Wspieranie zdolności społecznych dziecka

Dzieci z ubytkiem słuchu są często zdolne do interakcji społecznych na takim samym poziomie, jak dzieci z prawidłowym słuchem. Zdolność Twojego dziecka do rozwijania umiejętności społecznych będzie zależała od jego wieku, stopnia ubytku słuchu, czasu diagnozy, leczenia i oczywiście osobowości.

Niektóre dzieci z ubytkiem słuchu czują się pomijane, ponieważ nie zawsze rozpoznają subtelne wskazówki, nie słyszą kiedy ktoś prosi, aby zwróciły uwagę, przez co nie są w stanie odpowiednio zareagować, dostosowując zachowanie. Dlatego też właściwe aparaty słuchowe, narzędzia i techniki są tak ważne - równie ważne jest także to, aby osoby w otoczeniu dziecka wiedziały, jak mają komunikować się z dzieckiem.

„Co masz na uszach?”

Wszystkie dzieci chcą być „normalne”, chcą być akceptowane przez grupę – niemal za każdą cenę. W przypadku niektórych dzieci sposobem na przystosowanie się do grupy jest zdejmowania aparatów słuchowych i udawanie, że wiedzą, co się wokół nich dzieje.

Dziecko może starać się nie używać aparatów słuchowych, żeby nie odróżniać się od innych dzieci. Dziecko może mieć także opory przed proszeniem o pomoc w szkole, bo nie chce zwracać na siebie uwagi. W miarę jak dziecko dorasta, coraz większy wpływ na nie mają rówieśnicy i naturalne jest, że zaczyna kwestionować to, co mówisz. Jako rodzice nie możemy ochronić dzieci przed wszystkimi bolesnymi sytuacjami. Ale możemy zaakceptować ich odczucia, zapewnić, że dobrze sobie radzą i przekonać, że noszenie aparatów słuchowych jest ważne - zawsze. Zachęcanie dziecka do noszenia aparatów słuchowych z techniką BrainHearingTM może pomóc mu zaakcentować konieczność używania aparatów, ponieważ zapewniają one znaczne korzysci - od stymulowania mózgu po uczenie się rozróżniania dźwięków i rozpoznawania mowy.

Ćwiczcie odpowiedzi

Poddaj dziecku kilka pomysłów, w jaki sposób może odpowiadać na pytania lub uwagi dotyczące jego aparatów słuchowych. Razem z innymi członkami rodziny omówcie, jak w spokojny sposób reagować na trudne sytuacje, które mogą się pojawić w grupie.

Nawiąż kontakt z innymi użytkownikami

Twoje dziecko odniesie korzyści z kontaktów z innymi użytkownikami aparatów słuchowych. W ich towarzystwie będzie czuć, że jest „normalne”; dzieci będą mogły się wspierać, wymieniać doświadczeniami. Poproś o pomoc znajomych lub protetyka słuchu. Możesz też zwrócić się do grup w mediach społecznościowych albo poszukać informacji na blogach.

Dawaj dziecku możliwości

Zachęcanie dziecka do samodzielnego wykonywania różnych zadań i czynności związanych z ubytkiem słuchu ma kluczowe znaczenie dla motywowania go do noszenia aparatów słuchowych. Zaangażuj dziecko w dbanie o aparaty słuchowe i naucz je, jak zawalczyć o siebie.

Edukuj innych

Zaproś kolegów i koleżanki dziecka do Waszego domu i pozwól im zadawać pytania. Możesz też poprosić nauczyciela, aby zorganizował lekcję o słuchu i zaprosił na zajęcia protetyka słuchu, który opowie dzieciom o ubytku słuchu.

Życie towarzyskie – rozmowy w grupie

Aktywności towarzyskie, takie jak rodzinny obiad, prywatka czy spotkanie w większej grupie mogą być trudne dla dziecka z ubytkiem słuchu. Aparaty słuchowe wykorzystujące technikę BrainHearing pomagają dziecku odzróżnić mowę od hałasu otoczenia, skoncentrować się na tym, co mówią inni i np. unikać sprzężenia, kiedy chcemy dziecko przytulić.

Aparaty słuchowe Oticon dla dzieci

Okres szkolny

W szkole zdolność dziecka do koncentracji jest wystawiona na próbę, nie tylko dlatego, że dziecko musi zrozumieć informację, którą przekazuje nauczyciel, ale także z powodu hałasu i złej akustyki sali lekcyjnej. Dla dziecka z ubytkiem słuchu, wyzwanie jest jeszcze większe.

Nawet kiedy dziecko niedosłyszące używa aparatów słuchowych, słyszenie i rozumienie mowy może czasami być trudne w hałaśliwej klasie. Systemy FM są stworzone, by pomagać dzieciom z ubytkiem słuchu oraz dzieciom prawidłowo słyszącym z zaburzeniami przetwarzania słuchowego pokonać zakłócenia wynikające z odległości i hałasu, i wyłapać jak najwięcej z tego co mówi nauczyciel. Noszony przez nauczyciela mikrofon systemu FM odbiera jego głos. Sygnał mowy jest następnie przesyłany do uszu dziecka. Elastyczne, wydajne rozwiązania FM pomagają wyraźnie i głośno słyszeć nie tylko nauczyciela, ale także kolegów z klasy, dźwięk z tablic interaktywnych i innych urządzeń audio wykorzystywanych podczas lekcji. 

Pozostawanie w kontakcie dzięki gadżetom

Dzieci i nastolatki z ubytkiem słuchu chcą korzystać ze współczesnych gadżetów, aby być w kontakcie —  ze swoimi przyjaciółmi i z całym światem. Dzis dzieci rozmawiają za pośrednictwem czatu video z krewnymi i przyjaciółmi, używają telefonów komórkowych do rozmów czy słuchania muzyki, oglądają telewizję, prezentacje multimedialne w szkole i grają w gry komputerowe. Aby Twoje dziecko mogło pozostawać w kontakcie w tym cyfrowym świecie, zwróć się do  protetyka słuchu, który może zaprezentować produkty firmy Oticon pozwalające na bezprzewodową łączność. Oticon ConnectLine to w pełni zintegrowany system, który pomaga dzieciom i nastolatkom korzystać z tych samych mobilnych możliwości, co ich rówieśnicy, jeśli chodzi o komunikację, rozrywkę i edukację.

Dowiedz się więcej o ConnectLine
 • Dlaczego słuch dziecka jest tak ważny?

  Dziecko wykorzystuje słuch, aby uczyć się mówić, czytać i pisać oraz rozwijać umiejętności społeczne.

 • Wychowywanie dziecka z ubytkiem słuchu.

  Jak wyważyć ochronę Twojego dziecka i jego samodzielność, aby mogło w pełni cieszyć się życiem.

 • Nie jesteś sam.

  Społeczności, inne zasoby internetowe oraz wskazówki, jak współpracować ze specjalistą w dziedzinie protetyki słuchu.

 • Aparaty słuchowe Oticon dla dzieci

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań w dziedzinie protetyki słuchu dla dzieci ze średnim, znacznym i głębokim ubytkiem słuchu.